Podcast số 86 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Phục Vụ với Thánh Linh – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2010 Chúng ta hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để hội đủ điều kiện có được Đức…

Continue ReadingPodcast số 86 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Phục Vụ với Thánh Linh – Henry B. Eyring

Podcast số 85 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Trong khung cảnh thiên nhiên an bình, khi màn đêm đang buông xuống vào một buổi tối đầu xuân. Bầu trời…

Continue ReadingPodcast số 85 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Podcast số 84 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Hoàng Tử Bình An – Brent H. Nelson

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Vào một dịp Giáng Sinh khác, nhưng ở một nơi khác cách xa, rất xa nơi này, cha tôi, Norman…

Continue ReadingPodcast số 84 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Hoàng Tử Bình An – Brent H. Nelson

Podcast số 83 – Liahona tháng 12, 2014 – Làm Tràn Đầy Thế Gian với Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô – Dieter F. Uchtdorf

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi nghĩ về lễ Giáng Sinh, chúng ta thường nghĩ về việc cho và nhận quà tặng. Các quà tặng có…

Continue ReadingPodcast số 83 – Liahona tháng 12, 2014 – Làm Tràn Đầy Thế Gian với Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 82 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và Một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ  Một trong những kỷ niệm ưa thích của tôi về Giáng Sinh diễn ra khi tôi sáu tuổi.…

Continue ReadingPodcast số 82 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và Một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Podcast số 81 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2012 – Người Nhận Tử Tế và Biết Ơn – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf Thuộc nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Thật là một thời gian tuyệt vời trong năm. Khi nghe tiếng nhạc tuyệt…

Continue ReadingPodcast số 81 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2012 – Người Nhận Tử Tế và Biết Ơn – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 80 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Các Ân Tứ Thiêng Liêng – Russell M. Nelson

Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Anh chị em thân mến, đây thật là một buổi tối tuyệt vời. Tinh…

Continue ReadingPodcast số 80 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Các Ân Tứ Thiêng Liêng – Russell M. Nelson

Podcast số 79 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Món Quà Hoàn Hảo – Joy D. Jones

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi Một năm nọ, ba ngày trước ngày lễ Giáng Sinh thời còn thơ ấu, chồng tôi, Rob, đã phát hiện ra hai chị…

Continue ReadingPodcast số 79 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Món Quà Hoàn Hảo – Joy D. Jones

Podcast số 78 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sing – Patrick Kearon

Bài của Anh Cả Patrick Kearon Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Tôi yêu thích thời gian này trong năm khi chúng ta quây quần bên…

Continue ReadingPodcast số 78 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sing – Patrick Kearon

Podcast số 77 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2018 – Đêm Thanh Bình Ánh Sáng Thanh Khiết của Tình Yêu Thương- Sharon Eubanks

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ Tôi muốn kể hai câu chuyện đã xảy ra cho tôi mà tôi vẫn còn nhớ rõ…

Continue ReadingPodcast số 77 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2018 – Đêm Thanh Bình Ánh Sáng Thanh Khiết của Tình Yêu Thương- Sharon Eubanks