Podcast số 348 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống – Lời chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

“Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng ngôn mà đã được nói về Ngài, thì đây là chứng ngôn, gần đây nhất trong tất cả các chứng ngôn, mà chúng…

Continue ReadingPodcast số 348 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống – Lời chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Podcast số 347 – Liahona tháng 5, 2017 – Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ

Trong khi chúng ta tưởng niệm ngày giáng sinh của Chúa Giê Su Ky Tô cách đây hai thiên niên kỷ , chúng tôi xin đưa ra chứng ngôn của…

Continue ReadingPodcast số 347 – Liahona tháng 5, 2017 – Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ

Podcast số 346 – Liahona tháng 3, 2024 – Sứ Điệp Về Lễ Phục Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Bài của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Vào mùa lễ Phục Sinh này, chúng tôi mời…

Continue ReadingPodcast số 346 – Liahona tháng 3, 2024 – Sứ Điệp Về Lễ Phục Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Podcast số 345 – Liahona tháng 9, 2023 – Sau Chấn Thương Tâm Lý: Xây Dựng Khả Năng Phục Hồi và Chấp Nhận Sự Chữa Lành – Nhân Viên Dịch Vụ Gia Đình

Bài viết của một nhân viên Dịch Vụ Gia Đình của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Hầu hết mọi người đều sẽ…

Continue ReadingPodcast số 345 – Liahona tháng 9, 2023 – Sau Chấn Thương Tâm Lý: Xây Dựng Khả Năng Phục Hồi và Chấp Nhận Sự Chữa Lành – Nhân Viên Dịch Vụ Gia Đình

Podcast số 344 – Liahona tháng 1, 2024 – Sứ Điệp Tôi Nhận Được từ Chúa – David Baxter

Bài của Anh David Baxter, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang sống tại Virginia, Hoa Kỳ Vào năm…

Continue ReadingPodcast số 344 – Liahona tháng 1, 2024 – Sứ Điệp Tôi Nhận Được từ Chúa – David Baxter

Podcast số 342 – Liahona tháng 1, 2024 – Tìm Kiếm Sự Trọn Vẹn Qua Chúa Giê Su Ky Tô – Michelle Dennis Christensen

Bài của chị Michelle Dennis Christensen, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô hiện đang sống tại Utah, Hoa Kỳ…

Continue ReadingPodcast số 342 – Liahona tháng 1, 2024 – Tìm Kiếm Sự Trọn Vẹn Qua Chúa Giê Su Ky Tô – Michelle Dennis Christensen

Podcast số 341 – Trang Mạng tháng 3, 2024 – Kỷ Niệm Cuộc Đời và Sứ Mệnh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô – Ross A. Chiles

Bài của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi sẽ…

Continue ReadingPodcast số 341 – Trang Mạng tháng 3, 2024 – Kỷ Niệm Cuộc Đời và Sứ Mệnh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô – Ross A. Chiles