Podcast số 287 – Liahona tháng 7, 2023 – Mọi Người Đều Cần Phúc Âm – Joy Teresa M. Moises

Bài của Chị Joy Teresa M. Moises, tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô hiện đang sống tại Phillippines Khi tôi…

Continue ReadingPodcast số 287 – Liahona tháng 7, 2023 – Mọi Người Đều Cần Phúc Âm – Joy Teresa M. Moises

Podcast số 285 – Liahona tháng 5, 2003 – Mẹ Có Nói Cho Con Biết Chưa …? – Susan W. Tanner

Bài của Chị Susan W. Tanner, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ vào năm 2003 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 285 – Liahona tháng 5, 2003 – Mẹ Có Nói Cho Con Biết Chưa …? – Susan W. Tanner

Podcast số 284 – Trang Mạng tháng 8, 2023 – Hướng Tấm Lòng của Chúng Ta Trở Lại Cùng Tổ Tiên, Đền Thờ và Đấng Cứu Rỗi – John Gutty

Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúa đã giao…

Continue ReadingPodcast số 284 – Trang Mạng tháng 8, 2023 – Hướng Tấm Lòng của Chúng Ta Trở Lại Cùng Tổ Tiên, Đền Thờ và Đấng Cứu Rỗi – John Gutty

Podcast số 283 – Liahona tháng 1, 2023 – Nếu Ngài Có Thể Biến Nước Thành Rượu – Adam C. Olson

Bài của anh Adam C. Olson làm việc tại Các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Giăng là tác giả…

Continue ReadingPodcast số 283 – Liahona tháng 1, 2023 – Nếu Ngài Có Thể Biến Nước Thành Rượu – Adam C. Olson

Podcast số 282 – Tuần Báo Thành Niên Tuổi Trẻ tháng 11, 2018 – Hạnh Phúc: Hơn Cả Một Tâm Trạng – Maryssa Dennis và Charlotte Larcabal

Bài của chị Maryssa Dennis và chị Charlotte Larcabal làm việc trong các tạp chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng…

Continue ReadingPodcast số 282 – Tuần Báo Thành Niên Tuổi Trẻ tháng 11, 2018 – Hạnh Phúc: Hơn Cả Một Tâm Trạng – Maryssa Dennis và Charlotte Larcabal

Podcast số 281 – Liahona tháng 3, 2023 – Một Số Lời Khuyên để Giúp Đối với một Tương Lai Đáng Sợ và Bấp Bênh – Vaiangina Sikahema

Bài của Anh Cả Vaiangina Sikahema thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi tôi còn…

Continue ReadingPodcast số 281 – Liahona tháng 3, 2023 – Một Số Lời Khuyên để Giúp Đối với một Tương Lai Đáng Sợ và Bấp Bênh – Vaiangina Sikahema

Podcast số 280 – Liahona tháng 1, 2023 – Khi Anh Chị Em Biết Mình Bị Mắc Bệnh Mãn Tính – Norman C. Hill

Bài của Anh Norman C. Hill hiện đang sống tại Utah, Hoa Kỳ Trước khi qua đời vì một căn bệnh gây suy nhược sức khỏe, mẹ tôi thường mỉm…

Continue ReadingPodcast số 280 – Liahona tháng 1, 2023 – Khi Anh Chị Em Biết Mình Bị Mắc Bệnh Mãn Tính – Norman C. Hill

Podcast số 279 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 7, 2023 – Khi Những Lựa Chọn của Người Khác Làm Tổn Thương Các Em – Gabrielle Shiozawa

Bài của Chị Gabrielle Shiozawa thuộc Các Tạp Chí Giáo Hội đăng trong tạp chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giởi Trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau…

Continue ReadingPodcast số 279 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 7, 2023 – Khi Những Lựa Chọn của Người Khác Làm Tổn Thương Các Em – Gabrielle Shiozawa