Podcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (January 2023) Bài Của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á - Bài Của Anh Cả Min Zu Wang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Podcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Suchat Chaichana thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu…

Continue ReadingPodcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Podcast số 186 – Trang Mạng tháng 9, 2022 – Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng – Stephen C.K. Lai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (September 2022). Bài của Anh Cả Stephen C.K. Lai thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 186 – Trang Mạng tháng 9, 2022 – Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng – Stephen C.K. Lai

Podcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2022) Bài của Anh Cả Peter Meurs thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Podcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (June 2022) Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội…

Continue ReadingPodcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung

Podcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Sự Xung Đột và Phúc Âm Bình An Trong bài nói chuyện vào sáng Chủ Nhật, vị lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Podcast số 125 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Các Giáo Lễ Tiệc Thánh – Ting Tsung Chang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (April 2022) Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Là môn đồ của Chúa…

Continue ReadingPodcast số 125 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Các Giáo Lễ Tiệc Thánh – Ting Tsung Chang

Podcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (March 2022) "Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu…

Continue ReadingPodcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai