Podcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge

Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge

Thành Viên Danh Dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional, “Stand Forever,” được đưa ra tại trường Brigham Young University vào ngày 22 Tháng Một năm 2019.

Bằng cách dựa vào sự mặc khải, chúng ta có thể tìm thấy những câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất.

Cách đây vài năm, là một phần nhiệm vụ của tôi với tư cách là Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã đọc qua rất nhiều tài liệu chống đối Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, Tiên Tri Joseph Smith, Sách Mặc Môn, và các sự kiện xảy ra trong Thời Kỳ Phục Hồi. Kể từ khi nhiệm vụ đó thay đổi, tôi đã không trở lại đắm mình trong vũng bùn đó.

Việc đọc các tài liệu đó luôn luôn để lại cho tôi một cảm giác buồn rầu, và một ngày nọ, cảm giác u ám đó đã truyền cảm hứng cho tôi để viết một phần câu trả lời cho tất cả những lời tuyên bố chống đối như vậy. Tôi muốn chia sẻ một số ý nghĩ tôi đã ghi lại ngày hôm đó, và mặc dù những gì tôi đã viết là vì lợi ích của mình nhưng tôi hy vọng nó cũng sẽ giúp anh chị em.

Chúng Ta Sẽ Đứng Đời Đời Chăng?

Tiên Tri Đa Ni Ên đã nói rằng trong những ngày sau cùng “Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để co một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa Ni Ên 2:44).

Vương quốc của Thượng Đế là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Vương quốc này sẽ “đứng đời đời.” Câu hỏi là: Anh chị em và tôi sẽ đứng vững hoặc “[chúng ta] cũng sẽ muốn lui chăng?” (Giăng 6:67). Và nếu bỏ đi, thì chúng ta sẽ đi đâu?

Sự Lừa Dối Là một Dấu Hiệu về Thời Kỳ Chúng Ta

Khi mô tả các dấu hiệu về sự giáng lâm của Ngài và ngày tận thế, thì Chúa đã đề cập đến nhiều điều, kể cả chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, nước nọ chống lại nước kia, nạn đói, bệnh dịch, động đất, và nhiều dấu hiệu khác, kể cả điều này: “Trong những ngày [này], sẽ có các Ky Tô giả và các tiên tri giả dấy lên, và sẽ cho thấy các dấu lớn và những điều kỳ diệu, đến đỗi, nếu có thể được, họ sẽ lừa gạt cả những người chọn lọc, là những người chọn lọc theo giao ước” (Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:22; xin xem thêm Ma Thi Ơ 24:24).

Tôi không chắc về mọi điều mà được ngụ ý bởi điều kiện “nếu có thể được, họ sẽ lừa gạt cả những người chọn lọc,” nhưng ít nhất tôi nghĩ điều đó có nghĩa là ai ai cũng sẽ bị thử thách trong thời kỳ của chúng ta.

Có nhiều người lừa dối, và có nhiều loại lừa dối. Ở một khía cạnh, chúng ta gặp những người cực đoan tấn công Sự Phục Hồi, Tiên Tri Joseph Smith, và Sách Mặc Môn. Kế đến chúng ta thấy những người tin vào Sự Phục Hồi nhưng quả quyết rằng Giáo Hội là kém cỏi và đã đi lạc đường. Những người khác khẳng định là tin vào Sự Phục Hồi nhưng bị vỡ mộng bởi giáo lý mà mâu thuẫn với những quan điểm đổi thay của thời kỳ chúng ta. Một số người không có thẩm quyền tuyên bố rằng đã có được những khải tượng, giấc mơ, và những sự hiện đến để sửa đổi Giáo Hội, hướng dẫn chúng ta đến một con đường cao quý hơn, hoặc chuẩn bị Giáo Hội cho ngày tận thế. Những người khác bị lừa dối bởi những thần linh giả tạo.

Ở khía cạnh kia, chúng ta đến với một vũ trụ hoàn toàn đầy sao lãng. Chưa từng bao giờ có nhiều thông tin, thông tin sai lệch, và thông tin bịa đặt hơn; nhiều hàng hóa, thiết bị tiện ích và trò chơi hơn; và nhiều lựa chọn, chỗ để đi, và những điều cần xem và làm để lấy đi thời gian và sự chú ý khỏi những gì quan trọng nhất. Tất cả những điều đó và còn nhiều điều hơn nữa được phổ biến ngay lập tức trên toàn thế giới bằng phương tiện điện tử. Đây là một thời kỳ đầy lừa dối.

Sự Hiểu Biết Là Rất Quan Trọng

Lẽ thật cho phép chúng ta thấy rõ ràng vì đó là “sự hiểu biết về những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có, và sẽ có” (Giáo Lý và Giao Ước 93:24). Sự hiểu biết là rất quan trọng để tránh bị lừa dối, phân biệt lẽ thật với lỗi lầm, và thấy rõ cùng tìm cách tránh các mối nguy hiểm trong thời kỳ của chúng ta.

Tiên Tri Joseph Smith nói: “Sự hiểu biết là cần thiết cho cuộc sống và sự tin kính. … Sự hiểu biết là sự mặc khải. Hãy lắng nghe … bí quyết trọng đại này: sự hiểu biết là quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi.”1

Người ta nói: “Ta nên trung thành với sự tin tưởng của mình.” Mặc dù câu nói đó đúng nhưng, anh chị em không thể đúng hơn những gì mình biết. Hầu hết chúng ta hành động dựa trên sự tin tưởng của mình, nhất là điều chúng ta tin là vì lợi ích cá nhân của chúng ta. Vấn đề là, đôi khi chúng ta sai.

Một số người có thể tin nơi Thượng Đế và tin rằng hình ảnh sách báo khiêu dâm là sai trái nhưng vẫn bấm vào trang web về hình ảnh sách báo khiêu dâm vì lầm tưởng rằng họ sẽ được vui vẻ hơn nếu họ làm như thế hoặc họ không thể nào nhịn không bấm vào hay cho rằng họ không làm tổn thương ai cả. Họ hoàn toàn sai.

Những người khác có thể tin rằng nói dối là sai trái tuy nhiên thỉnh thoảng họ vẫn nói dối vì lầm tưởng rằng sẽ tốt hơn nếu không ai biết được sự thật. Họ hoàn toàn sai.

Một người nào đó có thể tin và thậm chí còn biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô nhưng vẫn chối bỏ Ngài không chỉ một lần mà là ba lần vì tưởng lầm rằng người ấy tốt hơn nên làm đám đông nguôi giận. Phi E Rơ không phải là người xấu. Tôi còn không chắc là ông ấy yếu kém. Ông chỉ sai thôi. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:34, 69–75.)

Khi có hành động sai trái, chúng ta có thể nghĩ rằng mình là người xấu trong khi sự thật chúng ta chỉ sai thôi. Thử thách không phải là nhằm loại bỏ khoảng cách giữa hành động và sự tin tưởng của chúng ta; mà đúng hơn, thử thách là nhằm thu hẹp khoảng cách giữa niềm tin của chúng ta và lẽ thật.

Chúng ta thu hẹp khoảng cách đó bằng cách nào? Chúng ta tránh sự lừa dối bằng cách nào?

Những Câu Hỏi Chính và Những Câu Hỏi Phụ

Có những câu hỏi chính và có những câu hỏi phụ. Trước hết hãy bắt đầu bằng cách trả lời những câu hỏi chính. Các câu hỏi chính là quan trọng nhất. Chỉ có một ít câu hỏi chính. Tôi đề cập đến bốn câu hỏi:

  1. Có Thượng Đế là Đức Chúa Cha của chúng ta hay không?
  2. Chúa Giê Su Ky Tô có phải là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi của thế gian không?
  3. Joseph Smith có phải là vị tiên tri không?
  4. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có phải là vương quốc của Thượng Đế trên thế gian không?

Ngược lại, các câu hỏi phụ là bất tận. Chúng bao gồm các câu hỏi về lịch sử Giáo hội, tục đa hôn, người gốc Châu Phi và chức tư tế, phụ nữ và chức tư tế, bản dịch Sách Mặc Môn, sách Trân Châu Vô Giá, gen di truyền DNA và Sách Mặc Môn, hôn nhân đồng tính, các bài tường thuật khác nhau về Khải Tượng Thứ Nhất, vân vân và vân vân.

Nếu anh chị em trả lời các câu hỏi chính thì các câu hỏi phụ cũng được trả lời luôn nếu không thì chúng dường như không quan trọng. Hãy trả lời các câu hỏi chính, và anh chị em có thể đối phó với những điều anh chị em hiểu và những điều anh chị em không hiểu và với những điều anh chị em đồng ý và những điều anh chị em không đồng ý mà không cần phải rời bỏ Giáo Hội.

Cách Thức Học Hỏi Thiêng Liêng

Có những cách thức học hỏi khác nhau, kể cả các cách thức từ khoa học, phân tích, học thuật, và từ thiên thượng. Tất cả bốn cách thức này đều cần thiết để biết được lẽ thật. Các cách thức này đều bắt đầu theo cùng một cách: với một câu hỏi. Các câu hỏi rất quan trọng, nhất là các câu hỏi chính.

Cách thức học hỏi từ thiên thượng kết hợp các yếu tố của các phương pháp luận khác nhưng cuối cùng lại vượt trội hơn mọi cách thức khác nhờ tiếp cận được các quyền năng của thiên thượng. Cuối cùng, những sự việc của Thượng Đế được Thánh Linh của Thượng Đế tiết lộ, thường bằng một giọng nói êm ái nhỏ nhẹ. Chúa phán: “Thượng Đế sẽ ban cho các ngươi sự hiểu biết bằng Đức Thánh Linh của Ngài, phải, bằng một ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể” (Giáo Lý và Giao Ước 121:26).

Sứ Đồ Phao Lô dạy rằng chúng ta không thể biết được những sự việc của Thượng Đế ngoại trừ nhờ vào Thánh Linh của Thượng Đế (xin xem 1 Cô Rinh Tô 2:9–11; xin xem thêm Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 2:11). Ông nói: “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại.” Chúng ta thấy điều đó mỗi ngày. Phao Lô nói tiếp: “Và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (1 Cô Rinh Tô 2:14).

Trong tất cả các vấn đề anh chị em gặp phải trong đời sống, có một vấn đề quan trọng hơn hết thảy và là điều ít người hiểu được nhất. Điều tồi tệ nhất trong tất cả các tình trạng của con người không phải là nạn nghèo đói, bệnh tật, cô đơn, nạn lạm dụng ngược đãi, hay chiến tranh—tuy chúng thật khủng khiếp. Điều tồi tệ nhất trong tất cả các tình trạng của con người lại là điều phổ biến nhất: đó là cái chết về phần hồn. Đó là bị tách rời khỏi sự hiện diện của Thượng Đế, và trong cuộc sống này thì sự hiện diện của Ngài chính là Thánh Linh hoặc quyền năng của Ngài.

Ngược lại, tình trạng tốt nhất trong mọi tình trạng của con người không phải là sự giàu có, danh tiếng, uy tín, sức khỏe tốt, danh lợi của loài người hay an ninh. Tình trạng tốt nhất trong mọi tình trạng của con người là được ban cho quyền năng của thiên thượng. Đó là việc được tái sinh, có được ân tứ và sự đồng hành của Đức Thánh Linh, tức là nguồn hiểu biết, sự mặc khải, sức mạnh, sự trong sáng rõ ràng, tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, hy vọng, sự tin tưởng, đức tin, và hầu hết mọi điều tốt đẹp khác.

Chúa Giê Su đã phán: ″Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh, … sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự” (Giăng 14:26). Đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, mà chúng ta “có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều” (Mô Rô Ni 10:5). “Ngài sẽ chỉ dẫn cho … [chúng ta] tất cả mọi việc … [chúng ta] phải nên làm” (2 Nê Phi 32:5). Đó là nguồn “nước hằng sống” tuôn chảy cho đến cuộc sống vĩnh cửu (Giăng 7:38; xin xem thêm câu 37).

Hãy làm điều cần phải làm để hoàn tất một việc nào đó, mang bất cứ gánh nặng nào mình cần phải mang, và hy sinh bất cứ điều nào mình cần phải hy sinh để có được và giữ được tinh thần và quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Mọi điều tốt đẹp tùy thuộc vào việc có được và giữ được quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của anh chị em.

“Những Gì Không Gây Dựng”

Vậy thì, nỗi buồn rầu mà tôi cảm thấy cách đây vài năm trong khi đọc các tài liệu chống đối là gì? Người ta thường nói rằng nỗi buồn rầu đó là kết quả của sự thiên vị niềm tin, tức là có khuynh hướng chỉ lựa chọn những điều phù hợp với các giả định và niềm tin của chúng ta mà thôi. Ý nghĩ rằng mọi thứ mà một người đã tin và được dạy cho có thể là sai, đặc biệt là không có điều gì tốt hơn để thay thế nó, thực sự là một ý nghĩ buồn và đáng lo ngại.

Nhưng nỗi buồn rầu mà tôi đã trải qua khi lắng nghe một nhóm người chỉ trích vô căn cứ chống lại Tiên Tri Joseph Smith và Sự Phục Hồi của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô thì khác. Nỗi buồn đó không phải là sự thiên vị niềm tin, và cũng không phải là nỗi sợ bị sai lầm. Đó là sự thiếu vắng Thánh Linh của Thượng Đế. Đó là tình trạng của con người khi “bị bỏ rơi một mình” (Giáo Lý và Giao Ước 121:38). Đó là bóng tối ảm đạm và “tâm trí như tê dại” (Giáo Lý và Giao Ước 9:9; xin xem thêm câu 8).

Chúa phán:

“Và những gì không gây dựng đều không phải của Thượng Đế mà là bóng tối.

“Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng; và kẻ nào nhận được ánh sáng, và bền lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được thêm ánh sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn” (Giáo Lý và Giao Ước 50:23–24).

