Podcast số 303 – Liahona tháng 7, 2023 – Các Phép Lạ của Thượng Đế Vẫn Tiếp Tục – Pawlik Grzegorz

Bài của Grzegorz Pawlik, tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Subcarpathia, Ba Lan Vào ngày 9 tháng Mười Một…

Continue ReadingPodcast số 303 – Liahona tháng 7, 2023 – Các Phép Lạ của Thượng Đế Vẫn Tiếp Tục – Pawlik Grzegorz

Podcast số 302 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley (1910 – 2008)

Bài của Cựu Chủ Tịch Gordon B. Hinckley của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cách đây hơn 2.000 năm, Đấng Cứu Chuộc…

Continue ReadingPodcast số 302 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley (1910 – 2008)

Podcast số 301 – Liahona tháng 7, 2023 – Con Đường của Riêng Chúng Ta Đến Em Ma Út – Patricio M. Giuffra

Bài của Anh Cả Patricio M. Giuffra thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Cha tôi mất vì bệnh ung thư khi tôi được 4 tuổi. Tôi lớn lên tự…

Continue ReadingPodcast số 301 – Liahona tháng 7, 2023 – Con Đường của Riêng Chúng Ta Đến Em Ma Út – Patricio M. Giuffra

Podcast số 300 – Liahona tháng 3, 2008 – Đức Tin Nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Russell M. Nelson

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Con đường dài của tôi để trở thành một…

Continue ReadingPodcast số 300 – Liahona tháng 3, 2008 – Đức Tin Nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Russell M. Nelson

Podcast số 297 – Liahona tháng 7, 2023 – Những Thay Đổi Chúng Ta Muốn – và Không Muốn- Phải Đối Phó – Ciro Schmeil

Bài của Anh Cả Ciro Schmeil thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đã bao giờ…

Continue ReadingPodcast số 297 – Liahona tháng 7, 2023 – Những Thay Đổi Chúng Ta Muốn – và Không Muốn- Phải Đối Phó – Ciro Schmeil