Podcast số 334 – Liahona tháng 7, 2023 – Hỗ Trợ Các Tín Hữu Đang Trải Qua Ly Hôn – Brittany Beattie

Bài của chị Brittany Beattie đang làm việc tại các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Cha Thiên Thượng sẽ giúp chúng ta biết cách tốt nhất để tạo ra một môi trường an toàn và chào đón trong tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta cho những người đã ly hôn hoặc đang trong quá trình ly hôn.

Hai người đàn ông trong một tiểu giáo khu đã trở nên độc thân gần như vào cùng một khoảng thời gian, mỗi người đều sau nhiều năm kết hôn với vợ của mình. Khi người đàn ông thứ nhất trở nên độc thân, tiểu giáo khu thường xuyên tìm cách để giúp đỡ, mang đến thức ăn, và tìm ra cách để bảo đảm là anh ta không cảm thấy quá cô đơn. Đối với người đàn ông thứ hai, cách phục sự này đã không xảy ra, và anh ta cảm thấy bị xa cách và không công bằng.

Có điều gì khác biệt giữa hai người đàn ông này? Người thứ nhất bị góa vợ còn người thứ hai thì ly hôn. Khi người đàn ông ly hôn chia sẻ kinh nghiệm này với tôi, lời khẩn nài của anh ta thật đơn giản: chúng ta có thể giúp các tín hữu Giáo Hội hiểu thấu hơn cách để phục sự những người ly hôn và để nhận ra rằng họ vẫn còn có vị trí bình đẳng, có giá trị trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta không?

Nhiều tiểu giáo khu làm rất tốt trong việc phục sự những người đang trải qua những ảnh hưởng của ly hôn, nhưng lời khẩn nài của người đàn ông ấy có thể khiến tất cả chúng ta hỏi liệu có còn điều gì nữa mà chúng ta có thể làm tốt hơn không. Lời mời liên tục từ các vị lãnh đạo Giáo Hội—để yêu thương tất cả mọi người trong đàn chiên của Thượng Đế và để giúp họ cảm thấy được chào đón và an toàn trong các giáo khu của Si Ôn—đều phải được cảm thấy hoan nghênh và hỗ trợ.1

“Bất cứ lúc nào chúng ta nâng đỡ một người nào khác thì chúng ta thì về bản chất là chúng ta đang tạo ra nơi an toàn cho họ.”2 Các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta cần phải nằm trong số những nơi đó khi chúng ta tìm cách để tuân giữ hai giáo lệnh lớn hơn hết là yêu mến Thượng Đế và yêu thương người khác như chính mình (xin xem Ma Thi Ơ 22:37–39). Các nguyên tắc sau đây có thể giúp chúng ta biết cách hỗ trợ tốt hơn những người trong tiểu giáo khu và chi nhánh của mình đã hoặc đang trải qua ly hôn.

Hãy Nhớ Rằng Việc Ly Hôn Bao Gồm Nhiều Cảm Xúc

Bởi vì chúng ta biết giáo lý căn bản của hôn nhân vĩnh cửu và quyền năng của giao ước gắn bó trong kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế, nên việc ly hôn có thể gây đau lòng. Nhưng không phải ai cũng có thể cảm thấy như vậy về việc ly hôn của họ. Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy rằng ly hôn “là một đề tài tế nhị bởi vì nó gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ từ những người đã bị ảnh hưởng trong nhiều cách thức khác nhau. Một số người thấy bản thân mình hoặc những người thân của mình là nạn nhân của sự ly dị. Những người khác tự thấy mình được hưởng lợi từ sự ly dị. Một số người xem sự ly dị là bằng chứng của sự thất bại. Những người khác xem sự ly dị là một lối thoát khỏi hôn nhân.”3

Thay vì đưa ra giả định về cách nhìn của một người nào đó đang trải qua ly hôn về hoàn cảnh của họ, hãy sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào và dù cách nào khi họ sẵn sàng. Hãy cân nhắc chỉ cần hỏi: “Tôi có thể hỗ trợ như thế nào vào lúc này?” hoặc “Trong những phương diện nào chúng tôi có thể hỗ trợ anh chị trong khi và ngay cả sau khi anh chị ly hôn?”