Podcast số 142 – Tuần báo Thành Niên Trẻ Tuổi tháng 4, 2020 – Quá Khứ của Anh Chị Em Có Đang Cản Trở Anh Chị Em Không? – Jeff Bates

Đấng Cứu Rỗi đã trả giá cho tội lỗi chúng ta. Nắm lấy tay Ngài và tiếp tục tiến bước. Cách đây không lâu, vị giám trợ của tôi đã…

Continue ReadingPodcast số 142 – Tuần báo Thành Niên Trẻ Tuổi tháng 4, 2020 – Quá Khứ của Anh Chị Em Có Đang Cản Trở Anh Chị Em Không? – Jeff Bates

Podcast số 137 – Cổ Vũ Sức Mạnh Của Giới Trẻ tháng 3, 2022 – Thượng Đế Có Thể Giúp Chúng Ta trong Những Lúc Khó Khăn – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 137 – Cổ Vũ Sức Mạnh Của Giới Trẻ tháng 3, 2022 – Thượng Đế Có Thể Giúp Chúng Ta trong Những Lúc Khó Khăn – Henry B. Eyring

Podcast số 136 – Liahona tháng 3, 2022 – Anh Chị Em Có ĐangTìm Kiếm Đấng Ky Tô Hằng Ngày Không? – Orson S. Franco

Tác giả hiện đang sống tại Guatemala Kinh nghiệm của tôi trong đền thờ đã giúp tôi nhận ra rằng mình cần phải tìm kiếm Đấng Ky Tô mỗi ngày.…

Continue ReadingPodcast số 136 – Liahona tháng 3, 2022 – Anh Chị Em Có ĐangTìm Kiếm Đấng Ky Tô Hằng Ngày Không? – Orson S. Franco

Podcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô “Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng…

Continue ReadingPodcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Podcast số 128 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley

Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô năm 2008 Cách đây hơn 2.000 năm, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại sinh ra…

Continue ReadingPodcast số 128 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley

Podcast số 123 – Liahona tháng 3, 2022 – Ngọn Lửa Tinh Luyện của Sự Gian Khổ – D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi cầu xin rằng mỗi chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 123 – Liahona tháng 3, 2022 – Ngọn Lửa Tinh Luyện của Sự Gian Khổ – D. Todd Christofferson

Podcast số 119 – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018 – Nhận Ra Những Sự Giả Mạo của Sa Tan – Dennis C. Gaunt

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ. Khi đối mặt với những giả mạo thuộc linh thì Sách Mặc Môn có thể giúp chúng ta xác định điều nào là…

Continue ReadingPodcast số 119 – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018 – Nhận Ra Những Sự Giả Mạo của Sa Tan – Dennis C. Gaunt

Podcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock

Sa Tan làm mọi điều nó có thể làm để lừa gạt chúng ta. May thay chúng ta có sự giúp đỡ thiêng liêng để tránh những cạm bẫy của…

Continue ReadingPodcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock