Podcast số 374 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2023 – Sẵn Sàng Trở Thành một Người Truyền Giáo – Sandra Edwards

Bài của Chị Sandra Edwards làm việc tại các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chủ Tịch Nelson đã nhắc…

Continue ReadingPodcast số 374 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2023 – Sẵn Sàng Trở Thành một Người Truyền Giáo – Sandra Edwards

Podcast số 373 – Liahona tháng 3, 2024 – Gieo Lại Hạt Giống Đức Tin – Betsy VanDenBerghe

Bài của chị Betsy VanDenBerghe, một tín hữu đang sống tại Utah, Hoa Kỳ Trong một thế giới thường chú tâm đến những câu chuyện bị mất đức tin, đôi…

Continue ReadingPodcast số 373 – Liahona tháng 3, 2024 – Gieo Lại Hạt Giống Đức Tin – Betsy VanDenBerghe

Podcast số 372 – Trang Mạng tháng 6, 2024 – Đấng Ky Tô Hằng Sống: Nguồn Gốc của Hạnh Phúc và Bình An – Bunhuoch Eng

Bài của Anh Cả Bunhuoch Eng, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong suốt…

Continue ReadingPodcast số 372 – Trang Mạng tháng 6, 2024 – Đấng Ky Tô Hằng Sống: Nguồn Gốc của Hạnh Phúc và Bình An – Bunhuoch Eng

Podcast số 371 – Liahona tháng 1, 2024 – Khắc Phục Sự Mất Phương Hướng Thuộc Linh – Tôi Làm Gì Bây Giờ? – Diego Torres

Bài của Diego Torres, một tín hữu hiện đang sống tại Manchester, nước Anh Việc bước vào tuổi thành niên thật là thú vị đối với tôi. Tôi đã chuẩn…

Continue ReadingPodcast số 371 – Liahona tháng 1, 2024 – Khắc Phục Sự Mất Phương Hướng Thuộc Linh – Tôi Làm Gì Bây Giờ? – Diego Torres

Podcast số 370 – Liahona tháng 6, 2024 – Chúng Ta Được Kêu Gọi để Làm Điều Tốt – Ronald A. Rasband

Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Ghê…

Continue ReadingPodcast số 370 – Liahona tháng 6, 2024 – Chúng Ta Được Kêu Gọi để Làm Điều Tốt – Ronald A. Rasband

Podcast số 369 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2024 – Tại Sao Tôi Cần Chúa Giê Su Ky Tô – Tracy Y. Browning

Bài của Tracy Y. Browning, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 369 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2024 – Tại Sao Tôi Cần Chúa Giê Su Ky Tô – Tracy Y. Browning

Podcast số 368 – Liahona tháng 3, 2024 – Tôi Có Nhiều Người Xung Quanh nhưng Vẫn Cảm Thấy Đơn Độc – Anne Aketch

Bài của Anne Aketch, tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Anh chị em có biết cảm giác khi mình có…

Continue ReadingPodcast số 368 – Liahona tháng 3, 2024 – Tôi Có Nhiều Người Xung Quanh nhưng Vẫn Cảm Thấy Đơn Độc – Anne Aketch

Podcast số 367 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2024 – Khi Nỗi Buồn Ập Đến – Priscilla Da Silva và David Dickson

Bài của Priscilla Da Silva và David Dickson làm việc tại Các Tạp Chí Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các em có…

Continue ReadingPodcast số 367 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2024 – Khi Nỗi Buồn Ập Đến – Priscilla Da Silva và David Dickson