Podcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng 4, 2023) bài của Anh Cả Benjamin M. Z. Tai, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo…

Continue ReadingPodcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Podcast số 244 – Trang Mạng tháng 3, 2023 – Lời Mời Đến Dự Lễ Tiệc Thánh – Djarot Subiantoro

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bài của Anh Cả Djarot…

Continue ReadingPodcast số 244 – Trang Mạng tháng 3, 2023 – Lời Mời Đến Dự Lễ Tiệc Thánh – Djarot Subiantoro

Podcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Bài của Anh Cả David P. Homer, Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á, đăng trong Sứ Điệp Giáo Vùng Châu Á tháng 2, năm 2023 Nếu chúng ta tuân theo…

Continue ReadingPodcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Podcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (January 2023) Bài Của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á - Bài Của Anh Cả Min Zu Wang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Podcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Suchat Chaichana thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu…

Continue ReadingPodcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Podcast số 186 – Trang Mạng tháng 9, 2022 – Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng – Stephen C.K. Lai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (September 2022). Bài của Anh Cả Stephen C.K. Lai thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 186 – Trang Mạng tháng 9, 2022 – Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng – Stephen C.K. Lai

Podcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2022) Bài của Anh Cả Peter Meurs thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Podcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (June 2022) Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội…

Continue ReadingPodcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung