Podcast số 314 – Liahona tháng 5, 2003 – Hãy Cho Thấy Là Các Em Biết – Coleen K. Menlove

Bài của Chị Coleen K. Menlove, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi năm 2003 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Mỗi…

Continue ReadingPodcast số 314 – Liahona tháng 5, 2003 – Hãy Cho Thấy Là Các Em Biết – Coleen K. Menlove

Podcast số 313 – Liahona tháng 9, 2023 – Anh Có Muốn Biết Thêm Không – Michael J. Lantz

Bài của Anh Michael J. Lantz, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại tiểu bang Utah, Hoa Kỳ Một…

Continue ReadingPodcast số 313 – Liahona tháng 9, 2023 – Anh Có Muốn Biết Thêm Không – Michael J. Lantz

Podcast số 312 – Liahona tháng 5, 2003 – Tôi Có Thể Cầu Nguyện lên Cha Thiên Thượng Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Nơi Đâu – Sidney S. Reynolds

Bài của chị Sydney S. Reynolds, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi vào năm 2003 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau…

Continue ReadingPodcast số 312 – Liahona tháng 5, 2003 – Tôi Có Thể Cầu Nguyện lên Cha Thiên Thượng Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Nơi Đâu – Sidney S. Reynolds

Podcast số 311 – Liahona tháng 9, 2023 – Những Người Được Giới Thiệu Phúc Âm ở Trong Tù – Jeffrey N. Redd

Bài của Jeffrey N. Redd, Chủ Tịch, Phái Bộ Truyền Giáo Mexico Aguascalientes, năm 2019–2022 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong tù,…

Continue ReadingPodcast số 311 – Liahona tháng 9, 2023 – Những Người Được Giới Thiệu Phúc Âm ở Trong Tù – Jeffrey N. Redd

Podcast số 310 – Liahona tháng 5, 2003 – Ánh Sáng của Tình Yêu Thương Ngài – Gayle M. Clegg

Bài của chị Gayle M. Clegg, Đệ Nhị Cố Vấn thuộc Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi năm 2003 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của…

Continue ReadingPodcast số 310 – Liahona tháng 5, 2003 – Ánh Sáng của Tình Yêu Thương Ngài – Gayle M. Clegg

Podcast số 309 – Liahona tháng 11, 2009 – Giúp Người Khác Nhận Ra Lời Mách Bảo của Thánh Linh – Vicki F. Matsumori

Bài của Chị Vicki F. Matsumori, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi năm 2009 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của…

Continue ReadingPodcast số 309 – Liahona tháng 11, 2009 – Giúp Người Khác Nhận Ra Lời Mách Bảo của Thánh Linh – Vicki F. Matsumori

Podcast số 307 – Liahona tháng 3, 2023 – Ngay Cả Khi Anh Chị Em Cao Tuổi Hơn, thì Lòng Bác Ái Cũng Không Bao Giờ Hư Mất – Richard Romney

Bài của Anh Richard Romney, làm việc tại các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chị Sharon Alexander nói: “Có…

Continue ReadingPodcast số 307 – Liahona tháng 3, 2023 – Ngay Cả Khi Anh Chị Em Cao Tuổi Hơn, thì Lòng Bác Ái Cũng Không Bao Giờ Hư Mất – Richard Romney

Podcast số 306 – Liahona tháng 5, 2003 – Các Em Là Con của Thượng Đế – Gordon B. Hinckley (1910-2008)

Bài của Cựu Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910-2008) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các bạn nhỏ thân mến của tôi,…

Continue ReadingPodcast số 306 – Liahona tháng 5, 2003 – Các Em Là Con của Thượng Đế – Gordon B. Hinckley (1910-2008)