Podcast số 183 – Liahona tháng 12, 2013 – Gia Đình và Bạn Bè Vĩnh Viễn Bên Nhau – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2013 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Dù sống ở bất cứ nơi nào, các anh chị em cũng có những người bạn đang tìm kiếm hạnh phúc lớn lao hơn, đó là niềm hạnh phúc mà các anh chị em đã tìm thấy trong việc sống theo phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ có thể không có khả năng để diễn tả hạnh phúc đó bằng lời nói, nhưng họ có thể nhận ra hạnh phúc đó khi họ nhận thấy trong cuộc sống của các anh chị em. Họ sẽ thiết tha mong muốn tìm hiểu nguồn gốc của hạnh phúc đó, nhất là khi họ thấy rằng các anh chị em phải đối phó với những thử thách giống như họ.

Các anh chị em đã cảm thấy hạnh phúc khi tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Đó là phước lành đã được hứa cho việc sống theo phúc âm (xin xem Mô Si A 2:41). Các anh chị em không trung tín tuân theo các lệnh truyền của Chúa để được những người khác trông thấy, nhưng những người nào quan sát hạnh phúc của các anh chị em đang được Chúa chuẩn bị để nghe tin mừng về Sự Phục Hồi phúc âm.

Các phước lành mà các anh chị em đã được ban cho đã tạo ra những bổn phận và những cơ hội tuyệt vời cho các anh chị em. Là một môn đồ đã lập giao ước với Chúa Giê Su Ky Tô, các anh chị em phải mang đến cho những người khác một cơ hội để tìm thấy nhiều hạnh phúc hơn, nhất là cho bạn bè và những người trong gia đình của các anh chị em.

Chúa đã nhìn thấy cơ hội của các anh chị em và mô tả bổn phận của các anh chị em với lệnh truyền này: ″Điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được cảnh cáo thì phải cảnh cáo người lân cận của mình” (GLGƯ 88:81).

Chúa làm cho giáo lệnh đó được dễ dàng hơn để tuân theo qua sự thay đổi xảy ra trong lòng khi các anh chị em chấp nhận và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Do đó, tình yêu thương của các anh chị em đối với những người khác phát triển, cũng như ước muốn để họ cũng có được hạnh phúc như các anh chị em đang có.

Một ví dụ về sự thay đổi đó là cách các anh chị em chào đón cơ hội để giúp đỡ trong công việc truyền giáo của Chúa. Chẳng bao lâu, những người truyền giáo toàn thời gian biết được rằng họ có thể trông mong một người cải đạo đích thực đáp ứng nồng nhiệt đối với họ khi họ yêu cầu được giới thiệu với một người tầm đạo. Người cải đạo khao khát có được bạn bè và những người trong gia đình cùng chia sẻ hạnh phúc với mình.

Khi người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu của các anh chị em hoặc những người truyền giáo hỏi tên của một người nào đó để giảng dạy, thì đó chính là một lời khen tuyệt vời cho các anh chị em. Họ biết rằng những người bạn của các anh chị em đã thấy hạnh phúc của các anh chị em, và do đó, những người bạn đó đã được chuẩn bị để nghe và chọn chấp nhận phúc âm. Và họ tin tưởng rằng các anh chị em sẽ là người bạn mà họ sẽ cần khi họ đi vào vương quốc.

Các anh chị em không cần phải lo sợ rằng mình sẽ mất bạn bè bằng cách mời những người truyền giáo đến gặp họ. Tôi có những người bạn từ chối những người truyền giáo nhưng đã cám ơn tôi trong suốt nhiều năm vì đã mang đến cho họ một điều gì đó mà họ biết là rất quý giá đối với tôi. Các anh chị em có thể có được tình bạn vĩnh viễn bằng cách mang đến phúc âm, là điều mà họ thấy là đã mang lại hạnh phúc cho các anh chị em. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để mời một người bạn và nhất là một người trong gia đình chọn tuân theo kế hoạch hạnh phúc.

Không có cơ hội nào lớn lao cho lời mời đó hơn là trong các đền thờ của Giáo Hội. Ở nơi đó, Chúa có thể ban các giáo lễ cứu rỗi cho tổ tiên của chúng ta là những người đã không thể nhận được các giáo lễ này khi còn sống. Họ nhìn xuống các anh chị em với tình yêu thương và hy vọng. Chúa đã hứa rằng họ sẽ có cơ hội để đi vào vương quốc của Ngài (xin xem GLGƯ 137:7–8), và Ngài đã gieo một tình yêu thương dành cho họ trong lòng họ.

Nhiều anh chị em đã cảm thấy niềm vui trong việc mang các giáo lễ của đền thờ đến cho những người khác, cũng giống như các anh chị em đã đưa tên của những người khác cho những người truyền giáo để gặp họ. Các anh chị em đã cảm thấy vui hơn khi thực hiện các giáo lễ cho các tổ tiên của mình. Tiên Tri Joseph Smith đã được mặc khải rằng hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta chỉ có thể có được nếu chúng ta cung ứng cách thức có được phước lành đó cho các tổ tiên của mình qua các giáo lễ làm thay của đền thờ (xin xem GLGƯ 128:18).

Mùa lễ Giáng Sinh hướng lòng chúng ta tới Đấng Cứu Rỗi và tới niềm vui mà phúc âm của Ngài đã mang lại cho chúng ta. Chúng ta tỏ lòng biết ơn của mình đối với Ngài nhiều nhất là khi chúng ta mang hạnh phúc đó đến cho người khác. Lòng biết ơn đổi thành niềm vui khi chúng ta đưa tên những người khác cho những người truyền giáo và khi chúng ta mang tên của các tổ tiên mình đến đền thờ. Bằng chứng đó về lòng biết ơn của chúng ta có thể làm cho các bạn bè và gia đình được tồn tại vĩnh viễn.