Podcast số 270 – Liahona tháng 3, 2023 – Khi Thế Giới Của Mình Tối Tăm, Tôi Hướng về Đấng Ky Tô – Maria Celeste Mendoza Ramirez

Tác giả hiện đang sống tại Zulia, Venezuela. Bài đăng trong tạp chí Liahona của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Trong một sứ điệp ở đại hội trung ương gần đây, Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói về thời kỳ nguy hiểm trên thế gian: “Sứ Đồ Phao Lô đã viết cho Ti Mô Thê: ‘Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn’ (2 Ti Mô Thê 3:1).

“… Và cũng trở nên khó khăn chứ không dễ dàng hơn để tôn trọng các giao ước mà chúng ta phải thiết lập và tuân giữ để sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.”1

Khi nghe những lời này, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đã đối phó với những thử thách trong chính ngôi nhà của mình ở Venezuela. Vì vậy, vào lúc đó, trong lòng tôi đã xuất hiện những câu hỏi như: “Làm thế nào tôi có thể luôn lạc quan khi mà thế gian tối tăm như vậy?” và “Làm thế nào tôi có thể trông chờ một tương lai tươi sáng trong một thực tại đen tối như vậy?”.

Nhưng Chủ Tịch Eyring đã đưa ra giải pháp. Ông trích dẫn Hê La Man 5:12, câu mà đã đề cập đến việc xây dựng nền móng của chúng ta “trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô.”

Tôi đã luôn tin rằng câu thánh thư này là đúng thật, nhưng việc xây dựng nền móng của tôi trên Đấng Cứu Rỗi dường như nói thì dễ hơn làm. Tuy nhiên, khi đến gần Đấng Ky Tô hơn, tôi đã thấy rằng mọi điều đều có lợi cho anh chị em khi đức tin của anh chị em vững chắc nơi Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 90:24).

Cảm Giác Bị Bỏ Rơi

Cách đây một vài tháng, tôi nhận được hung tin từ gia đình mình. Thế giới dường như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi cảm thấy tê dại, hoang mang, và lo lắng đến mức đổ bệnh!

Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn như vậy khi mà tôi đang cố gắng để trở nên trung tín. Tôi tự hỏi liệu tôi đã làm điều gì sai chăng. Tương lai mịt mờ, và tôi cảm thấy bị Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô bỏ rơi.

Trong lúc đau khổ, tôi đã trò chuyện với một người bạn thân. Anh ấy nói với tôi một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên: “Tôi nghĩ rằng hoàn cảnh này là một cơ hội tốt để anh suy ngẫm về mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa. Bất kể điều gì xảy ra, anh vẫn phải hướng về Ngài để được giúp đỡ. Nếu anh làm như vậy, thì Ngài sẽ ban cho anh tình yêu thương và sự giúp đỡ mà anh cần ngay trong lúc này.”

Những lời đó đã thay đổi quan điểm của tôi. Tôi vừa tức giận vừa tổn thương và hoang mang trước hoàn cảnh của mình, nhưng tôi đã có một sự lựa chọn. Bất kể chúng ta đang trải qua điều gì, chúng ta có những nỗi sợ hãi nào, hoặc chúng ta đang đối mặt với những khó khăn gì, thì Chúa Giê Su Ky Tô luôn ở cạnh chúng ta. Chúng ta có sự lựa chọn để hướng về Ngài với đức tin, chứ không phải rời xa Ngài, trong những lúc khó khăn.

Đó là cách chúng ta củng cố nền móng đức tin của mình nơi Ngài và chống chọi với khó khăn trên thế gian. Bằng cách chọn Ngài.

Như Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Do đó, ở giữa đám lửa của thợ luyện này, thay vì tức giận Thượng Đế, hãy lại gần Thượng Đế hơn. Hãy cầu vấn Đức Chúa Cha trong danh của Vị Nam Tử. Hãy đi cùng với Hai Ngài trong Thánh Linh, từng ngày một. Qua thời gian, hãy [để] Hai Ngài thể hiện lòng trung thành của Hai Ngài với anh chị em. Hãy thực sự tiến đến việc biết Hai Ngài và thực sự hiểu bản thân mình.”2

Đấng Ky Tô đang chờ tôi hướng về Ngài để được giúp đỡ. Điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ làm cho tất cả mọi vấn đề của tôi biến mất hoặc sửa chữa mọi thứ trong cuộc sống và gia đình tôi ngay lập tức, nhưng Ngài đã giúp tôi trở nên tốt hơn, tìm thấy niềm vui, và được cải thiện hơn.

Và theo thời gian, khi tôi tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi qua lời cầu nguyện, học thánh thư, và có đức tin, Ngài đã giúp tôi tha thứ cho những người trong gia đình tôi và mời gọi niềm vui vào cuộc sống của tôi một lần nữa, mặc dù một số thử thách vẫn còn đó.

Lời Hứa về Sự An Toàn

Đây chắc chắn là những ngày sau cùng đầy nguy hiểm. Chúng ta nghe về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, đại dịch, thiên tai—và tôi chắc chắn rằng sẽ còn có những thời điểm khó khăn hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, việc xây dựng trên đá tức là Chúa Giê Su Ky Tô và tin cậy nơi Ngài sẽ luôn mang đến cho chúng ta sự bình an và niềm vui, bất kể chúng ta đang đối mặt với điều gì. Như Chủ Tịch Eyring cũng đã dạy rằng: “Đối với những người trong chúng ta đang lo lắng cho bản thân và những người thân yêu, thì vẫn có hy vọng trong lời hứa của Thượng Đế về một nơi an toàn trong những cơn bão sắp đến.”3

Thật là một lời hứa mạnh mẽ và tuyệt vời. Và tôi đã thấy lời hứa đó được ứng nghiệm trong cuộc sống của mình. Tôi biết rằng đây là phúc âm phục hồi của Chúa Giê Sy Ky Tô và rằng Ngài là nguồn phước lành lớn lao nhất trong mọi phước lành. Ngài là sự sáng, là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và chúng ta là chiên của Ngài. Chúng ta hãy chọn Ngài và chọn đức tin.

Tác giả hiện đang sống ở Zulia, Venezuela.