Podcast số 257 – Liahona tháng 11, 2009 – Tìm Cách Biết Thượng Đế, Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô – Robert D. Hales

Bài của Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Thưa các anh chị em, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với lời chứng về Thượng Đế, Cha Thiên Thượng, và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô được các vị tiên tri tại thế đưa ra trong đại hội này và về những điều giảng dạy của Đức Thánh Linh.

Như đã được tiên tri, chúng ta sống trong thời kỳ mà bóng tối của chủ nghĩa thế tục đang gia tăng quanh chúng ta. Niềm tin nơi Thượng Đế đã bị chất vấn khắp nơi và còn bị tấn công theo danh nghĩa của những căn nguyên chính trị, xã hội và ngay cả tôn giáo. Thuyết vô thần, hoặc giáo lý cho rằng không có Thượng Đế, đang lan tràn nhanh chóng trên khắp thế gian.

Tuy thế, với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta tuyên bố rằng “chúng tôi tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, và nơi Con của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và nơi Đức Thánh Linh.”1

Một số người tự hỏi, tại sao niềm tin nơi Thượng Đế lại quan trọng như vậy? Tại sao Đấng Cứu Rỗi phán: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê Su Ky Tô, là Đấng Cha đã sai đến”?2

Nếu không có Thượng Đế thì cuộc sống sẽ kết thúc tại mộ phần và các kinh nghiệm trần thế của chúng ta không có mục đích gì hết. Sự tăng trưởng và tiến triển sẽ là tạm thời, thành tích đều không có giá trị, những thử thách đều vô nghĩa. Sau cùng, sẽ không có điều đúng và điều sai, và không có trách nhiệm đạo đức để chăm sóc lẫn nhau với tư cách cùng là con cái của Thượng Đế. Quả thật, nếu không có Thượng Đế, thì sẽ không có cuộc sống hữu diệt hay vĩnh cửu.

Nếu các anh chị em hoặc một người nào mình yêu thương đang tìm kiếm mục đích của cuộc sống hoặc niềm tin chắc sâu xa hơn về sự hiện diện của Thượng Đế trong cuộc sống của mình, thì với tư cách là một người bạn và một Sứ Đồ, tôi xin đưa ra lời chứng của tôi rằng Ngài hằng sống!

Một số người có thể hỏi rằng làm thế nào tôi có thể tự mình biết được điều đó? Chúng ta biết rằng Ngài hằng sống vì chúng ta tin vào chứng ngôn của các vị tiên tri thời xưa cũng như tại thế của Ngài, và cảm nhận được Thánh Linh của Thượng Đế xác nhận rằng chứng ngôn của các vị tiên tri này là chân chính.

Từ chứng ngôn này của họ, được ghi lại trong thánh thư, chúng ta biết rằng “[Thượng Đế] sáng tạo loài người, nam và nữ, theo hình ảnh của chính Ngài, và Ngài tạo ra họ giống như Ngài.”3 Một số người có thể ngạc nhiên khi biết rằng chúng ta trông giống như Thượng Đế. Một học giả lỗi lạc nghiên cứu về tôn giáo còn giảng dạy rằng việc tưởng tượng rằng Thượng Đế có hình dáng của con người là tạo ra tượng thần cũng như là điều hoang tưởng và báng bổ.4 Nhưng chính Thượng Đế đã phán: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.”5

Việc sử dụng từ chúng ta và của chúng ta trong câu thánh thư này cũng dạy cho chúng ta biết về mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử. Thượng Đế dạy thêm: “Qua Con Độc Sinh của ta, ta sáng tạo ra những vật này.”Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử là hai Đấng khác nhau và riêng biệt—giống như bất cứ người cha và con trai nào. Điều này có thể là lý do tại sao danh của Thượng Đế bằng tiếng Hê Bơ Rơ là Ê Lô Him, không phải ở số ít mà là số nhiều.