Sự mặc khải từ Thánh Linh của Thượng Đế thay thế sự thiên vị niềm tin bởi vì nó không chỉ dựa trên bằng chứng. Tôi đã dành cả đời để tìm cách nghe lời của Chúa và học cách nhận ra và tuân theo Thánh Linh của Thượng Đế. Tinh thần liên quan đến những tiếng nói tà ác mà tấn công Tiên Tri Joseph Smith, Sách Mặc Môn, và Sự Phục Hồi không phải là tinh thần của ánh sáng, trí thông minh, và lẽ thật. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi thực sự biết tiếng nói của Chúa và tiếng nói của Ngài không nằm trong nhóm người tà ác đó.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trí tê dại, u ám và bệnh hoạn cùng tràn ngập nghi ngờ là tinh thần của ánh sáng, trí thông minh, bình an, và lẽ thật mà đi kèm với các sự kiện và giáo lý vinh quang của Sự Phục Hồi, đặc biệt là thánh thư được tiết lộ cho thế giới qua Tiên Tri Joseph Smith. Chỉ cần đọc các thánh thư này và tự hỏi mình và Thượng Đế là liệu chúng có phải là những lời dối trá, lừa gạt, và ảo tưởng hay chúng là lẽ thật.

Anh Chị Em Không Thể Học Được Lẽ Thật bằng cách Loại Bỏ

Một số người sợ rằng Giáo Hội có thể không chân chính nên dành thời gian và sự chú ý của họ để hăm hở tìm hiểu các câu hỏi phụ. Họ đã sai lầm khi cố gắng tìm hiểu lẽ thật bằng tiến trình loại bỏ, bằng cách cố gắng loại bỏ mọi nghi ngờ. Đó luôn là một ý tưởng tệ hại. Ý tưởng đó sẽ không bao giờ hữu hiệu.

Có vô số lời tuyên bố và ý kiến chống lại lẽ thật. Mỗi khi anh chị em đã dò tìm ra được một lời giải đáp cho một luận điệu chống đối Giáo Hội thì ngay lúc đó sẽ xuất hiện một luận điệu chống đối khác. Tôi không nói rằng anh chị em nên làm ngơ nó mà tôi nói rằng anh chị em có thể dành cả đời để dò theo câu giải đáp cho mọi lời tuyên bố chống lại Giáo Hội mà không bao giờ tiến đến việc biết được các lẽ thật quan trọng nhất.

Những câu trả lời cho các câu hỏi chính không đến bằng cách trả lời các câu hỏi phụ. Có câu trả lời cho các câu hỏi phụ, nhưng anh chị em không thể nào chứng minh điều tích cực bằng cách bác bỏ mọi tiêu cực. Anh chị em không thể chứng minh Giáo Hội là chân chính bằng cách bác bỏ mọi lời tuyên bố chống lại Giáo Hội. Đó là một chiến lược sai lầm. Cuối cùng, phải có chứng cứ khẳng định, và với những sự việc của Thượng Đế, chứng cứ khẳng định cuối cùng và chắc chắn đến bởi sự mặc khải qua tinh thần và quyền năng của Đức Thánh Linh.

Chúa Giê Su đã hỏi các môn đồ của Ngài:

“Các ngươi thì xưng ta là ai?

“Si Môn Phi E Rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Ky Tô, con Đức Chúa Trời hằng sống.

“Bấy giờ, Đức Chúa Giê Su phán cùng người rằng: Hỡi Si Môn, con Giô Na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.

“… Ngươi là Phi E Rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma Thi Ơ 16:15–18; xin xem thêm các câu 13–14).

Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô được dựa trên đá mặc khải và các cánh cổng ngục giới sẽ không thắng được Giáo Hội. Anh chị em và tôi đều là Giáo Hội. Chúng ta phải được thiết lập vững chắc trên đá mặc khải và mặc dù chúng ta có thể không biết được câu trả lời cho mọi câu hỏi nhưng chúng ta cũng cần phải biết các câu trả lời cho các câu hỏi chính. Nếu chúng ta làm như vậy, thì các cánh cổng ngục giới sẽ không thắng được chúng ta và chúng ta sẽ đứng vững mãi mãi.

Đứng trên Đá Mặc Khải

Có một Thuợng Đế ở trên trời là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế là Đấng đã đặt nền móng cho Sự Phục Hồi vương quốc của Thượng Đế. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Tôi biết điều này nhờ kinh nghiệm của mình—tất cả những điều này. Tôi biết điều này nhờ các bằng chứng, và các bằng chứng đó thật đầy thuyết phục. Tôi biết điều này nhờ học hỏi. Và, chắc chắn nhất, tôi biết điều này nhờ vào tinh thần và quyền năng của Đức Thánh Linh.

Và nhờ đó, tôi biết mọi điều tôi cần biết để đứng vững mãi mãi. Cầu xin cho chúng ta đứng vững trên đá mặc khải đặc biệt là với các câu hỏi chính. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ đứng vững mãi mãi và không bao giờ bỏ đi.