Podcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson

Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson

Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Tôi khuyến khích anh chị em nên có nỗ lực cần thiết để nghe Chúa kỹ hơn và thường xuyên hơn để anh chị em có thể nhận được sự soi sáng mà Ngài muốn ban cho anh chị em.

Vào ngày 30 tháng Chín năm 2017, tiếp theo phiên họp buổi chiều của đại hội trung ương, tôi ghé qua bệnh viện để xem tình hình của một thành viên yêu quý trong nhóm túc số của tôi, Anh Cả Robert D. Hales. Anh ấy đã nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim vài ngày trước đó.

Chúng tôi đã có một cuộc thăm viếng chuyện trò tuyệt vời và sức khỏe của anh ấy dường như đang cải thiện. Anh ấy thậm chí còn tự thở, đó là một dấu hiệu tốt.

Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, Thánh Linh nói với tâm trí tôi rằng tôi nên quay lại bệnh viện vào ngày Chủ Nhật. Trong phiên họp sáng Chủ Nhật của đại hội, ấn tượng mạnh mẽ đó đã trở lại. Tôi cảm thấy rằng tôi nên bỏ bữa ăn trưa và nhanh chóng đi đến bên giường của Anh Cả Hales, ngay sau khi phiên họp sáng kết thúc và tôi đã làm điều đó.

Khi đến nơi, tôi có thể thấy rằng tình trạng sức khỏe của Anh Cả Hales đã chuyển biến xấu đáng kể. Buồn thay, anh ấy đã qua đời 10 phút sau khi tôi đến nhưng tôi biết ơn rằng mình đã ở bên cạnh anh ấy với người vợ tuyệt vời của anh ấy, Mary, và hai người con trai của họ khi anh ấy từ giã cuộc đời này.

Tôi biết ơn biết bao khi những lời mách bảo của Đức Thánh Linh đã thúc giục tôi làm điều mà tôi đã làm theo chứ không chọn làm điều khác. Và tôi biết ơn biết bao về điều mặc khải có thực và các tầng trời đã mở ra một lần nữa.

Năm nay, trọng tâm của chúng ta về việc học tập cá nhân và ở lớp sẽ là sách Giáo Lý và Giao Ước. Những “điều mặc khải thiêng liêng và các tuyên ngôn đầy cảm ứng” này có thể ban phước cho tất cả những người học hỏi những điều mặc khải này và hành động theo các chỉ thị thiêng liêng của những điều mặc khải. Những điều mặc khải này mời “tất cả mọi người ở khắp mọi nơi hãy lắng tai nghe tiếng nói của Chúa Giê Su Ky Tô,”1 vì quả thật “tiếng nói của Chúa phán ra cho tất cả mọi người” (Giáo Lý và Giao Ước 1:2).

Nỗi Nguy Hiểm, Bóng Tối, Sự Lừa Dối

Những thử thách vật chất và tinh thần là một phần của cuộc sống trên thế gian như đại dịch COVID-19 đã nhắc nhở chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã tiên tri về những ngày nhiều hoạn nạn và thời gian trước khi Ngài tái lâm. Ngài phán: “Sẽ có nạn đói, nạn dịch và động đất ở nhiều nơi” (Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:29).

Ngoài sự hoạn nạn như vậy là bóng tối và sự lừa dối càng ngày càng gia tăng đang vây quanh chúng ta. Như Chúa Giê Su đã phán với các môn đồ của Ngài: “Sự bất chính sẽ thêm nhiều” trước khi Ngài tái lâm (Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:30).

Sa Tan đã tập hợp lực lượng của mình và đang giận dữ chống lại công việc của Chúa và những người trong chúng ta tham gia vào công việc đó. Vì những nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt đang càng ngày càng gia tăng nên sự cần thiết để được hướng dẫn thiêng liêng của chúng ta chưa bao giờ cấp bách hơn và những nỗ lực của chúng ta để nghe tiếng nói của Chúa Giê Su Ky Tô—Đấng Trung Gian, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta—chưa bao giờ khẩn cấp hơn.

Như tôi đã nói ngay sau khi tôi được kêu gọi với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội thì Chúa sẵn sàng mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta biết. Đó là một trong những phước lành lớn lao nhất của Ngài dành cho chúng ta.2

Trong thời kỳ của chúng ta, Ngài đã hứa rằng: “Nếu các ngươi cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác, sự hiểu biết này đến sự hiểu biết nọ” (Giáo Lý và Giao Ước 42:61).

Tôi biết rằng Ngài sẽ đáp lại những lời khẩn nài của chúng ta.

Cách Chúng Ta Nghe Lời Ngài

Việc biết cách Thánh Linh nói là điều cần thiết ngày nay. Để nhận được sự mặc khải cá nhân, để tìm ra những sự đáp ứng, và để nhận được sự bảo vệ và hướng dẫn, chúng ta ghi nhớ mẫu mực mà Tiên Tri Joseph Smith đã đặt ra cho chúng ta.

Trước hết, hãy tập trung vào thánh thư. Việc làm như vậy sẽ mở tâm trí và tâm hồn chúng ta cho những lời giảng dạy và các lẽ thật của Đấng Cứu Rỗi. Những lời của Đấng Ky Tô “sẽ cho [chúng ta] biết tất cả những gì [chúng ta] phải làm” (2 Nê Phi 32:3), nhất là trong những ngày không chắc chắn và biến động này.

