Podcast số 337 – Liahona tháng 9, 2023 – Phát Triển Khả Năng Thấu Cảm và Bày Tỏ Sự Thấu Cảm – Matthew L. Rasmussen

Bài của Anh Matthew L. Rasmussen làm việc tại Sở Lịch Sử của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Anh chị em sẽ…

Continue ReadingPodcast số 337 – Liahona tháng 9, 2023 – Phát Triển Khả Năng Thấu Cảm và Bày Tỏ Sự Thấu Cảm – Matthew L. Rasmussen

Podcast số 336 – Liahona tháng 7, 2014 – Lời Hứa về Việc Xoay Lòng Trở Lại – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tích Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 336 – Liahona tháng 7, 2014 – Lời Hứa về Việc Xoay Lòng Trở Lại – Henry B. Eyring

Podcast số 335 – Liahona tháng 9, 2023 – Cuối Cùng Cũng Hiểu Được Ý Nghĩa của Việc Được Thượng Đế Yêu Thương – Csaba Zéteny Kosma

Bài của Csaba Zéteny Kosma, một tìn hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang sống tại Szeged, Hung Gia Lợi Khi…

Continue ReadingPodcast số 335 – Liahona tháng 9, 2023 – Cuối Cùng Cũng Hiểu Được Ý Nghĩa của Việc Được Thượng Đế Yêu Thương – Csaba Zéteny Kosma

Podcast số 334 – Liahona tháng 7, 2023 – Hỗ Trợ Các Tín Hữu Đang Trải Qua Ly Hôn – Brittany Beattie

Bài của chị Brittany Beattie đang làm việc tại các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cha Thiên Thượng sẽ…

Continue ReadingPodcast số 334 – Liahona tháng 7, 2023 – Hỗ Trợ Các Tín Hữu Đang Trải Qua Ly Hôn – Brittany Beattie

Podcast số 333 – Liahona tháng 9, 2023 – Sự Nhu Mì của Người Đàn Bà ở Ca Na An – Camille N. Johnson

Bài của Chủ Tịch Camille N. Johnson, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong vô…

Continue ReadingPodcast số 333 – Liahona tháng 9, 2023 – Sự Nhu Mì của Người Đàn Bà ở Ca Na An – Camille N. Johnson

Podcast số 332 – Liahona tháng 9, 2023 – Được Chữa Lành trong Đền Thờ – Phumelele Mkhize

Bài của Phumelele Mkhize, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại KwaZulu-Natal, Nam Phi Con trai đầu lòng của…

Continue ReadingPodcast số 332 – Liahona tháng 9, 2023 – Được Chữa Lành trong Đền Thờ – Phumelele Mkhize

Podcast số 331 – Trang Mạng tháng 2, 2024 – Quyền Năng của Việc Học Thánh Thư Suốt Đời – Michael John Teh

Bài của Anh Cả Michael John Teh, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 331 – Trang Mạng tháng 2, 2024 – Quyền Năng của Việc Học Thánh Thư Suốt Đời – Michael John Teh

Podcast số 330 – Liahona tháng 6, 2010 – Chim Hoàng Yến với Đốm Xám trên Đôi Cánh – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cách đây khoảng 60 năm, trong khi tôi…

Continue ReadingPodcast số 330 – Liahona tháng 6, 2010 – Chim Hoàng Yến với Đốm Xám trên Đôi Cánh – Thomas S. Monson (1927-2018)