Podcast số 174 – Liahona tháng 1, 2017 – Nhắm Vào Trọng Tâm – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2017 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Gần đây, tôi đã xem một nhóm người luyện tập nghệ thuật bắn cung. Chỉ bằng cách xem họ, tôi đã bắt đầu thấy rõ ràng rằng nếu ta thực sự muốn sử dụng thành thạo cung tên thì phải cần có thời gian và sự luyện tập.

Tôi không nghĩ rằng các anh chị em có thể phát triển danh tiếng là một người bắn cung tài năng hoàn hảo bằng cách bắn vào một bức tường trống và sau đó vẽ các bia vòng quanh các mũi tên. Các anh chị em phải phát triển tài năng tìm kiếm bia để bắn và bắn trúng vào hồng tâm.

Vẽ Các Bia

Việc bắn trước và rồi vẽ bia sau đó dường như có hơi vô lý, nhưng đôi khi chính chúng ta cũng cho thấy hành vi giống y như thế trong những hoàn cảnh sống khác.

Là tín hữu Giáo Hội, chúng ta có khuynh hướng gắn bó với các chương trình phúc âm, các vấn đề, và thậm chí cả những giáo lý mà dường như thú vị, quan trọng, hoặc đầy thích thú đối với chúng ta. Chúng ta bị cám dỗ để vẽ các bia vòng quanh các điều này, làm cho chúng ta tin rằng chúng ta đang nhắm vào trọng tâm của phúc âm.

Điều này rất dễ làm.

Trong suốt các thời đại, chúng ta đã nhận được lời khuyên tuyệt vời và sự soi dẫn từ các vị tiên tri của Thượng Đế. Chúng ta cũng nhận được sự hướng dẫn và sự sáng tỏ từ nhiều ấn phẩm, sổ tay, và sách học của Giáo Hội. Chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn đề tài phúc âm ưa thích của mình, vẽ một hồng tâm vòng quanh đề tài đó, và hợp lý hóa rằng chúng ta đã nhận ra trọng tâm của phúc âm.

Đấng Cứu Rỗi Làm Cho Sáng Tỏ

Đây không phải là một vấn đề duy nhất trong thời kỳ chúng ta. Trong thời xưa, các vị lãnh đạo tôn giáo đã dành rất nhiều thời gian để phân loại, xếp hạng, và tranh luận về giáo lệnh nào trong số hàng trăm giáo lệnh là quan trọng nhất.

Một ngày nọ một nhóm học giả tôn giáo đã cố gắng lôi kéo Đấng Cứu Rỗi vào cuộc tranh cãi. Họ hỏi ý kiến của Ngài về một vấn đề mà ít ai có thể đồng ý.

Họ hỏi Ngài: “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?”

Chúng ta đều biết cách Chúa Giê Su đã trả lời: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.

“Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

“Còn điều giáo lệnh thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

“Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”1

Xin hãy lưu ý câu cuối: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

Đấng Cứu Rỗi không những chỉ cho chúng ta thấy tấm bia, mà Ngài còn xác định hồng tâm nữa.

Bắn Trúng Mục Tiêu

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta giao ước sẽ mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Ẩn chứa trong giao ước đó là sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ cố gắng để tìm hiểu về Thượng Đế, yêu mến Ngài, gia tăng đức tin của chúng ta nơi Ngài, tôn vinh Ngài, bước đi trong đường lối của Ngài, và đứng vững vàng với tư cách là các nhân chứng của Ngài.

Càng tìm hiểu về Thượng Đế và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, thì chúng ta càng nhận ra rằng sự hy sinh vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô là một ân tứ thiêng liêng của Thượng Đế. Và tình yêu thương của Thượng Đế soi dẫn chúng ta để sử dụng con đường hối cải chân thành, mà sẽ dẫn đến phép lạ của sự tha thứ. Tiến trình này cho phép chúng ta có tình yêu thương và lòng trắc ẩn lớn lao hơn đối với những người xung quanh mình. Chúng ta sẽ học cách nhìn vượt qua khỏi các danh hiệu. Chúng ta sẽ chống lại sự cám dỗ để buộc tội hoặc phê phán người khác bởi những tội lỗi, thiếu sót, sai lầm, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo, quốc tịch, hoặc màu da.

Chúng ta sẽ xem mỗi một người chúng ta gặp đều là con của Cha Thiên Thượng—anh em hoặc chị em của mình.

Chúng ta sẽ tìm đến những người khác trong sự cảm thông và yêu thương—ngay cả những người có thể không đặc biệt dễ dàng để yêu thương. Chúng ta sẽ than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần được an ủi.2

Và chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không cần phải lo âu khắc khoải về mục tiêu đúng của phúc âm.

Hai giáo lệnh lớn này là mục tiêu. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều giáo lệnh đó mà ra.3 Khi chúng ta chấp nhận điều này, thì tất cả những điều tốt đẹp khác đều sẽ được hiểu đúng theo tầm quan trọng của chúng.

Nếu điểm trọng tâm, những ý nghĩ, và nỗ lực chính yếu của mình được tập trung vào việc gia tăng tình yêu thương của chúng ta dành cho Thượng Đế Toàn Năng và mở rộng lòng mình đối với người khác, thì chúng ta có thể biết rằng chúng ta đã tìm thấy mục tiêu đúng và đang nhắm vào hồng tâm—trở thành môn đồ đích thực của Chúa Giê Su Ky Tô.