Podcast số 329 – Liahona tháng 9, 2023 – Chia Sẻ 72 Quyển Sách Mặc Môn – Laura A. Mikulecky

Bài của chị Laura A. Mikulecky, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Texas, Hoa Kỳ Trong thời gian…

Continue ReadingPodcast số 329 – Liahona tháng 9, 2023 – Chia Sẻ 72 Quyển Sách Mặc Môn – Laura A. Mikulecky

Podcast số 328 – Liahona tháng 10, 2014 – Bắp Cải Được Chạm Khắc từ Miếng Ngọc Bích – Ellen C. Jensen

Bài của chị Ellen C. Jensen, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Utah, Hoa Kỳ Trong khi tôi…

Continue ReadingPodcast số 328 – Liahona tháng 10, 2014 – Bắp Cải Được Chạm Khắc từ Miếng Ngọc Bích – Ellen C. Jensen

Podcast số 326 – Liahona tháng 5, 2003 – Có Niềm Hy Vọng Sáng Chói Trước Mặt Chúng Ta – Julie B. Beck

Bài của chị Julie B. Beck, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ vaog năm 2003 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau…

Continue ReadingPodcast số 326 – Liahona tháng 5, 2003 – Có Niềm Hy Vọng Sáng Chói Trước Mặt Chúng Ta – Julie B. Beck

Podcast số 325 – Trang Mạng tháng 1, 2024 – Việc Học Sách Mặc Môn và Giáo Lý Chứa Đựng Trong Sách Có Thể Củng Cố Đức Tin của Tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Nithya Kumar Sunderraj

Bài của Anh Cả Nithya Kumar Sunderraj thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách…

Continue ReadingPodcast số 325 – Trang Mạng tháng 1, 2024 – Việc Học Sách Mặc Môn và Giáo Lý Chứa Đựng Trong Sách Có Thể Củng Cố Đức Tin của Tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Nithya Kumar Sunderraj

Podcast số 324 – Liahona tháng 7, 2023 – Anh Chị Em Có Tin vào Thượng Đế không? – Shirl Brown Jr.

Bài của Shirl Brown Jr., một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang sống tại Nevada, Hoa Kỳ Khi lớn lên,…

Continue ReadingPodcast số 324 – Liahona tháng 7, 2023 – Anh Chị Em Có Tin vào Thượng Đế không? – Shirl Brown Jr.