Podcast số 380 – Liahona tháng 7, 2024 – Một Sự Chuẩn Bị Tuyệt Vời cho Cuộc Sống – Eduardo Gavarret

Bài của Anh Cả Eduardo Gavarret, thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Ngay từ khi…

Continue ReadingPodcast số 380 – Liahona tháng 7, 2024 – Một Sự Chuẩn Bị Tuyệt Vời cho Cuộc Sống – Eduardo Gavarret

Podcast số 379 – Liahona tháng 7, 2024 – Công Việc Vĩ Đại của Chúa và Cơ Hội Vĩ Đại của Chúng Ta – Quentin L. Cook

Bài của Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 379 – Liahona tháng 7, 2024 – Công Việc Vĩ Đại của Chúa và Cơ Hội Vĩ Đại của Chúng Ta – Quentin L. Cook

Podcast số 378 – Liahona tháng 3, 2024 – Ba Nguyên Tắc Hướng Dẫn Sử Dụng Công Nghệ và Phương Tiện Truyền Thông – Sheldon Martin

Bài của Sheldon Martin, Cố Vấn Sức Khỏe Tâm Thần Lâm Sàng được Cấp Phép Công nghệ đang liên tục thay đổi. Và mỗi tiến bộ trong công nghệ đã…

Continue ReadingPodcast số 378 – Liahona tháng 3, 2024 – Ba Nguyên Tắc Hướng Dẫn Sử Dụng Công Nghệ và Phương Tiện Truyền Thông – Sheldon Martin

Podcast số 377 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2023 – Trở Thành Một Nhà Vô Địch Thật Sự – Priscilla Biehl Motta và Jessica Zoey Strong

Bài của chị Priscilla Biehl Motta và Jessica Zoey Strong làm việc tại các tạp chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 377 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2023 – Trở Thành Một Nhà Vô Địch Thật Sự – Priscilla Biehl Motta và Jessica Zoey Strong

Podcast số 376 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2024 – Tìm Kiếm Sức Mạnh của Các Em Nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 376 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2024 – Tìm Kiếm Sức Mạnh của Các Em Nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Podcast số 375 – Liahona tháng 3, 2024 – Nghiện Phim Truyền Hình Dài Tập: Làm Thế Nào Tôi Để Cho Thượng Đế Ngự Trị – Kathy Winder Parry

Bài của Chị Kathy Winder Parry, một tín hữu đang sống tại Utah, Hoa Kỳ Việc chọn Chúa Giê Su Ky Tô mang đến quyền năng lớn lao, “và ôi,…

Continue ReadingPodcast số 375 – Liahona tháng 3, 2024 – Nghiện Phim Truyền Hình Dài Tập: Làm Thế Nào Tôi Để Cho Thượng Đế Ngự Trị – Kathy Winder Parry

Podcast số 374 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2023 – Sẵn Sàng Trở Thành một Người Truyền Giáo – Sandra Edwards

Bài của Chị Sandra Edwards làm việc tại các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chủ Tịch Nelson đã nhắc…

Continue ReadingPodcast số 374 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2023 – Sẵn Sàng Trở Thành một Người Truyền Giáo – Sandra Edwards

Podcast số 373 – Liahona tháng 3, 2024 – Gieo Lại Hạt Giống Đức Tin – Betsy VanDenBerghe

Bài của chị Betsy VanDenBerghe, một tín hữu đang sống tại Utah, Hoa Kỳ Trong một thế giới thường chú tâm đến những câu chuyện bị mất đức tin, đôi…

Continue ReadingPodcast số 373 – Liahona tháng 3, 2024 – Gieo Lại Hạt Giống Đức Tin – Betsy VanDenBerghe

Podcast số 371 – Liahona tháng 1, 2024 – Khắc Phục Sự Mất Phương Hướng Thuộc Linh – Tôi Làm Gì Bây Giờ? – Diego Torres

Bài của Diego Torres, một tín hữu hiện đang sống tại Manchester, nước Anh Việc bước vào tuổi thành niên thật là thú vị đối với tôi. Tôi đã chuẩn…

Continue ReadingPodcast số 371 – Liahona tháng 1, 2024 – Khắc Phục Sự Mất Phương Hướng Thuộc Linh – Tôi Làm Gì Bây Giờ? – Diego Torres

Podcast số 370 – Liahona tháng 6, 2024 – Chúng Ta Được Kêu Gọi để Làm Điều Tốt – Ronald A. Rasband

Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Ghê…

Continue ReadingPodcast số 370 – Liahona tháng 6, 2024 – Chúng Ta Được Kêu Gọi để Làm Điều Tốt – Ronald A. Rasband