Podcast số 229 – Liahona tháng 8, 2016 – Hy Vọng về Tình Yêu Thương của Gia Đình Vĩnh Cửu – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2016 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Trong tất cả các ân tứ Cha Thiên Thượng nhân từ ban cho con cái của Ngài, ân tứ lớn lao nhất là cuộc sống vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 14:7). Ân tứ đó là để sống mãi mãi trong gia đình ở nơi hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Quý của Ngài. Chỉ ở vương quốc cao nhất trong số các vương quốc của Thượng Đế, là vương quốc thượng thiên, thì những mối ràng buộc đầy yêu thương của cuộc sống gia đình mới tiếp tục.

Tất cả chúng ta đều hy vọng có được niềm vui khi sống trong các gia đình tràn đầy tình yêu thương. Đối với một số người trong chúng ta, đó là một cảm giác chúng ta chưa bao giờ cảm thấy—một cảm giác mà chúng ta biết là có nhưng chưa nhận thấy. Chúng ta có thể đã thấy điều đó trong cuộc sống của những người khác. Đối với những người khác, tình yêu thương gia đình dường như có thật và quý báu hơn khi cái chết chia lìa chúng ta với một đứa con, một người mẹ, người cha, người anh em, chị em, hoặc một người ông bà nội ngoại nhân từ và yêu dấu.

Tất cả chúng ta đều đã cảm thấy niềm hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể một lần nữa cảm thấy ảnh hưởng ấm áp của người thành viên trong gia đình mà chúng ta yêu thương rất nhiều và giờ đây vô cùng mong muốn được ôm chặt một lần nữa.

Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta biết rõ tấm lòng của chúng ta. Mục đích của Ngài là để ban cho chúng ta hạnh phúc (xin xem 2 Nê Phi 2:25). Và vì thế Ngài ban cho ân tứ là Vị Nam Tử của Ngài để niềm vui về những mối ràng buộc gia đình tiếp tục mãi mãi có thể thực hiện được. Bởi vì Đấng Cứu Rỗi đã cắt đứt dây trói buộc của sự chết, nên chúng ta sẽ được phục sinh. Bởi vì Ngài chuộc tội lỗi cho chúng ta, nên chúng ta có thể, qua đức tin và sự hối cải, trở nên xứng đáng với vương quốc thượng thiên, là nơi mà gia đình có thể được ràng buộc với nhau vĩnh viễn trong tình yêu thương.

Đấng Cứu Rỗi gửi Tiên Tri Ê Li đến với Joseph Smith để phục hồi các chìa khóa của chức tư tế (xin xem GLGƯ 110). Từ các chìa khóa này dẫn đến quyền năng gắn bó, mang đến ân tứ quý báu nhất của Thượng Đế dành cho các con cái của Ngài—đó là cuộc sống vĩnh cửu trong các gia đình được ràng buộc với nhau vĩnh viễn.

Đó là một lời đề nghị mà mỗi người con của Thượng Đế đến thế gian này có thể thỉnh cầu. Một phần ba con cái linh hồn của Ngài đã chối bỏ lời đề nghị này trong thế giới linh hồn. Vì thiếu đức tin rồi sau đó là cuộc nổi loạn công khai, họ đã chọn không bao giờ biết đến niềm vui về ân tứ của Cha Thiên Thượng về gia đình vĩnh cửu.

Đối với những ai trong chúng ta đã vượt qua thử thách quan trọng trong thế giới linh hồn tiền dương thế, và vì thế đã hội đủ điều kiện để nhận được thể xác hữu diệt, sự lựa chọn để có được cuộc sống vĩnh cửu vẫn là phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta được ban phước tìm được phúc âm phục hồi, thì chúng ta có thể chọn để lập và tuân giữ các lệnh truyền với Thượng Đế là điều giúp chúng ta hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Khi chúng ta kiên trì đến cùng và tiếp tục trung tín, Đức Thánh Linh sẽ xác nhận niềm hy vọng và sự tin tưởng của chúng ta rằng chúng ta đang ở trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, để được sống vĩnh viễn trong gia đình trong vương quốc thượng thiên.

Đối với một số người, niềm vui vĩnh cửu đó có thể dường như là một niềm hy vọng yếu ớt hoặc thậm chí một niềm hy vọng đang phai mờ. Các bậc cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình có thể đã có những sự lựa chọn dường như làm cho họ không hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em thậm chí có thể tự hỏi không biết mình đã hội đủ điều kiện qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô chưa.

Có lần một vị tiên tri của Thượng Đế đã đưa ra cho tôi một lời khuyên mà làm cho tôi cảm thấy bình an. Tôi sợ rằng những sự lựa chọn của người khác có thể làm cho gia đình chúng tôi không thể được ở cùng với nhau vĩnh viễn. Ông ấy nói, “Anh đang lo lắng về vấn đề sai lầm. Anh cứ sống xứng đáng với vương quốc thượng thiên, rồi những dàn xếp trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn anh có thể tưởng tượng được.”

Đối với tất cả những ai có kinh nghiệm cá nhân hoặc hôn nhân hay con cái—hoặc không có chồng hay con cái—mà lại từ bỏ hy vọng của họ về cuộc sống vĩnh cửu, thì tôi xin đưa ra lời chứng của tôi: Cha Thiên Thượng biết và yêu thương anh chị em với tư cách là con cái linh hồn của Ngài. Khi anh chị em còn sống với Ngài và Vị Nam Tử của Ngài trong tiền dương thế, Hai Ngài đã đặt vào lòng anh chị em niềm hy vọng anh chị em có về cuộc sống vĩnh cửu. Với quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô đang có hiệu lực và Đức Thánh Linh hướng dẫn, anh chị em có thể cảm thấy vào lúc này và sẽ cảm thấy trong thế giới mai sau tình yêu thương gia đình mà Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài vô cùng mong muốn anh chị em nhận được.

Tôi làm chứng rằng khi anh chị em sống xứng đáng với vương quốc thượng thiên, thì lời hứa tiên tri rằng “những dàn xếp trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn anh có thể tưởng tượng được” sẽ thuộc về anh chị em.