Podcast số 215 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Những Ân Tứ Ít Được Nhìn Thấy – Michelle D. Craig

Bài của chị Michelle D. Craig, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 215 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Những Ân Tứ Ít Được Nhìn Thấy – Michelle D. Craig

Podcast số 213 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Bài của Chị Becky Craven, Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 213 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Podcast số 212 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 212 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Podcast số 211 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Phước Thay cho Những Người Hòa Giải – W. Mark Bassett

Bài của Anh Cả W. Mark Bassett thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một lần…

Continue ReadingPodcast số 211 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Phước Thay cho Những Người Hòa Giải – W. Mark Bassett

Podcast số 85 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Trong khung cảnh thiên nhiên an bình, khi màn đêm đang buông xuống vào một buổi tối đầu xuân. Bầu trời…

Continue ReadingPodcast số 85 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Podcast số 84 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Hoàng Tử Bình An – Brent H. Nelson

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Vào một dịp Giáng Sinh khác, nhưng ở một nơi khác cách xa, rất xa nơi này, cha tôi, Norman…

Continue ReadingPodcast số 84 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Hoàng Tử Bình An – Brent H. Nelson

Podcast số 82 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và Một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ  Một trong những kỷ niệm ưa thích của tôi về Giáng Sinh diễn ra khi tôi sáu tuổi.…

Continue ReadingPodcast số 82 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và Một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Podcast số 81 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2012 – Người Nhận Tử Tế và Biết Ơn – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf Thuộc nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Thật là một thời gian tuyệt vời trong năm. Khi nghe tiếng nhạc tuyệt…

Continue ReadingPodcast số 81 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2012 – Người Nhận Tử Tế và Biết Ơn – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 80 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Các Ân Tứ Thiêng Liêng – Russell M. Nelson

Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Anh chị em thân mến, đây thật là một buổi tối tuyệt vời. Tinh…

Continue ReadingPodcast số 80 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Các Ân Tứ Thiêng Liêng – Russell M. Nelson