Podcast số 76 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Một mùa lễ Giáng Sinh nữa sắp đến với chúng ta và chẳng bao lâu cũng sẽ bắt đầu một năm mới. Dường như là chỉ vừa mới hôm qua…

Continue ReadingPodcast số 76 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 69 – Liahona tháng 9, 2021 – Chúa Giê Su Ky Tô Thấu Hiểu Nỗi Đau mà Chúng Ta Cảm Thấy Xuất Phát từ Thành Kiến – Sonia N.

Tác giả sống ở Tỉnh Gauteng, Nam Phi. Mục tiêu của tôi là nhìn nhận mọi người giống như Đấng Cứu Rỗi nhìn nhận họ. Tôi đã từng bị thành…

Continue ReadingPodcast số 69 – Liahona tháng 9, 2021 – Chúa Giê Su Ky Tô Thấu Hiểu Nỗi Đau mà Chúng Ta Cảm Thấy Xuất Phát từ Thành Kiến – Sonia N.

Podcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Sứ Điệp Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi Bài của Emily Abel Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Anh chị em định nghĩa ân tứ phân biệt như…

Continue ReadingPodcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Podcast số 41 – Liahona tháng 9, 2021 – “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Khi chúng ta sử dụng tên đầy đủ của Giáo Hội, chúng ta được…

Continue ReadingPodcast số 41 – Liahona tháng 9, 2021 – “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” – Henry B. Eyring

Podcast số 30 – Liahona tháng 10, 2020 – Các Sứ Đồ Chia Sẻ Những Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đưa ra những hiểu biết sâu sắc về việc luôn gần gũi với Thượng Đế, phục sự trong tình yêu thương, và kiên nhẫn…

Continue ReadingPodcast số 30 – Liahona tháng 10, 2020 – Các Sứ Đồ Chia Sẻ Những Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng

Podcast số 27 – Liahoni tháng 5, 2021 – Giảng Dạy Theo Cách của Đấng Cứu Rỗi – Jan E. Newman

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Trách nhiệm đặt trọn vẹn trên vai mỗi chúng ta là…

Continue ReadingPodcast số 27 – Liahoni tháng 5, 2021 – Giảng Dạy Theo Cách của Đấng Cứu Rỗi – Jan E. Newman

Podcast số 25 – Liahona tháng 6, 2021 – Tìm Kiếm Sức Mạnh để Tha Thứ – David Dickson

Bài của David Dickson Các Tạp Chí Giáo Hội Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta phải tha thứ cho người khác. Ngài sẽ giúp chúng ta tuân giữ các…

Continue ReadingPodcast số 25 – Liahona tháng 6, 2021 – Tìm Kiếm Sức Mạnh để Tha Thứ – David Dickson

Podcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge

Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge Thành Viên Danh Dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional,…

Continue ReadingPodcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge