Podcast số 136 – Liahona tháng 3, 2022 – Anh Chị Em Có ĐangTìm Kiếm Đấng Ky Tô Hằng Ngày Không? – Orson S. Franco

Tác giả hiện đang sống tại Guatemala Kinh nghiệm của tôi trong đền thờ đã giúp tôi nhận ra rằng mình cần phải tìm kiếm Đấng Ky Tô mỗi ngày.…

Continue ReadingPodcast số 136 – Liahona tháng 3, 2022 – Anh Chị Em Có ĐangTìm Kiếm Đấng Ky Tô Hằng Ngày Không? – Orson S. Franco

Podcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô “Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng…

Continue ReadingPodcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Podcast số 128 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley

Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô năm 2008 Cách đây hơn 2.000 năm, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại sinh ra…

Continue ReadingPodcast số 128 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley

Podcast số 123 – Liahona tháng 3, 2022 – Ngọn Lửa Tinh Luyện của Sự Gian Khổ – D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi cầu xin rằng mỗi chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 123 – Liahona tháng 3, 2022 – Ngọn Lửa Tinh Luyện của Sự Gian Khổ – D. Todd Christofferson

Podcast số 83 – Liahona tháng 12, 2014 – Làm Tràn Đầy Thế Gian với Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô – Dieter F. Uchtdorf

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi nghĩ về lễ Giáng Sinh, chúng ta thường nghĩ về việc cho và nhận quà tặng. Các quà tặng có…

Continue ReadingPodcast số 83 – Liahona tháng 12, 2014 – Làm Tràn Đầy Thế Gian với Tình Yêu Thương của Đấng Ky Tô – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 76 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Một mùa lễ Giáng Sinh nữa sắp đến với chúng ta và chẳng bao lâu cũng sẽ bắt đầu một năm mới. Dường như là chỉ vừa mới hôm qua…

Continue ReadingPodcast số 76 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 69 – Liahona tháng 9, 2021 – Chúa Giê Su Ky Tô Thấu Hiểu Nỗi Đau mà Chúng Ta Cảm Thấy Xuất Phát từ Thành Kiến – Sonia N.

Tác giả sống ở Tỉnh Gauteng, Nam Phi. Mục tiêu của tôi là nhìn nhận mọi người giống như Đấng Cứu Rỗi nhìn nhận họ. Tôi đã từng bị thành…

Continue ReadingPodcast số 69 – Liahona tháng 9, 2021 – Chúa Giê Su Ky Tô Thấu Hiểu Nỗi Đau mà Chúng Ta Cảm Thấy Xuất Phát từ Thành Kiến – Sonia N.

Podcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Sứ Điệp Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi Bài của Emily Abel Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Anh chị em định nghĩa ân tứ phân biệt như…

Continue ReadingPodcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel