Podcast số 137 – Cổ Vũ Sức Mạnh Của Giới Trẻ tháng 3, 2022 – Thượng Đế Có Thể Giúp Chúng Ta trong Những Lúc Khó Khăn – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Tôi nhớ cảm giác khi tôi còn là một thiếu niên, sống trong thời kỳ có thể gọi là khó khăn. Lúc đó chiến tranh thế giới đang diễn ra khốc liệt. Những thanh niên chỉ lớn hơn tôi một ít đã phải hi sinh trong trận chiến. Những cuộc ẩu đả băng nhóm cũng hay xảy ra ở các khu phố gần nơi tôi sống. Suy thoái kinh tế trên toàn thế giới vẫn chưa kết thúc, và nhiều người rơi vào cảnh nghèo túng. Gia đình tôi và tôi là Thánh Hữu Ngày Sau duy nhất trong thị trấn nơi chúng tôi sống.

Nhưng tôi vẫn hạnh phúc và lạc quan. Cũng như các em, tôi đã được dạy rằng, những thử thách của chúng ta là những phước lành tiềm ẩn nếu chúng khiến chúng ta hướng về Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi để cầu xin được giúp đỡ.

Vì sao lại có Thử Thách?

Các thử thách cho chúng ta cơ hội quý giá để lựa chọn thực hành đức tin. Chúng ta có thể cầu vấn sự giúp đỡ từ Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng biết cách để cứu giúp chúng ta. Ngài đã kinh nghiệm qua mọi thử thách mà chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt. Ngài biết một cách thức hoàn hảo để cứu giúp cho mỗi chúng ta. Và Ngài yêu thương chúng ta.

Mục đích của những thử thách trong cuộc sống là để xem chúng ta sẽ chọn làm điều gì. Liệu chúng ta có thực hành đức tin để tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta trong bất cứ thử thách nào mà chúng ta đối diện không? Thượng Đế nhân từ luôn biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Ngài có thể sẽ loại bỏ hoặc làm nhẹ bớt thử thách nếu điều đó củng cố đức tin của chúng ta. Trong những lúc khác, có thể Ngài sẽ không làm như vậy.

Khi các em nghiên cứu về cuộc sống thời xưa của các vị tiên tri trong Kinh Cựu Ước, các em sẽ thấy cách Chúa giúp đỡ chúng ta từng bước vươn lên vượt qua những thử thách gian nan. Ví dụ như cách mà Chúa đã giúp đỡ Giô Sép và Môi Se, đã dạy tôi cách cầu vấn và nhận được sự giúp đỡ trong những lúc khó khăn.

Những Thử Thách của Giô Sép

Giô Sép, con trai yêu quý của Gia Cốp, bị các anh của ông ném xuống hố rồi bị bán qua xứ Ê Díp Tô làm nô lệ. Các anh của ông nói với cha ông rằng ông đã bị giết. Khi Giô Sép là một đầy tớ nô lệ, Chúa đã ban cho ông quyền năng để giải nghĩa những giấc chiêm bao của Pha Ra Ôn. Ngài chỉ cho Giô Sép cách để xứ Ê Díp Tô có thể đối phó với nạn đói trong tương lai. Ngài đã ban cho Giô Sép sức mạnh đạo đức để chống lại sự cám dỗ, để được thả ra khỏi tù, và năm 32 tuổi, ông được Pha Ra Ôn cất nhắc lên chức phẩm cao trong xứ. Pha Ra Ôn phán cùng Giô Sép: “Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao?”1

Một bài học tôi rút ra từ cách Chúa đã giúp Giô Sép đó là cách mà Ngài có thể giúp chúng ta trong những lúc khó khăn. Khi Giô Sép liên tục đưa ra những lựa chọn đúng đắn, Chúa đã củng cố ông, ban cho ông quyền năng của thuộc linh và làm mềm lòng mọi người xung quanh.

Những Thử Thách của Môi Se

Tương tự như vậy, sự giúp đỡ của Chúa đối với Môi Se trong những thử thách của ông cũng giống như sự giúp đỡ của Ngài đối với Giô Sép. Những thử thách của Môi Se cũng bắt đầu khi ông còn trẻ. Môi Se bị chia cách khỏi cha mẹ. Thử thách ban đầu của ông là được nuôi dưỡng bởi con gái của Pha Ra Ôn. Để bảo vệ một người Y Sơ Ra Ên, ông đã giết một người Ê Díp Tô và rồi phải chạy trốn vào sa mạc.

