Podcast số 81 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2012 – Người Nhận Tử Tế và Biết Ơn – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf Thuộc nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Thật là một thời gian tuyệt vời trong năm. Khi nghe tiếng nhạc tuyệt…

Continue ReadingPodcast số 81 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2012 – Người Nhận Tử Tế và Biết Ơn – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 80 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Các Ân Tứ Thiêng Liêng – Russell M. Nelson

Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Anh chị em thân mến, đây thật là một buổi tối tuyệt vời. Tinh…

Continue ReadingPodcast số 80 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Các Ân Tứ Thiêng Liêng – Russell M. Nelson

Podcast số 79 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Món Quà Hoàn Hảo – Joy D. Jones

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi Một năm nọ, ba ngày trước ngày lễ Giáng Sinh thời còn thơ ấu, chồng tôi, Rob, đã phát hiện ra hai chị…

Continue ReadingPodcast số 79 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Món Quà Hoàn Hảo – Joy D. Jones

Podcast số 78 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sing – Patrick Kearon

Bài của Anh Cả Patrick Kearon Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Tôi yêu thích thời gian này trong năm khi chúng ta quây quần bên…

Continue ReadingPodcast số 78 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sing – Patrick Kearon

Podcast số 77 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2018 – Đêm Thanh Bình Ánh Sáng Thanh Khiết của Tình Yêu Thương- Sharon Eubanks

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ Tôi muốn kể hai câu chuyện đã xảy ra cho tôi mà tôi vẫn còn nhớ rõ…

Continue ReadingPodcast số 77 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2018 – Đêm Thanh Bình Ánh Sáng Thanh Khiết của Tình Yêu Thương- Sharon Eubanks

Podcast số 75 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Thiên Sứ Thời Hiện Đại – Ulisses Soares

Bài của Anh Cả Ulisses Soares Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Xin…

Continue ReadingPodcast số 75 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2019 – Thiên Sứ Thời Hiện Đại – Ulisses Soares

Podcast số 74 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012 – Lễ Giáng Sinh Là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Thưa các anh chị em, các anh chị em tạo ra một quang cảnh tuyệt đẹp. Đây là một đặc ân mỗi năm để bắt đầu mùa lễ Giáng Sinh…

Continue ReadingPodcast số 74 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012 – Lễ Giáng Sinh Là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)