Từ Kinh Tân Ước, chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, có một sự hiện diện hữu hình. Hai Ngài cùng hiện diện ở một chỗ cùng một lúc, như môn đồ Ê Tiên trong Kinh Tân Ước đã làm chứng: “Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.”7

Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử có tiếng nói. Như đã ghi trong Sáng Thế Ký và sách Môi Se, A Đam và Ê Va “lối chiều, nghe tiếng Giê Hô Va Đức Chúa Trời [khi họ] đi ngang qua vườn.”8

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử có khuôn mặt, rằng hai Ngài đứng và trò chuyện. Tiên tri Hê Nóc đã nói: “Tôi trông thấy Chúa; Và Ngài đứng trước mặt tôi, và nói chuỵện với tôi, giống như một người đứng đối diện nói chuyện với một người khác.”9

Chúng ta biết rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài có một thể xác, hình dáng và tứ chi giống như chúng ta. Từ sách Ê The trong Sách Mặc Môn, chúng ta đọc: “Và rồi tấm màn che mắt anh của Gia Rết được cất bỏ đi khiến ông thấy được ngón tay của Chúa; và ngón tay của Ngài cũng giống như là ngón tay có thịt và máu của một người vậy.”10 Về sau, Chúa đã mặc khải về Ngài khi phán rằng: “Này, hình thể này, mà ngươi hiện thấy, là hình thể của linh hồn ta; và … ta cũng sẽ xuất hiện cho dân ta trông thấy ta trong thể xác thịt như vậy.”11

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử có cảm tình đối với chúng ta. Sách Môi Se ghi lại: “Và chuyện rằng Thượng Đế của thiên thượng nhìn đến những người dân còn sót lại, và Ngài khóc.”12

Và chúng ta biết rằng Thượng Đế và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là hai Đấng bất diệt, vinh quang và toàn hảo. Tiên Tri Joseph Smith kể lại về Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô: “Đôi mắt Ngài rực rỡ như ánh lửa; tóc trên đầu của Ngài trắng như tuyết mới rơi; nét mặt Ngài sáng hơn cả ánh sáng mặt trời; và tiếng nói của Ngài tợ như tiếng nước lớn cuộn chảy.”13

Không có chứng ngôn nào có ý nghĩa cho chúng ta trong thời kỳ của mình hơn lời chứng của Joseph Smith. Ông là vị tiên tri đã được chọn để phục hồi Giáo Hội thời xưa của Đấng Ky Tô trong thời kỳ cuối cùng này khi phúc âm sẽ hiện diện trên thế gian trước ngày trở lại của Chúa Giê Su Ky Tô. Giống như tất cả các vị tiên tri đã khai mở công việc của Thượng Đế trong gian kỳ của họ, Joseph cũng được ban cho những kinh nghiệm tiên tri đặc biệt rõ ràng và mạnh mẽ để chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi.

Là một thiếu niên 14 tuổi, ông đã tìm cách để biết Giáo Hội nào ông cần phải gia nhập. Rồi, sau khi suy ngẫm về vấn đề này, ông đã tìm đến Kinh Thánh và đọc:

“Có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi … thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ.”14

Vì tin vào những lời tiên tri đó và với đức tin không lay chuyển như trẻ con, Joseph đã đi vào khu rừng gần nhà mình và nơi đó ông đã quỳ xuống cầu nguyện. Về sau ông ghi lại rằng:

“Tôi thấy một luồng ánh sáng ngay trên đầu tôi …

“Khi ánh sáng chan hòa trên người tôi, tôi thấy có hai Nhân Vật, đứng bên trên tôi giữa không trung, vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết.”15

Khi nhìn lên hai Đấng này, ngay cả Joseph cũng không thể biết được hai Ngài là ai—vì ông chưa từng thấy và học biết về thiên tính của Thượng Đế và Đấng Ky Tô. Nhưng về sau, ông ghi lại: “Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi, và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng—Đây là Con Trai Yêu Quý của ta. Hãy nghe lời Người!”16

Từ kinh nghiệm nổi bật đó và những kinh nghiệm khác nữa, Tiên Tri Joseph làm chứng rằng: “Đức Chúa Cha có một thể xác bằng xương và thịt hữu hình như loài người; và luôn cả Đức Chúa Con cũng vậy.”17

Các vị tiên tri trong suốt các thời đại đều đã chia sẻ chứng ngôn giống như vậy và tiếp tục làm như thế trong chính đại hội này đây. Nhưng mỗi người chúng ta đều có quyền tự quyết để chọn lựa. Như tín điều thứ mười một tuyên bố rằng: “Chúng tôi xin đặc ân thờ phượng Đấng Thượng Đế Toàn Năng theo tiếng gọi lương tâm riêng của chúng tôi, và cũng xin dành cho tất cả mọi người có được cùng đặc ân này, để họ thờ phượng gì, bằng cách nào hay ở đâu tùy theo họ chọn.”18

Về vấn đề niềm tin cá nhân, làm thế nào chúng ta biết được điều gì là thật sự chân chính?

Tôi làm chứng rằng cách để biết được lẽ thật về Thượng Đế là qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh, là Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn, và là Đấng linh hồn. Công việc của Ngài là “làm chứng về [Thượng Đế]”19 và “dạy dỗ [chúng ta] mọi sự.”20

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận đừng giới hạn ảnh hưởng của Ngài. Khi chúng ta không làm điều đúng hoặc khi quan điểm của chúng ta bị ảnh hưởng bởi nỗi nghi ngờ, hoài nghi, chỉ trích và bất kính đối với những người khác cũng như sự tin tưởng của họ, thì Thánh Linh không thể ở với chúng ta. Rồi chúng ta hành động theo cách các vị tiên tri mô tả là con người thiên nhiên.

“Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”21 “Con người thiên nhiên [này] là một kẻ thù của Thượng Đế, … và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài, trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, … và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương.”22

Nếu chúng ta không tuân phục theo ảnh hưởng dịu dàng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ có nguy cơ để trở thành giống như Cô Ri Ho, một người chống báng Đấng Ky Tô trong Sách Mặc Môn. Không những Cô Ri Hô không tin nơi Thượng Đế, mà hắn còn nhạo báng Đấng Cứu Rỗi, Sự Chuộc Tội và tinh thần tiên tri, bằng cách giảng dạy sai lạc rằng không có Thượng Đế và không có Đấng Ky Tô.23

Cô Ri Ho không bằng lòng với việc chỉ chối bỏ Thượng Đế và lặng lẽ sống theo con đường mình đã chọn. Hắn giễu cợt những người tin và đòi tiên tri An Ma phải thuyết phục hắn với một điềm triệu về sự hiện hữu và quyền năng của Thượng Đế. Câu trả lời của An Ma cũng đầy ý nghĩa cho ngày nay cũng như lúc bấy giờ: “Ngươi đã có đủ điềm triệu rồi; ngươi còn thử thách Thượng Đế của ngươi làm gì nữa? Ngươi có còn nói rằng: Hãy cho tôi thấy một điềm triệu, trong lúc ngươi có lời chứng của tất cả những người anh em này của ngươi và luôn cả của tất cả các thánh tiên tri? Các thánh thư đang ở trước mặt ngươi đó, và tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có Thượng Đế; phải ngay cả qủa đất này cùng muôn vật trên đó, phải, luôn cả sự vận chuyển của nó, phải, và luôn cả những hành tinh đang chuyển động theo một phương thức đều đặn của chúng cũng đủ làm chứng rằng có một Đấng Sáng Tạo Tối Cao.”24

Cuối cùng Cô Ri Ho đã được ban cho một điềm triệu. Hắn bị câm. “Và Cô Ri Ho đưa tay ra viết những lời đáp như vậy: … tôi biết rằng, ngoài quyền năng của Thượng Đế, không gì có thể làm được chuyện này cho tôi; phải, và tôi cũng đã luôn luôn biết rằng có một Đấng Thượng Đế.”25

Thưa các anh chị em, các anh chị em có lẽ đã biết, từ đáy sâu tâm hồn mình, rằng Thượng Đế hằng sống. Các anh chị em có thể chưa biết hết về Ngài và không biết tất cả những đường lối của Ngài, nhưng ánh sáng của niềm tin ở bên trong anh chị em đang chờ đợi để được thức tỉnh và mãnh liệt bởi Thánh Linh của Thượng Đế cùng Ánh Sáng của Đấng Ky Tô mà mình đã được ban cho từ lúc chào đời.

Vậy, hãy đến. Hãy tin vào các chứng ngôn của các vị tiên tri. Hãy học hỏi về Thượng Đế và Đấng Ky Tô. Mẫu mực để làm như vậy đã được các vị tiên tri thời xưa và thời nay giảng dạy rất rõ ràng.

Hãy trau dồi một ước muốn siêng năng để biết rằng Thượng Đế hằng sống.

Ước muốn này dẫn chúng ta đến việc suy ngẫm về những sự việc của thiên thượng—để cho bằng chứng về Thượng Đế ở khắp quanh chúng ta làm cảm động lòng chúng ta.

Với sự mềm lòng, chúng ta sẵn sàng lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi phải “dò xem Kinh Thánh”26 và khiêm nhường học theo thánh thư.

Rồi chúng ta sẽ sẵn sàng cầu xin Cha Thiên Thượng một cách chân thành, trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, để xem những điều chúng ta đã học có chân chính không. Đa số chúng ta sẽ không thấy được Thượng Đế như các vị tiên tri đã thấy, nhưng tiếng thúc giục êm dịu, nhỏ nhẹ của Thánh Linh—những ý nghĩ và cảm nghĩ do Đức Thánh Linh mang vào tâm trí chúng ta—sẽ mang đến sự hiểu biết dứt khoát là Ngài hằng sống và Ngài yêu thương chúng ta.

Việc đạt được sự hiểu biết này cuối cùng sẽ là công cuộc tìm kiếm của tất cả các con cái của Thượng Đế trên thế gian. Nếu các anh chị em không thể nhớ là mình có tin nơi Thượng Đế không, hoặc là mình đã ngừng tin rồi, hoặc chỉ tin chứ không tin chắc, thì bây giờ tôi mời các anh chị em tìm kiếm một chứng ngôn về Thượng Đế. Đừng e ngại bị chế giễu. Sức mạnh và bình an có được từ việc biết được Thượng Đế cũng như có được sự đồng hành đầy an ủi của Thánh Linh Ngài, sẽ làm cho nỗ lực của các anh chị em đáng bõ công.

Hơn nữa, với chứng ngôn riêng của mình về Thượng Đế, các anh chị em sẽ có thể ban phước cho gia đình, con cháu, bạn bè, cuộc sống của mình—tất cả những người mình yêu thương. Sự hiểu biết riêng của chúng ta về Thượng Đế không những là ân tứ quý báu nhất các anh chị em có thể ban cho, mà còn sẽ mang đến cho các anh chị em niềm vui lớn lao nhất từ trước đến nay.

Là nhân chứng đặc biệt về Con Trai Độc Sinh của Cha Thiên Thượng nhân từ, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống. Tôi biết rằng Ngài hằng sống. Tôi hứa rằng nếu các anh chị em và những người các anh chị em yêu thương chịu khiêm nhường, chân thành và chuyên cần tìm kiếm Ngài, thì các anh chị em cũng sẽ chắc chắn biết được như vậy. Sự làm chứng của các anh chị em sẽ đến. Và các phước lành của việc biết được Thượng Đế sẽ vĩnh viễn thuộc về các anh chị em và gia đình mình. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.