Podcast số 206 – Liahona tháng 1, 2016 – Hạnh Phúc Cho Những Người Chúng Ta Yêu Thương – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Tất cả chúng ta đều muốn những người mình yêu thương có được hạnh phúc, và chúng ta muốn họ càng ít đau khổ càng tốt. Khi chúng ta đọc những câu chuyện về hạnh phúc—và về nỗi đau khổ—trong Sách Mặc Môn, thì lòng chúng ta xao xuyến khi nghĩ về những người thân yêu của mình. Sau đây là một câu chuyện có thật về một thời hạnh phúc:

“Và chuyện rằng, trong xứ không có chuyện tranh chấp nào xảy ra, nhờ tình thương yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân.

Và cũng không có những sự ganh tị, xung đột, xáo trộn, tà dâm, dối trá hay sát nhân, dâm dật nào xảy ra; và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này.”

Rồi chúng ta lại đọc:

“Và phước thay cho họ biết bao! Vì Chúa đã ban phước cho họ trong mọi việc làm của họ; phải, họ được ban phước và được thịnh vượng cho đến năm một trăm mười trôi qua; và thế hệ thứ nhất, kể từ thời Đấng Ky Tô, đã trôi qua mà không có sự tranh chấp nào xảy ra trong toàn xứ.” (4 Nê Phi 1:15–16, 18).

Các môn đồ nhân từ của Đấng Ky Tô cầu nguyện và cố gắng để có được một phước lành như vậy cho người khác và cho chính bản thân họ. Từ các câu chuyện trong Sách Mặc Môn và đối với nhiều người trong chúng ta, từ kinh nghiệm của chính mình, chúng ta biết rằng ân tứ về hạnh phúc là có thể đạt được. Chúng ta biết rằng con đường dẫn đến hạnh phúc đã được đánh dấu rõ ràng. Chúng ta cũng biết rằng việc duy trì hạnh phúc không phải là dễ dàng, trừ khi, giống như với dân Nê Phi sau khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến, “tình yêu thương của Thượng Đế” ngự trị trong tâm hồn chúng ta.

Tình yêu đó đã ở trong lòng của dân Nê Phi vì họ tuân giữ luật pháp mà đã làm cho điều đó có thể thực hiện được. Một bản tóm lược luật pháp đó được tìm thấy trong những lời cầu nguyện Tiệc Thánh, mà bắt đầu với một lời cầu xin chân thành lên Cha Thiên Thượng nhân từ. Chúng ta cầu nguyện với một tấm lòng tràn đầy đức tin và với một tình yêu sâu đậm đối với Đấng Cứu Rỗi của riêng chúng ta. Chúng ta cam kết với ý định thực sự là mang lấy danh Ngài, tưởng nhớ tới Ngài, và tuân giữ tất cả các giáo lệnh của Ngài. Cuối cùng, chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh, Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn, có thể luôn luôn ở cùng chúng ta, làm chứng với tấm lòng chúng ta về Đức Chúa Cha và về Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài. (Xin xem GLGƯ 20:77, 79).

Với sự đồng hành của Đức Thánh Linh, tâm hồn chúng ta có thể thay đổi để chúng ta muốn và chào đón tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Muốn có được tình yêu thương của Thượng Đế vào lòng mình thì rất đơn giản, giống như là cách để đánh mất cảm giác về tình yêu thương đó trong lòng chúng ta. Ví dụ, một người nào đó có thể chọn cầu nguyện ít thường xuyên hơn lên Cha Thiên Thượng hay không đóng tiền thập phân đầy đủ hoặc ngừng nuôi dưỡng lời Thượng Đế hoặc làm lơ đối với những người nghèo khó và hoạn nạn.

Bất cứ sự lựa chọn nào nhằm mục đích khiến chúng ta không tuân giữ các lệnh truyền của Chúa cũng có thể khiến cho Thánh Linh rút lui khỏi tâm hồn. Với sự mất mát đó, hạnh phúc sẽ giảm bớt.

Hạnh phúc mà chúng ta muốn những người thân yêu của mình có được là tùy thuộc vào những lựa chọn của họ. Cũng như chúng ta yêu thương một đứa con, một người tầm đạo, hoặc bạn bè của mình nhưng chúng ta không thể buộc họ phải tuân giữ các lệnh truyền để họ hội đủ điều kiện được Đức Thánh Linh ảnh hưởng và thay đổi tâm hồn.

Vì vậy, sự giúp đỡ tốt nhất chúng ta có thể mang đến là bất cứ điều gì dẫn dắt những người chúng ta yêu thương là phải xem xét những lựa chọn của riêng họ. An Ma đã làm điều đó với một lời mời mà các anh chị em có thể đưa ra:

“Song phải biết hạ mình trước mặt Chúa, cầu gọi đến thánh danh của Ngài, cảnh tỉnh và cầu nguyện luôn luôn để khỏi bị cám dỗ ngoài sức chịu đựng của mình, ngõ hầu được Đức Thánh Linh dẫn dắt để trở thành người khiêm nhường, nhu mì, phục tùng, kiên nhẫn, đầy tình thương yêu và nhịn nhục;

“Có đức tin nơi Chúa, hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cuộc sống vĩnh cửu và luôn luôn có sự mến yêu Thượng Đế trong lòng, để các người có thể được nâng cao vào ngày sau cùng và được bước vào chốn an nghỉ của Ngài.” (An Ma 13:28–29).

Tôi cầu nguyện rằng những người mà các anh chị em yêu thương có thể chấp nhận một lời mời đầy soi dẫn để chọn con đường dẫn đến hạnh phúc lâu dài.