Podcast số 237 – Liahona tháng 1, 2023 – Ánh Sáng của Sự Sống – M. Russell Ballard

Bài của Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Khi hoàng hôn dần buông vào một ngày Chủ Nhật nọ của năm 1948, tôi đang dạo bước bên bờ Sông Trent ở Nottingham, nước Anh. Là một người truyền giáo ở tuổi 20, tôi mới vừa được kêu gọi làm chủ tịch giáo hạt. Đó là một ngày dài mệt mỏi với các buổi họp và phục sự, nhưng tôi cảm thấy vui sướng và hài lòng trong công việc này.

Trong lúc dạo bước dọc theo dòng sông, tôi đã thầm dâng lên một lời cầu nguyện trong lòng. Với hy vọng sẽ cảm nhận được sự hướng dẫn nào đó từ Chúa, tôi đã hỏi: “Con có đang làm điều Ngài muốn không?”

Một cảm giác bình an và sự hiểu biết tràn ngập trong tôi. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô biết tôi và yêu thương tôi. Mặc dù tôi không thấy một khải tượng hay nghe một tiếng nói nào cả, nhưng nếu Ngài đứng trước mặt tôi và gọi tên tôi đi chăng nữa, thì sự hiểu biết lúc đó của tôi về tính xác thực và thiên tính của Đấng Ky Tô cũng không thể mạnh mẽ hơn được nữa.

Kinh nghiệm ngọt ngào và êm dịu này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Từ ngày hôm đó đến nay, mọi quyết định quan trọng tôi đã đưa ra đều chịu ảnh hưởng bởi sự hiểu biết của tôi về Đấng Cứu Rỗi. Trong những năm qua và gần như trên khắp thế giới, tôi đã làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và là Sự Sáng của Thế Gian. Thật là một đặc ân cho chúng ta để đến cùng Ngài, để noi theo Ngài, và cảm nhận được ánh sáng của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Sự Sáng của Thế Gian

Nhiều năm sau kinh nghiệm truyền giáo đáng nhớ đó, vào một đêm nọ, vợ tôi là Barbara và tôi ngước nhìn lên bầu trời. Trong khi làm như vậy, tôi kinh ngạc nhìn lên hàng triệu ngôi sao dường như sáng rực rỡ và đẹp một cách lạ thường vào đêm hôm ấy. Tôi ngạc nhiên khi nghĩ đến lời của Chúa phán cùng Môi Se: “Và ta đã sáng tạo vô số thế giới; và ta cũng sáng tạo ra chúng vì mục đích riêng của ta; và ta đã sáng tạo ra chúng qua Vị Nam Tử, tức là Con Độc Sinh của ta” (Môi Se 1:33).

Quyền năng đến từ Đấng Cứu Rỗi đã tạo nên và mang lại ánh sáng cho mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, và trái đất (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:7–10). Ngài có thể tuyên phán một cách chính đáng rằng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12; xin xem thêm Giăng 9:5).

Theo lời của Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Chúa Giê Su Ky Tô là sự sáng của thế gian vì Ngài là nguồn ánh sáng ‘từ nơi hiện diện của Thượng Đế chiếu ra để làm tràn ngập khoảng mênh mông của không gian’ [Giáo Lý và Giao Ước 88:12].” Ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi là ‘sự sáng thật soi sáng cho mọi người sinh ra ở thế gian này’ (Giáo Lý và Giao Ước 93:2; xin xem thêm 84:46). Với ánh sáng này, chúng ta có thể biết cách xét đoán “thiện và ác” (Mô Rô Ni 7:16). Ánh sáng cho vạn vật này được biết đến là “ánh sáng của lẽ thật,” “ánh sáng của Đấng Ky Tô,” và “Thánh Linh của Đấng Ky Tô” (Giáo Lý và Giao Ước 88:688:7Mô Rô Ni 7:16).1

Sứ Đồ Giăng đã nói rằng: “Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” (Giăng 1:5). Trong thời kỳ của chúng ta, Sa Tan đang làm việc cật lực để dẫn dắt con cái của Thượng Đế bước vào bóng tối, che khuất “sự sáng, sự sống và lẽ thật của thế gian” (Ê The 4:12).

Chúng ta không thể hoàn toàn hiểu hết—hoặc trân trọng trọn vẹn—Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài khi chúng ta mất đi ánh sáng và lẽ thật của Ngài. Nhưng khi chúng ta hối cải và vâng lời, phục vụ, và thờ phượng Ngài, thì chúng ta chế ngự được bóng tối. Ánh sáng của Ngài trở lại và xua tan bóng tối của thế gian ở giữa chúng ta và ra khỏi tâm trí chúng ta.

Được Ban Phước bởi Sự Sáng

Khi thế giới của chúng ta trở nên tối tăm và bất ổn hơn, thì việc cảm nhận được ánh sáng của Chúa trong cuộc sống của chúng ta dường như là một thử thách. Như Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Bóng tối càng ngày càng gia tăng đi kèm với nỗi hoạn nạn làm cho ánh sáng của Chúa Giê Su Ky Tô tỏa sáng hơn bao giờ hết.”2

Tôi đã thấy rằng ánh sáng của Ngài bùng cháy rực rỡ hơn trong tâm hồn tôi khi tôi dành thời gian cho những sự việc của Thánh Linh trong những giây phút êm dịu, tĩnh lặng như đêm hôm ấy cùng với Barbara. Đó là khi những ấn tượng, sự hướng dẫn và ánh sáng thuộc linh đến với chúng ta. Đó là khi chúng ta tiến đến việc hiểu được rằng chúng ta thật sự được phước biết bao để có được một Đấng Cứu Rỗi.

