Podcast số 355 – Liahona tháng 1, 2024 – Hãy Chuyên Tâm Tìm Thì Sẽ Gặp – Denelson Silva

Bài của Anh Cả Denelson Silva thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Khi vợ tôi, Regina, và tôi trở về nhà ở Brazil sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Angola Luanda từ năm 2016 đến năm 2019, chúng tôi đã phải đưa ra một quyết định quan trọng. Chúng tôi đã bán nhà của mình trước khi đi truyền giáo. Một năm sau khi trở về nhà, chúng tôi đã phải chọn giữa việc mua hoặc thuê một căn nhà. Làm thế nào chúng ta sẽ chọn điều đúng cho mình?

Loại quyết định này là trong số nhiều nhiệm vụ, sinh hoạt, và lo lắng trong cuộc sống hằng ngày của tất cả chúng ta. Đôi khi, chúng có thể làm chúng ta xao lãng khỏi các phước lành và đặc ân vinh quang mà chỉ có phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô mới có thể mang lại. Khi đối phó với quá nhiều cam kết và trách nhiệm, có thể là khó khăn để biết điều gì là đúng hoặc chúng ta nên theo hướng nào. Điều này có thể làm cho chúng ta đột nhiên cảm thấy choáng ngợp bởi những đòi hỏi to lớn.

May thay, Cha Thiên Thượng nhân từ đã không để cho chúng ta phải tự mình tìm ra điều gì là chân chính hoặc nên làm.

Nguồn Gốc của Tất Cả Mọi Lẽ Thật

Trước khi rời khỏi thế gian này, Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, đã hứa với các môn đồ của Ngài rằng Đức Chúa Cha sẽ gửi Đấng An Ủi, hoặc Đức Thánh Linh, đến để ban phước cho họ. Chúa Giê Su phán rằng Đấng An Ủi “sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều” (Giăng 14:26).

Một vai trò quan trọng của Đức Thánh Linh là làm Đấng mặc khải lẽ thật (xin xem Giăng 16:13). Cha Thiên Thượng là nguồn gốc của tất cả lẽ thật đã được mặc khải, cho dù lẽ thật đó đến qua các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải hay cho cá nhân chúng ta qua Đức Thánh Linh. Khi chúng ta cố gắng có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh, Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua ngay cả những lúc khó khăn nhất.

Hãy Cầu Xin, Tìm Kiếm, và Gõ Cửa

Vì Cha Thiên Thượng muốn soi dẫn, giảng dạy, chỉ dẫn, và xây đắp chúng ta, nên chúng ta được mời “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma Thi Ơ 7:7; xin xem thêm Lu Ca 11:93 Nê Phi 14:7).

Khi Nê Phi nghe những lời của cha ông, là Lê Hi, nói về khải tượng của cây sự sống, Nê Phi nói rằng ông “cũng ước ao được nghe thấy và biết những điều này nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, là ân tứ của Thượng Đế ban cho tất cả những ai chuyên tâm tìm tới Ngài” (1 Nê Phi 10:17).

Việc tìm kiếm lẽ thật đòi hỏi sự chuyên tâm. Khi chuyên tâm, chúng ta cố gắng một cách kiên định, chân thành, và mạnh mẽ để biết được lẽ thật và ý muốn của Chúa cho cuộc sống của chúng ta. Sự chuyên tâm tìm kiếm lẽ thật từ Chúa mang chúng ta đến gần Ngài hơn trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống chúng ta.

Tiên Tri Joseph Smith học được từ lúc còn nhỏ rằng một trong những cách hiệu quả nhất để tìm kiếm lẽ thật là việc thành tâm tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:10, 18). Chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi sau đây trong khi tìm kiếm lẽ thật. Các câu trả lời sẽ đưa ra một mẫu mực mà chúng ta có thể noi theo để biết được lẽ thật.

Chúng Ta Tìm Đến Ai để Có Được Lẽ Thật?

Vào cuối Sách Mặc Môn, tiên tri Mô Rô Ni mời mọi người cầu vấn Thượng Đế với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự và đức tin nơi Đấng Ky Tô “xem những điều này có thật không.” Mô Rô Ni làm chứng rằng Thượng Đế “sẽ biểu lộ lẽ thật của [Sách Mặc Môn] cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều” (Mô Rô Ni 10:4–5).

Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của chúng ta, đã thiết lập một cách thức thiết thực và dễ tiếp cận để con cái của Ngài có thể cầu xin Ngài (xin xem Gia Cơ 1:5) và đến gần Ngài mỗi ngày, mỗi giờ—ngay cả bất cứ lúc nào. Cách thức đơn giản nhưng mạnh mẽ này là việc cầu nguyện.

Những lời giảng dạy của An Ma cho con trai Hê La Man của ông hoàn toàn áp dụng cho chúng ta: “Hãy kêu cầu Thượng Đế trong mọi sự nương cậy của con.” “Hãy làm mọi việc trong Chúa … hãy đi trong Chúa … ,hãy đưa ý nghĩ của con hướng về Chúa; phải, hãy đặt mọi sự thương mến trong lòng con vào Chúa mãi mãi” (An Ma 37:36). An Ma cũng dạy: “Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện” (An Ma 37:37). Chúng ta không cần phải có một thời gian hoặc địa điểm cụ thể để cầu nguyện. Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể cầu nguyện thành tiếng, nhưng chúng ta có thể luôn luôn cầu nguyện trong lòng mình (xin xem An Ma 34:27).

Sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng ta không phải lúc nào cũng như kỳ vọng. Đôi khi, nó thậm chí có thể trái với ý muốn của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để được đáp ứng so với ước muốn của chúng ta. Đôi khi trong một khoảng thời gian dài, chúng ta cảm thấy không nhận được sự đáp ứng nào. Nhưng Cha Thiên Thượng luôn quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Sự đáp ứng của Ngài sẽ luôn luôn có lợi cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiến bước với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. (Xin xem Lu Ca 11:9–13.)1

Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta đã tuyên phán rằng chúng ta sẽ không bao giờ đến với Cha Thiên Thượng được trừ phi qua Ngài. Chúa Giê Su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống”. “Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Điều này loại bỏ bất cứ cách thức nào khác, hoặc thậm chí bất cứ trở ngại nào, trong sự giao tiếp của chúng ta với Thượng Đế. Đây là lý do tại sao tất cả những lời cầu nguyện, bài nói chuyện, chứng ngôn, lớp học, và rất nhiều điều khác mà chúng ta làm—ở nhà thờ, ở nhà với gia đình, hoặc riêng cá nhân chúng ta—đều được thực hiện trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng Ta Cần Có Thái Độ Ra Sao?

Để tìm ra lẽ thật, chúng ta phải chân thành và có chủ ý thật sự. Khi khiêm nhường kêu cầu Cha Thiên Thượng, chúng ta sẵn sàng hành động theo những câu trả lời chúng ta nhận được và tăng cường khả năng của mình để làm như vậy.

Sự chân thành và chủ ý thật sự giúp chúng ta làm những điều mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta làm, chứ không phải điều chúng ta muốn làm. Chúng ta cho Cha Thiên Thượng thấy rõ ràng sự tin cậy của chúng ta nơi Ngài khi chúng ta “phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho [chúng ta]” (Mô Si A 3:19). Qua các thuộc tính này, chúng ta sẽ hiểu và tin cậy rằng Cha Thiên Thượng sẽ luôn luôn làm điều tốt nhất cho chúng ta.

Câu Trả Lời Sẽ Đến Bằng Cách Nào?

Khi quyết định nên mua hay thuê một căn nhà, vợ chồng tôi đã cầu nguyện, suy ngẫm, và thảo luận nhiều về việc đó. Cuối cùng, cảm giác đến với tâm trí và tấm lòng của chúng tôi rằng chúng tôi không nên mua nhà. Chúng tôi đã tuân theo trong đức tin theo như câu trả lời chúng tôi nhận được, mặc dù không biết điều gì sắp xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi.

Khoảng 18 tháng sau, vào tháng Tư năm 2022, tôi được kêu gọi với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương. Sau đại hội trung ương tháng Tư năm 2022, chúng tôi chỉ có ba tuần để rời khỏi Brazil cho công việc chỉ định đầu tiên của mình. Việc sống trong một căn nhà thuê vào thời điểm đó đã làm cho tiến trình dọn nhà dễ dàng hơn nhiều. Ngày nay, Regina và tôi có thể thấy rõ rằng Chúa đã hướng dẫn chúng tôi trong quyết định của mình.

Nê Phi cũng nhận được theo như ước muốn của ông. Bằng cách chuyên tâm tìm kiếm lẽ thật, tin tưởng và tin cậy rằng Cha Thiên Thượng sẽ mặc khải lẽ thật cho ông, Nê Phi đã được ban phước để nhìn thấy những điều mà cha ông đã trông thấy. Ông đã nhìn thấy cây sự sống, mà tượng trưng cho tình yêu thương của Thượng Đế—tình yêu thương “hấp dẫn hơn hết thảy mọi vật khác” và là “niềm vui sướng nhất cho tâm hồn” (1 Nê Phi 11:22, 23).

Qua Đức Thánh Linh, Cha Thiên Thượng của chúng ta mặc khải lẽ thật có sẵn cho tất cả con cái của Ngài. Chúa đã mặc khải qua Tiên Tri Joseph Smith rằng Đức Thánh Linh có thể nói trong trí và trong tâm của chúng ta (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 8:2), “đè nặng … lên những cảm nghĩ [của chúng ta]” (Giáo Lý và Giao Ước 128:1), làm cho tâm can “hừng hực trong [chúng ta]” (Giáo Lý và Giao Ước 9:8), làm tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui, soi sáng tâm trí chúng ta, hoặc phán bình an cho tâm hồn đang băn khoăn của chúng ta (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 11:136:14–15, 22–23).

Tôi làm chứng rằng lẽ thật của Thượng Đế làm giảm bớt nỗi nghi ngờ và sợ hãi và giúp củng cố chứng ngôn của chúng ta. Giống như Nê Phi, tôi tuyên bố: “Vì kẻ nào chuyên tâm tìm thì sẽ gặp” (1 Nê Phi 10:19). Thượng Đế sẽ mặc khải lẽ thật nếu chúng ta chuyên tâm tìm kiếm lẽ thật, vì Ngài “là Đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê Bơ Rơ 11:6). Và Ngài sẽ làm như vậy một cách rõ ràng đến nỗi sẽ không còn nghi ngờ gì nữa rằng bàn tay Ngài hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.