Podcast số 196 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Có thể – David A. Edwards

Bài của David A. Edwards Các lẽ thật được viết cách đây hàng ngàn năm dạy cho chúng ta biết điều Chúa có thể làm cho các em ngày nay. Lẽ…

Continue ReadingPodcast số 196 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Có thể – David A. Edwards