Podcast số 76 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Một mùa lễ Giáng Sinh nữa sắp đến với chúng ta và chẳng bao lâu cũng sẽ bắt đầu một năm mới. Dường như là chỉ vừa mới hôm qua…

Continue ReadingPodcast số 76 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 75 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Thiên Sứ Thời Hiện Đại – Ulisses Soares

Bài của Anh Cả Ulisses Soares Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Xin…

Continue ReadingPodcast số 75 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Thiên Sứ Thời Hiện Đại – Ulisses Soares

Podcast số 74 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012 – Lễ Giáng Sinh Là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Thưa các anh chị em, các anh chị em tạo ra một quang cảnh tuyệt đẹp. Đây là một đặc ân mỗi năm để bắt đầu mùa lễ Giáng Sinh…

Continue ReadingPodcast số 74 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012 – Lễ Giáng Sinh Là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 72 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Những Sự Lựa Chọn – Dallin H. Oaks

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Cách đây nhiều năm, một trong Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương của chúng ta đã chia sẻ câu chuyện…

Continue ReadingPodcast số 72 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Những Sự Lựa Chọn – Dallin H. Oaks

Podcast số 71 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Sự Sống Còn Thật Sự của Chúng Ta – Kevin R. Duncan

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Cầu xin cho chúng ta được sáng suốt để tin cậy và tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri cũng…

Continue ReadingPodcast số 71 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Sự Sống Còn Thật Sự của Chúng Ta – Kevin R. Duncan

Podcast số 70 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương tháng 10, 2010 – Bền Bỉ và Bất Di Bất Dịch – Silvia H. Allred

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ năm 2010 Nếu chúng ta sống trung tín và kiên trì đến cùng, thì chúng ta sẽ…

Continue ReadingPodcast số 70 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương tháng 10, 2010 – Bền Bỉ và Bất Di Bất Dịch – Silvia H. Allred

Podcast số 69 – Liahona tháng 9, 2021 – Chúa Giê Su Ky Tô Thấu Hiểu Nỗi Đau mà Chúng Ta Cảm Thấy Xuất Phát từ Thành Kiến – Sonia N.

Tác giả sống ở Tỉnh Gauteng, Nam Phi. Mục tiêu của tôi là nhìn nhận mọi người giống như Đấng Cứu Rỗi nhìn nhận họ. Tôi đã từng bị thành…

Continue ReadingPodcast số 69 – Liahona tháng 9, 2021 – Chúa Giê Su Ky Tô Thấu Hiểu Nỗi Đau mà Chúng Ta Cảm Thấy Xuất Phát từ Thành Kiến – Sonia N.

Podcast số 68 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tính Kiêu Hãnh và Chức Tư Tế – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2010 Tính kiêu hãnh là công tắc để vặn tắt quyền năng của chức tư tế. Lòng khiêm…

Continue ReadingPodcast số 68 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tính Kiêu Hãnh và Chức Tư Tế – Dieter F. Uchtdorf