Podcast số 158 – Liahona tháng 2, 2011 – Sự Vui Mừng của Các Ngươi Sẽ Lớn Lao Biết Bao – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Có rất ít niềm vui trong cuộc sống tuyệt vời và lâu dài hơn việc biết rằng các anh chị em đã giúp những người khác tiếp nhận phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô vào lòng của họ. Việc có được niềm vui đó là cơ hội của mỗi tín hữu Giáo Hội. Khi chịu phép báp têm, chúng ta đã hứa rằng chúng ta sẽ “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà [chúng ta] hiện diện, cho đến khi chết, ngõ hầu [chúng ta] có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất, để [chúng ta] có được cuộc sống vĩnh cửu” Mô Si A 18:9).

Tất cả các tín hữu đều chấp nhận một phần lệnh truyền ban ra cho Giáo Hội để mang phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô cho thế gian, bất cứ nơi nào và chừng nào họ còn sống. Chúa phán điều đó một cách rõ ràng: “Này, ta phái các ngươi đi làm chứng và cảnh cáo dân chúng, và điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được cảnh cáo thì phải cảnh cáo người lân cận của mình” (GLGƯ 88:81). Những người truyền giáo toàn thời gian cần phải có quyền năng để giảng dạy những người chưa phải là tín hữu của Giáo Hội. Các tín hữu của Giáo Hội phải có quyền năng để tìm ra những người nào Chúa đã chuẩn bị cho những người truyền giáo để giảng dạy.

Chúng ta cần phải sử dụng đức tin của mình để tin tưởng rằng Chúa đã chuẩn bị cho những người xung quanh chúng ta được giảng dạy. Ngài biết họ là ai và khi nào họ sẵn sàng, cũng như Ngài có thể hướng dẫn chúng ta đến với họ bằng quyền năng của Đức Thánh Linh cùng ban cho chúng ta những lời nói để mời họ được giảng dạy. Lời hứa mà Chúa ban cho một người truyền giáo vào năm 1832 cũng là lời hứa Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta được lệnh phải tìm ra những người sẵn sàng để được những người truyền giáo giảng dạy: “Ta sẽ gửi cho hắn Đấng An Ủi, là Đấng sẽ dạy cho hắn biết lẽ thật và con đường mà hắn phải đi; và nếu hắn trung thành, thì ta sẽ đội mão triều thiên cho hắn bằng những bó lúa” (GLGƯ 79:2–3).

Và lời hứa về niềm vui lớn lao cho người truyền giáo trung tín cũng thuộc vào chúng ta khi các tín hữu trung tín hết lòng yêu mến công việc truyền giáo:

“Và giờ đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với một người mà các ngươi đem về cho ta vào trong vương quốc của Cha ta, thì sự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi đem về cho ta nhiều người!”

“Này, trước mắt các ngươi, các ngươi có phúc âm của ta, và đá của ta, và sự cứu rỗi của ta.

“Hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, với đức tin tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, rồi các ngươi sẽ có được Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ biểu lộ tất cả mọi sự việc mà cần thiết cho con cái loài người” (GLGƯ 18:16–18).

Ngoài Đức Thánh Linh để giúp chúng ta nhận biết và mời những người nào đã sẵn sàng để được giảng dạy, Chúa đã kêu gọi và huấn luyện các vị lãnh đạo để hướng dẫn chúng ta. Trong một bức thư đề ngày 28 tháng Hai năm 2002, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã đặt nhiều trách nhiệm hơn vào các vị giám trợ và tiểu giáo khu đối với công việc truyền giáo.1 Với sự giúp đỡ của hội đồng tiểu giáo khu hoặc chi nhánh, ủy ban chấp hành chức tư tế phát triển một kế hoạch truyền giáo cho đơn vị. Trong kế hoạch đó là những đề nghị về cách các tín hữu có thể tìm ra những người nào sẵn sàng để được những người truyền giáo giảng dạy. Một người được kêu gọi với tư cách là người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh. Người lãnh đạo truyền giáo đó tiếp xúc chặt chẽ với những người truyền giáo toàn thời gian và những người tầm đạo của họ.

Có nhiều cách các anh chị em có thể đáp ứng cho bổn phận riêng của mình một cách hữu hiệu hơn để giúp tìm ra những người cho những người truyền giáo giảng dạy. Cách đơn giản nhất sẽ là cách tốt nhất.

Cầu nguyện để được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Nói chuyện với các vị lãnh đạo địa phương và những người truyền giáo, hỏi xin họ những lời đề nghị và hứa sẽ giúp đỡ họ. Khuyến khích những người khác tham gia với các anh chị em trong công việc này. Và hãy làm chứng bất cứ lúc nào về điều các anh chị em nói và làm rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô và Thượng Đế đáp ứng những lời cầu nguyện.

Tôi làm chứng rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh chị em đến với những người tìm kiếm lẽ thật khi các anh chị em cầu nguyện và làm theo như hướng dẫn đó. Và tôi biết từ kinh nghiệm rằng niềm vui của các anh chị em sẽ được lâu dài với những người đã chọn chấp nhận phúc âm và rồi kiên trì trong đức tin.