Podcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại

Chủ Đề Giới Trẻ năm 2021:
Giáo Lý và Giao Ước 64:33–34

Bài của Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên

Chúa đã mời gọi các em tham gia vào “công việc vĩ đại nhất” trên thế gian.1

Các em, những thiếu nữ và thiếu niên tuyệt vời, là một phần của một điều tuyệt vời—các em “đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao” (Giáo Lý và Giao Ước 64:33). Công việc đó phụ giúp Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện giáo vụ của Ngài khi chúng ta tham gia vào việc quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che và xây đắp Si Ôn.

Tham Gia Đạo Quân Trẻ Tuổi

Chủ Tịch Russell M. Nelson mời mỗi người các em tham gia và công việc đó với tư cách là một phần của “đạo quân trẻ tuổi của Chúa.”2 Nhưng đạo quân là gì? Một đạo quân là một đơn vị chuyên biệt được lập ra để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Điều đó có nghĩa là các em là một phần của một đơn vị chuyên biệt để tìm và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong công việc vĩ đại của Chúa.

Khi vị tiên tri mời gọi các em kết hợp mục đích trong cuộc sống với việc tập trung vào sự quy tụ Y Sơ Ra Ên, thì cuộc sống của các em bắt đầu giống như cuộc sống của Môi Se. Môi Se, người được nuôi nấng như một hoàng tử Ai Cập, đã phải chạy trốn để khỏi bị giết và sau đó trở nên hài lòng với cuộc sống chăn cừu giản dị. Nhưng Chúa đã kêu gọi ông và phán: “Ta có một công việc cho ngươi” (Môi Se 1:6). Cha Thiên Thượng của chúng ta biết những điều Môi Se không biết: rằng với sự giúp đỡ của Thượng Đế, Môi Se có thể là công cụ để giải cứu một quốc gia vĩ đại—ông có thể làm bất cứ điều gì.

Các Em Có Thể Tạo Ra Sự Khác Biệt

Các em có thể thắc mắc: “Tôi không phải là Môi Se. Tôi có thể tạo ra sự khác biệt trong thế gian này không?” Đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng chúng tôi đã có khoảng thời gian đủ dài để biết câu trả lời là có. Chúng tôi thấy giới trẻ bình thường mỗi ngày đang không chọn sống cuộc sống bình thường. Họ đang có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người xung quanh bằng cách lặng lẽ trở thành môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ đang phát triển tài năng và giúp đỡ gia đình họ thành công. Các em được vị tiên tri kêu gọi để “đặt nền móng cho một công việc lớn lao.” Khi chúng ta tin tưởng nơi Chúa Giê Su Ky Tô và tìm cách làm theo ý muốn của Ngài, thì chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt!

Các em không đơn độc trong công việc này. Khi các em tham gia vào đạo quân của Chúa, là các em đang tham gia vào một nhóm giới trẻ rộng lớn trên khắp thế giới. Chúng tôi cùng cha mẹ, các vị lãnh đạo và bạn bè, các vị sứ đồ và tiên tri của các em, và cùng với các thiên sứ trên trời kề vai sát cánh với các em, tất cả đều cố gắng cùng nhau hoàn thành công việc của Chúa (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:88).

Từ Những Việc Nhỏ Sẽ Đưa Lại Những Việc Lớn

Chúng ta sẽ làm việc đó từng chút một. Chúa đã mời gọi chúng ta thực hiện những bước nhỏ nhặt và đơn giản khi chúng ta bắt tay vào công việc vĩ đại này (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 64:33). Những hành động nhất quán, trung tín sẽ đưa chúng ta về phía trước và mời chúng ta tìm đến và giúp đỡ những người xung quanh mình. Một số những điều đơn giản này có thể được điều chỉnh riêng cho mỗi các em vì hành trình của mọi người sẽ không hoàn toàn giống nhau.

Hãy cầu nguyện để biết các em là ai và hiểu được vai trò cá nhân của mình trong kế hoạch của Thượng Đế. Hãy cầu nguyện để biết những việc nhỏ nhặt và đơn giản mà các em nên làm mỗi ngày. Các em có thể sẽ phải ra khỏi vùng thoải mái của mình, nhưng khi các em sẵn sàng hành động theo những sự thúc giục mà mình nhận được, thì các em sẽ được ban cho nhiều hơn.

Như Chủ Tịch Nelson mới dạy: “Khi chúng ta tìm cách làm môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, thì những nỗ lực của chúng ta để nghe lời Ngài cần phải có chủ ý hơn bao giờ hết. Cần phải có nỗ lực có ý thức và kiên định để làm tràn đầy cuộc sống hằng ngày của chúng ta với những lời phán, lời dạy, và các lẽ thật của Ngài.”3

Chúa Sẽ Phát Triển Khả Năng Của Các Em và Gia Tăng Niềm Vui Của Các Em

Khi các em tìm kiếm sự mặc khải, Chúa sẽ hướng dẫn các em biết cách sử dụng tài năng và tính cách của mình để phục vụ và sống theo phúc âm. Ngài sẽ mở rộng trí tưởng tượng, sự sáng tạo, và năng lực của các em theo những cách mà các em không bao giờ nghĩ là khả thi.

Khi các em hiến dâng tấm lòng và tâm trí sẵn sàng của mình cho Chúa, các em sẽ khám phá thêm bạn bè và gia tăng cơ hội phục vụ. Ý thức về nguồn gốc và mục đích của các em sẽ được củng cố, và các em sẽ tìm thấy niềm vui.

Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy thỏa mãn để an phận và nhàn nhã, nhưng Chúa có những kế hoạch khác cho chúng ta. Giống như Ngài đã có một công việc tuyệt vời cho Môi Se, Ngài có một công việc tuyệt vời cho các em. Chớ mệt mỏi! Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các em—đạo quân trẻ tuổi của Chúa.