Podcast số 346 – Liahona tháng 3, 2024 – Sứ Điệp Về Lễ Phục Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Bài của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Vào mùa lễ Phục Sinh này, chúng tôi mời anh chị em suy ngẫm về sự hy sinh chuộc tội và Sự Phục Sinh vinh quang của Đấng Cứu Rỗi, mà đã ban phước cho tất cả chúng ta.

Qua Đấng Cứu Chuộc, Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta nhận được sứ điệp đầy hy vọng này: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Đấng Cứu Rỗi hứa rằng khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh và giáo lễ của Ngài, thì chúng ta sẽ có được “sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau” (Giáo Lý và Giao Ước 59:23).

Chúng tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống! “Ngài sống lại rồi” (Ma Thi Ơ 28:6). Nhờ vào Ngài, chúng ta có thể được hướng dẫn và củng cố khi mang những gánh nặng của mình trên trần thế. Qua đức tin của chúng ta nơi sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, những xiềng xích của tội lỗi không thể trói buộc chúng ta và những thử thách trải qua trong cuộc sống sẽ không có ảnh hưởng lâu dài đối với chúng ta. “Nọc của sự chết đã bị nuốt mất trong Đấng Ky Tô” (Mô Si A 16:8).