Chúa đã hiện đến cùng Môi Se và kêu gọi ông đến để giải thoát dân Y Sơ Ra Ên ra khỏi vòng nô lệ ở xứ Ê Díp Tô. Đó là một nhiệm vụ dường như bất khả thi, một thử thách mà Môi Se cảm thấy vượt quá sức của mình. Những thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống của các em có thể đến, khi các em được Chúa giao cho một nhiệm vụ dường như quá khó và các em cảm thấy rằng mình cần sự giúp đỡ của Chúa.

Chúa đã bắt đầu bằng cách ban cho Môi Se sự giúp đỡ mà các em cũng sẽ cần. Ngài nói với Môi Se rằng chính Ngài là Đấng sẽ củng cố ông qua những thử thách phía trước.

Môi Se đã có thêm đức tin và sức mạnh cho hàng loạt thử thách trước mặt ông trong nhiệm vụ được giao của mình.

“Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi … Hãy nói cho dân Y Sơ Ra Ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.2 Với sự đảm bảo đó, Môi Se đã có thêm đức tin và sức mạnh cho hàng loạt thử thách trước mặt ông trong nhiệm vụ được giao. Chúa đã không chỉ kêu gọi ông mà Chúa còn đi trước mặt ông bằng một cách thức kỳ diệu.

Những Thử Thách của Các Em

Những lúc khó khăn mà các em và tôi phải đối mặt sẽ là độc nhất. Không có cuộc sống nào hoàn toàn giống với cuộc sống nào. Các thử thách sẽ phù hợp với mỗi người chúng ta bởi Cha Thiên Thượng nhân từ và Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Cách mà Hai Ngài đáp lại những lời cầu xin giúp đỡ của chúng ta sẽ là bất cứ điều gì tốt nhất cho chúng ta. Đối với một số người, đó có thể là để củng cố chúng ta, và đối với những người khác, đó có thể là mang lại cho chúng ta niềm hân hoan khi chúng ta đấu tranh trong đức tin.

Đối với tất cả chúng ta, sự giúp đỡ mà chúng ta cần nhất khi chúng ta bị thử thách, theo bất kỳ cách nào và trong bao lâu đi nữa, đều là một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Chính đức tin đó đã cho phép Giô Sép giải nghĩa những giấc chiêm bao ở xứ Ê Díp Tô. Đó là một đức tin chắc chắn nơi Chúa Giê Su Ky Tô, điều đã khuyến khích và củng cố Môi Se trong sứ mệnh khó khăn của ông là giúp đỡ Chúa giải thoát dân Ngài.

Ở thời tuổi trẻ của các em, các em đã từng được thử thách bởi những lúc khó khăn, cũng giống như tôi. Nhưng giống như tôi, các em đã được dạy để tin cậy nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Giờ đây tôi nhận ra lý do tại sao tôi cảm thấy lạc quan và thậm chí là vui vẻ như thế khi tôi còn trẻ. Đó không phải vì tôi kỳ vọng những lúc khó khăn đó trở nên tốt hơn hoặc dễ dàng hơn. Đó là vì tôi cảm thấy tự tin rằng nếu tôi tin tưởng và phục sự Ngài, thì bằng cách nào đó, tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi.

Bà tôi đã muốn cha tôi hát cùng bà trên đường về nhà sau khi nhận tin rằng bà sẽ sớm qua đời vì ung thư: “Dù rằng ta có qua đời khi chưa đến chỗ, … Tất cả tốt! Mọi điều đẹp!”3 Tôi xin làm chứng với các em rằng Chúa Giê Su Ky Tô phục sinh biết cách để cứu giúp mỗi người chúng ta, bất kể thử thách của chúng ta là gì. Chúng ta chỉ cần cầu vấn với đức tin nơi Ngài.

Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương các em và sẽ giúp đỡ các em, trong mọi lúc, và tùy thuộc vào điều gì là tốt nhất cho các em. Tôi xin làm chứng như vậy, với tình yêu thương dành cho các em, và cho Ngài, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.