Audiobook

Book of Mormon
Another Testament of Jesus Christ
Doctrine and Covenants
Chứa đựng những điều mặc khải được ban cho Joseph Smith
Với một số điều bổ sung của những người kế vị ông trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội
Trân Châu Vô Giá
Tuyển tập những các điều mặc khải, các bản dịch, và những lời thuật của Joseph Smith
Vị Tiên Tri, Tiên Kiến, và Mặc Khải đầu tiên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giê Su Ky Tô
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Podcast Phúc Âm Trọn Vẹn

New Episodes

Podcast số 17 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?
Podcast số 16 – Trong Những Lúc Chán Nản – Keith J. Wilson
Podcast số 15 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson
Podcast số 14 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper
Podcast số 13 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran
previous arrow
next arrow
Slider