Tiếp theo chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện đòi hỏi sự chủ động, vì vậy chúng ta hạ mình trước Thượng Đế, tìm ra một nơi yên tĩnh nơi chúng ta có thể thường xuyên đến và dâng hết lòng mình lên Ngài.

Chúa phán: “Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi; hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta; hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi” (Giáo Lý và Giao Ước 88:63).

Việc lại gần Chúa mang lại sự an ủi và khích lệ, hy vọng cùng chữa lành. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện trong danh của Ngài về những lo lắng và những yếu kém của chúng ta, những khát khao và những người thân yêu của chúng ta, những chức vụ kêu gọi và những thắc mắc của chúng ta.

Rồi chúng ta lắng nghe.

Nếu chúng ta chịu quỳ gối trong một lúc sau khi chúng ta kết thúc lời cầu nguyện, những suy nghĩ, những cảm xúc và sự hướng dẫn sẽ đến với tâm trí của chúng ta. Việc ghi lại những ấn tượng đó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ những hành động nào mà Chúa muốn chúng ta thực hiện.

Khi lặp lại tiến trình này thì chúng ta sẽ, theo như lời của Tiên Tri Joseph Smith, “tăng trưởng theo nguyên tắc mặc khải.”3

Xứng Đáng Nhận Được Sự Mặc Khải

Việc trau dồi khả năng của chúng ta để nhận ra những lời mách bảo của Đức Thánh Linh và gia tăng khả năng của chúng ta để nhận được sự mặc khải cần phải có sự xứng đáng. Sự xứng đáng không đòi hỏi phải có sự hoàn hảo nhưng đòi hỏi chúng ta phải cố gắng gia tăng sự trong sạch.

Chúa kỳ vọng nỗ lực hằng ngày, cải thiện hằng ngày, hối cải hằng ngày. Sự xứng đáng mang đến sự trong sạch và sự trong sạch cho chúng ta hội đủ điều kiện để có Đức Thánh Linh. Khi chúng ta chọn “Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của mình” (Giáo Lý và Giao Ước 45:57), thì chúng ta hội đủ điều kiện nhận được sự mặc khải cá nhân.

Nếu một điều nào đó ngăn chúng ta mở cánh cửa hướng tới thiên thượng thì chúng ta có thể cần phải hối cải. Sự hối cải cho phép chúng ta mở cánh cửa đó để chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa thường xuyên và rõ ràng hơn.

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Tiêu chuẩn là rất rõ ràng. “Nếu một điều gì mà chúng ta suy nghĩ, nhìn thấy, lắng nghe hoặc dẫn mình xa lánh khỏi Đức Thánh Linh thì chúng ta chỉ cần ngừng suy nghĩ, ngừng nhìn, ngừng lắng nghe hoặc ngừng làm điều đó. Ví dụ, nếu có một điều nào nhằm để giải trí, lại làm chúng ta xa lánh Đức Thánh Linh, thì chắc chắn chúng ta không nên dự phần vào loại giải trí đó. Vì Thánh Linh không thể ngự với điều gì thô tục, thô bỉ hoặc khiếm nhã, thì dĩ nhiên chúng ta không nên làm những điều đó.”4

Khi chúng ta kết hợp việc gia tăng sự trong sạch và vâng lời với việc nhịn ăn, siêng năng tìm kiếm, học thánh thư và những lời của các vị tiên tri tại thế và công việc đền thờ và lịch sử gia đình thì các tầng trời sẽ mở ra. Để đáp lại, Chúa sẽ làm tròn lời hứa của Ngài: “Ta sẽ truyền cho ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng sẽ soi sáng tâm trí ngươi” (Giáo Lý và Giao Ước 11:13).

Chúng ta có thể cần phải kiên nhẫn, nhưng Thượng Đế sẽ phán bảo với chúng ta theo cách thức và kỳ định riêng của Ngài.

Thánh Linh của Sự Hiểu Biết

Gióp tuyên bố: “Có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn Năng cho chúng sự khôn sáng” (Gióp 32:8). Trong năm mới này, tôi khuyến khích anh chị em nên có nỗ lực cần thiết để nghe lời Chúa kỹ hơn và thường xuyên hơn để anh chị em có thể nhận được sự soi sáng mà Ngài muốn ban cho anh chị em.

Trước khi Anh Cả Hales qua đời vào ngày hôm đó của tháng Mười năm 2017, anh ấy đã chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn cho đại hội trung ương mà anh ấy không thể đưa ra. Trong bài nói chuyện đó, anh ấy viết: “Đức tin của chúng ta chuẩn bị cho chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa.”5

Khi nhận được sự mặc khải, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Đế khi Ngài tiết lộ ý định, ý muốn và tiếng nói của Ngài cho chúng ta (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 68:4). Cầu xin cho chúng ta biến đức tin thành hành động, kêu cầu Ngài, sống xứng đáng với sự soi dẫn đã hứa của Ngài và hành động theo sự hướng dẫn mà chúng ta nhận được.