Là Sự Sáng của Thế Gian, Đấng Cứu Rỗi soi sáng con đường của cuộc hành trình trên trần thế của chúng ta bằng tấm gương và những lời giảng dạy của Ngài (xin xem Giăng 8:12). Ngài làm nhẹ gánh nặng của chúng ta với tình yêu thương và lòng trắc ẩn (xin xem Ma Thi Ơ 11:28–30). Ngài làm nhẹ lòng chúng ta với niềm hy vọng và sự chữa lành qua Sự Chuộc Tội của Ngài (xin xem Mô Rô Ni 7:41). Và Ngài soi sáng tâm trí chúng ta bằng “Thánh Linh của lẽ thật” (Giáo Lý và Giao Ước 6:15; xin xem thêm 11:13).

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Trong mỗi thời kỳ của cuộc sống chúng ta, trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta có thể gặp phải, và trong mỗi thử thách chúng ta có thể phải đối phó, thì Chúa Giê Su Ky Tô đều là ánh sáng xua tan nỗi sợ hãi, mang đến sự bảo đảm và hướng dẫn, và mang lại sự bình an và niềm vui lâu dài.”3

Các Ngươi Hãy Đưa Cao Sự Sáng Của Mình

Đặc ân của việc chia sẻ ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi với những người khác và mời họ đến cùng Ngài và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho họ luôn đặc biệt đối với tôi. Tôi thích làm một người truyền giáo ở nước Anh. Tôi thích làm một chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Canada. Và tôi thích sự kêu gọi hiện tại của mình với tư cách là một thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Chức vụ kêu gọi của tôi mang đến cho tôi cơ hội để làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và chia sẻ sứ điệp về Sự Phục Hồi trên khắp thế giới.

Thời xưa, Đấng Cứu Rỗi phán bảo các môn đồ của Ngài rằng:

“Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được. …

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma Thi Ơ 5:14, 16).

Ngài phán cùng dân Nê Phi rằng: “Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao—như các ngươi đã thấy ta làm.” Ngài nói tiếp: “Các ngươi biết những điều gì mình phải làm trong giáo hội của ta; vì những công việc mà các ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy” (3 Nê Phi 18:2427:21).

Trong thời kỳ của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi cũng kỳ vọng các môn đồ của Ngài sử dụng ánh sáng của Ngài để “xua đuổi bóng tối ra khỏi [chúng ta]” (Giáo Lý và Giao Ước 50:25). Ánh sáng của chúng ta tỏa sáng khi chúng ta yêu thương như Chúa Giê Su đã yêu thương. Ánh sáng của chúng ta tỏa sáng khi chúng ta chia sẻ chứng ngôn về Sự Phục Hồi và hy vọng nơi Đấng Ky Tô. Ánh sáng của chúng ta tỏa sáng khi chúng ta cất cao tiếng nói của mình để bảo vệ lẽ thật. Và khi ánh sáng của chúng ta tỏa sáng, chúng ta thu hút người khác đến với cội nguồn của ánh sáng đó.

Hãy phục vụ vô vị kỷ, và rồi anh chị em sẽ cảm nhận được ánh sáng của Ngài trong tấm lòng của mình. Hãy khiêm nhường cầu nguyện để có cơ hội chia sẻ phúc âm, và anh chị em sẽ được hướng dẫn đến với những người sẵn sàng đón nhận ánh sáng của Ngài. Hãy yêu thương người khác từ những điều nhỏ nhặt lẫn lớn lao, và anh chị em sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Một Sự Sáng Bất Tận

Tôi mãi mãi biết ơn về kinh nghiệm mà tôi đã có khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi ở nước Anh giúp tôi tự biết được rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Ngày hôm nay, tôi càng biết điều này chắc chắn hơn khi trải qua cuộc đời với tất cả những thử thách và niềm vui.

Sự phục vụ của tôi trong Giáo Hội đã ban phước cho tôi với nhiều kinh nghiệm thuộc linh đáng quý và đặc biệt, với vô số kinh nghiệm quá đỗi thiêng liêng đến nỗi không thể thảo luận. Không có món quà nào quan trọng và quý báu hơn để tôi có thể trao cho con cái, cháu chắt, và anh chị em cùng bạn bè của tôi trên khắp thế giới, ngoài lời chứng vững chắc của tôi rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của tất cả nhân loại.

Người vợ yêu quý của tôi, Barbara, qua đời vào năm 2018. Tôi biết ơn biết bao khi biết rằng qua lễ gắn bó trong đền thờ của chúng tôi và nhờ có Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi sẽ được ở bên nhau một lần nữa, cùng với gia đình của mình, trong suốt thời vĩnh cửu.

Đôi khi, tôi cảm thấy mệt mỏi. Trong những lúc đó, tôi dừng lại và nhìn vào một bức hình của Đấng Cứu Rỗi. Tôi nghĩ về Ngài trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, và rồi bỗng chốc, tôi không còn mệt mỏi nữa. Trong thâm tâm tôi biết rằng bởi vì Ngài đã thắng thế gian, “sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng” (1 Giăng 2:8).

Tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. “Ngài là … một sự sáng bất tận, không bao giờ có thể bị lu mờ được” (Mô Si A 16:9). Ngài là sự sáng, sự sống, và đường lối của chúng ta—hôm qua, hôm nay, và mãi mãi về sau. Cầu xin cho chúng ta vững vàng noi theo Ngài và chiếu rọi ánh sáng của Ngài trước thế gian.