Podcast số 162 – Liahona tháng 3, 2011 – Tìm Kiếm Điều Tốt Lành – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Trong khi đang tìm mua một ngôi nhà mới, một cặp vợ chồng Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi nói chuyện với những người hàng xóm tương lai về khu xóm và trường học trong khu vực đó.

Họ trò chuyện với một phụ nữ nói về trường học mà con cái mình đang theo học: “Đây là một nơi không thể tưởng tượng được! Vị hiệu trưởng là một người tuyệt diệu và tốt bụng; các giáo viên đều có đủ trình độ chuyên môn, tử tế và thân thiện. Tôi rất hài lòng vì con cái tôi có thể theo học ngôi trường tuyệt diệu này. Ông bà sẽ thích ở đây!”

Một phụ nữ khác nói về ngôi trường của con cái mình: “Thật là một nơi tồi tệ. Người hiệu trưởng chỉ quan tâm đến mình; các giáo viên không có đủ trình độ chuyên môn, thô lỗ và không thân thiện. Nếu tôi có đủ khả năng để dọn ra khỏi khu vực này thì tôi sẽ làm ngay!”

Điều thú vị là cả hai phụ nữ ấy đều đang nói về cùng một vị hiệu trưởng, cùng các giáo viên và cùng một ngôi trường.

Các anh chị em có bao giờ thấy rằng người ta thường có thể tìm ra bất cứ điều họ đang tìm kiếm không? Hãy tìm kiếm kỹ và các anh chị em có thể tìm thấy cả điều tốt lẫn điều xấu hầu như về bất cứ người nào và bất cứ điều gì. Người ta cũng đã làm như vậy với Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ lúc ban đầu của Giáo Hội. Những người tìm kiếm điều tốt lành sẽ tìm ra một dân tộc tử tế và có lòng trắc ẩn—một dân tộc yêu mến Chúa và mong muốn phục vụ Ngài cùng ban phước cho cuộc sống của đồng bào mình. Nhưng cũng đúng là có những người tìm kiếm điều xấu sẽ chắc chắn tìm ra những điều không được lý tưởng lắm.

Rủi thay, đôi khi điều này xảy ra ngay cả bên trong Giáo Hội. Những người tìm kiếm lý do để chỉ trích sẽ cho thấy óc sáng tạo, tài khéo léo và tính kiên quyết của họ. Dường như họ không thể từ bỏ điều đó. Họ ngồi lê đôi mách và chê trách người khác. Họ nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu trong nhiều thập niên, tận dụng mọi cơ hội để xô ngã và hạ thấp người khác. Điều này không làm Chúa hài lòng: “vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác” (Gia Cơ 3:16).

Chủ Tịch George Q. Cannon (1827–1901) biết rất rõ Chủ Tịch Brigham Young (1801–77), làm việc sát cánh với ông trong nhiều năm, với tư cách vừa là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Sứ Đồ vừa là cố vấn của ông trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Sau khi Chủ Tịch Young qua đời, Chủ Tịch Cannon viết trong nhật ký của mình: “Tôi chưa bao giờ chỉ trích hoặc chê trách tư cách [của Brigham Young], lời khuyên bảo hoặc những lời giảng dạy của ông vào bất cứ lúc nào trong lòng tôi, hầu như không có trong lời nói hay hành động của tôi. Đây là một điều làm tôi vui lòng bây giờ. Ý nghĩ đến với tôi chỉ là: Nếu tôi chỉ trích hoặc chê trách hay phê phán Anh Brigham, thì tôi sẽ đi bao xa; nếu tôi bắt đầu, tôi sẽ dừng ở đâu? Tôi không dám tin tưởng vào mình trong một chiều hướng như vậy. Tôi biết rằng sự bội giáo thường phát sinh từ việc chiều theo tinh thần chỉ trích và chê trách. Những người khác, với nhiều sức mạnh, khôn ngoan và kinh nghiệm hơn tôi, có thể làm nhiều điều và thoát khỏi những hậu quả xấu xa mà tôi thì không dám làm.”1

Lời dạy hùng hồn của Chủ Tịch Cannon là một điều mà chúng ta, với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội, cần phải lưu ý cặn kẽ. Lời của Thượng Đế khuyên bảo các tín đồ của Đấng Ky Tô phải “thanh sạch, … hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” Đối với những người làm hòa, “bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình” (Gia Cơ 3:17, 18).

Chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta có thể tìm kiếm điều xấu xa nơi những người khác. Hoặc chúng ta có thể làm hòa và cố gắng thông cảm, thẳng thắn và tha thứ cho những người khác, là những điều chúng ta vô cùng mong muốn cho bản thân mình. Đó là sự lựa chọn của chúng ta; chúng ta tìm kiếm điều gì thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy.