Podcast số 253 – Liahona tháng 8, 2015 – Hãy Đứng Lên Làm Một Ánh Sáng – Thomas S. Monson (1027-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Tôi đã có vinh dự được tham dự nhiều buổi lễ kỷ niệm văn hóa được tổ chức kết hợp với các buổi lễ cung hiến đền thờ. Tôi yêu thích tất cả các lần đó, bao gồm lần gần đây nhất tôi đã tham dự ở Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ vào tháng Mười Một năm ngoái.

Giới trẻ Thánh Hữu Ngày Sau tham dự vào các buổi lễ kỷ niệm văn hóa đã mang đến những chương trình tuyệt vời và đáng nhớ. Năm vừa qua tại Phoenix, tôi đã nói với giới trẻ tham gia ngay trước lúc lễ kỷ niệm rằng, “Các em là con cái của ánh sáng.”

Tôi muốn tất cả giới trẻ của Giáo Hội biết được rằng các em là con cái của ánh sáng. Bởi vì thế, các em có một trách nhiệm là “chiếu sáng như đuốc trong thế gian;” (Phi Líp 2:15). Các em có bổn phận chia sẻ các lẽ thật của phúc âm. Các em được kêu gọi để đứng lên giống như một ngọn hải đăng đền thờ, phản chiếu ánh sáng phúc âm tới một thế giới đang càng ngày càng tăm tối. Các em có một trách nhiệm để giữ gìn ánh sáng của mình luôn cháy rực sáng.

Để chúng ta trở thành “gương cho các tín đồ” (1 Ti Mô Thê 4:12), bản thân chúng ta cần phải tin tưởng. Chúng ta phải phát triển đức tin cần thiết để sống sót về mặt thuộc linh và để chiếu ánh sáng cho những người khác. Chúng ta phải nuôi dưỡng chứng ngôn của mình cho tới khi nó trở thành một cái neo trong cuộc sống của chúng ta.

Trong số những cách thức hữu hiệu nhất để gia tăng và giữ gìn đức tin mà chúng ta cần có ngày nay là đọc và học thánh thư, cùng cầu nguyện một cách thường xuyên và kiên định. Tôi nói với các em, giới trẻ của Giáo Hội, rằng nếu các em chưa làm như vậy, thì hãy phát triển ngay bây giờ một thói quen học hỏi thánh thư và cầu nguyện hàng ngày. Nếu không làm hai điều cần thiết này, thì những ảnh hưởng từ bên ngoài và thực tế khắc nghiệt của cuộc sống có thể dìm hay thậm chí hủy duyệt ánh sáng của các em.

Những năm tháng tuổi thanh thiếu niên không dễ dàng gì. Đây cũng là những năm rất quan trọng mà Sa Tan sẽ cám dỗ các em và cố gắng hết sức để lôi kéo các em ra khỏi con đường dẫn các em trở lại ngôi nhà thiên thượng của mình. Nhưng khi các em đọc và cầu nguyện cũng như khi các em phục vụ và vâng lời, thì các em sẽ hiểu biết nhiều hơn về “sự sáng soi trong tăm tối” (GLGƯ 6:21), về Đấng Gương Mẫu và sức mạnh của chúng ta— là Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài là Ánh Sáng chúng ta nên đưa cao để xua tan bóng tối đang kéo đến (xin xem 3 Nê Phi 18:24).

Với một chứng ngôn mạnh mẽ về Đấng Cứu Rỗi và phúc âm phục hồi của Ngài, các em có vô số cơ hội để tỏa sáng. Các cơ hội đó ở xung quanh các em hàng ngày, bất kể hoàn cảnh các em ra sao. Khi các em noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, tấm gương của các em sẽ là một cơ hội để trở thành một ánh sáng, như nó đã như vậy, trong cuộc sống của những người xung quanh—bất kể họ là thành viên trong gia đình các em, là bạn cùng lớp, là đồng nghiệp, hay chỉ là người quen, hoặc là những người hoàn toàn xa lạ.

Khi các em là một ánh sáng cho thế gian, những người xung quanh các em sẽ cảm thấy được một tinh thần đặc biệt khiến họ muốn kết bạn với các em và noi theo tấm gương của của em.

Tôi khẩn cầu các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo của giới trẻ chúng ta hãy giúp các em đứng vững trong lẽ thật và sự ngay chính. Hãy giúp mở rộng tầm nhìn về sự học hỏi, về sự hiểu biết, và về sự phục vụ của các em trong vương quốc của Thượng Đế. Hãy xây đắp ở trong các em sức mạnh để chống lại những cám dỗ của thế gian. Hãy cho các em ý muốn bước đi trong đức hạnh, đức tin, và hướng về thiên thượng như là cái neo cố định của các em.

Tôi nói với giới trẻ của chúng ta rằng Cha Thiên Thượng yêu thương các em. Cầu xin cho các em cũng cảm thấy được tình yêu thương mà các vị lãnh đạo Giáo Hội dành cho các em. Cầu xin cho các em cũng có ước muốn phục vụ Cha Thiên Thượng của mình và Vị Nam Tử của Ngài. Và cầu xin cho các em luôn luôn bước đi trong lẽ thật và đứng lên như một ánh sáng ở giữa những con cái của Thượng Đế.