Podcast số 283 – Liahona tháng 1, 2023 – Nếu Ngài Có Thể Biến Nước Thành Rượu – Adam C. Olson

Bài của anh Adam C. Olson làm việc tại Các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Giăng là tác giả…

Continue ReadingPodcast số 283 – Liahona tháng 1, 2023 – Nếu Ngài Có Thể Biến Nước Thành Rượu – Adam C. Olson

Podcast số 282 – Tuần Báo Thành Niên Tuổi Trẻ tháng 11, 2018 – Hạnh Phúc: Hơn Cả Một Tâm Trạng – Maryssa Dennis và Charlotte Larcabal

Bài của chị Maryssa Dennis và chị Charlotte Larcabal làm việc trong các tạp chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng…

Continue ReadingPodcast số 282 – Tuần Báo Thành Niên Tuổi Trẻ tháng 11, 2018 – Hạnh Phúc: Hơn Cả Một Tâm Trạng – Maryssa Dennis và Charlotte Larcabal

Podcast số 281 – Liahona tháng 3, 2023 – Một Số Lời Khuyên để Giúp Đối với một Tương Lai Đáng Sợ và Bấp Bênh – Vaiangina Sikahema

Bài của Anh Cả Vaiangina Sikahema thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi tôi còn…

Continue ReadingPodcast số 281 – Liahona tháng 3, 2023 – Một Số Lời Khuyên để Giúp Đối với một Tương Lai Đáng Sợ và Bấp Bênh – Vaiangina Sikahema

Podcast số 280 – Liahona tháng 1, 2023 – Khi Anh Chị Em Biết Mình Bị Mắc Bệnh Mãn Tính – Norman C. Hill

Bài của Anh Norman C. Hill hiện đang sống tại Utah, Hoa Kỳ Trước khi qua đời vì một căn bệnh gây suy nhược sức khỏe, mẹ tôi thường mỉm…

Continue ReadingPodcast số 280 – Liahona tháng 1, 2023 – Khi Anh Chị Em Biết Mình Bị Mắc Bệnh Mãn Tính – Norman C. Hill

Podcast số 279 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 7, 2023 – Khi Những Lựa Chọn của Người Khác Làm Tổn Thương Các Em – Gabrielle Shiozawa

Bài của Chị Gabrielle Shiozawa thuộc Các Tạp Chí Giáo Hội đăng trong tạp chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giởi Trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau…

Continue ReadingPodcast số 279 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 7, 2023 – Khi Những Lựa Chọn của Người Khác Làm Tổn Thương Các Em – Gabrielle Shiozawa

Podcast số 277 – Liahona tháng 1, 2023 – Ngược Đãi, Nhận Nuôi và Chữa Lành – Breawna P.

Tôi lớn lên trong môi trường bất ổn. Cha mẹ ruột của tôi đã ngược đãi và bỏ bê tôi, và tôi đã trải qua rất nhiều thử thách khó…

Continue ReadingPodcast số 277 – Liahona tháng 1, 2023 – Ngược Đãi, Nhận Nuôi và Chữa Lành – Breawna P.

Podcast số 275 – Liahona tháng 7, 2023 – Sự Kêu Gọi của Chúng Ta để Chia Sẻ Phúc Âm của Đấng Cứu Rỗi – Quentin L. Cook

Bài của Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 275 – Liahona tháng 7, 2023 – Sự Kêu Gọi của Chúng Ta để Chia Sẻ Phúc Âm của Đấng Cứu Rỗi – Quentin L. Cook

Podcast số 274 – Liahona tháng 9, 2022 – Tôi Có Phải Là Người Thành Niên Trẻ Tuổi Duy Nhất Gặp Khó Khăn Trong Việc Tìm Kiếm Mục Đích Của Mình? – Maryssa Dennis

Bài của chị Maryssa Dennis, biên tập viên cho tạp chí Bạn Hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Vào ngày sinh…

Continue ReadingPodcast số 274 – Liahona tháng 9, 2022 – Tôi Có Phải Là Người Thành Niên Trẻ Tuổi Duy Nhất Gặp Khó Khăn Trong Việc Tìm Kiếm Mục Đích Của Mình? – Maryssa Dennis

Podcast số 273 – Liahona tháng 3, 2023 – Noi Gương Đấng Ky Tô: Chăm Sóc Cho Những Người Hoạn Nạn – Kellie Christensen

Bài của chị Kellie Christensen thuộc Dịch Vụ An Sinh Phúc Lợi và Tự Lực Cánh Sinh của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 273 – Liahona tháng 3, 2023 – Noi Gương Đấng Ky Tô: Chăm Sóc Cho Những Người Hoạn Nạn – Kellie Christensen