Podcast số 26 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Làm Gương Cho Các Tín Đồ – Mary N. Cook

Làm Gương cho Các Tín Đồ

Mary N. Cook

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Tôi muốn mời các anh chị em hãy “làm gương cho các tín đồ bằng đức tin, [và] sự tinh sạch”

Cách đây không lâu, bé Ruby sinh ra trong gia đình chúng tôi. Khi nhìn vào gương mặt xinh xắn của nó, tôi ngạc nhiên trước sự hiểu biết rằng trước khi nó đến Thế Gian, nó đã sống nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Nó đã chấp nhận kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Ngài và chọn noi theo Ngài và Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.1 Nhờ vào quyết định của nó, nó đã được phép đến thế gian để trải qua cuộc sống trần thế và tiến triển hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Với linh hồn của nó kết hợp với thể xác, Ruby đã bước vào một thời gian học hỏi mà trong đó nó có thể tự chứng tỏ, chọn noi theo Đấng Ky Tô và chuẩn bị để được xứng đáng với cuộc sống vĩnh cửu.

Ruby đến thế gian một cách thanh khiết, nhưng vì là một phần của kế hoạch, nên nó sẽ trải qua những thử thách và cám dỗ và nó sẽ làm điều lầm lỗi. Tuy nhiên, nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Ruby có thể được tha thứ, nhận được niềm vui trọn vẹn và được thanh khiết lại—sẵn sàng sống vĩnh viễn nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng.

Một vài giờ sau khi nó sinh ra, tôi có đặc ân bế đứa bé quý báu ấy trong vòng tay tôi. Tôi nói với mẹ nó: “Ôi, chúng ta phải dạy cho Ruby cách trở thành một phụ nữ đức hạnh, thanh khiết và vô giá giống như ý nghĩa của tên nó vậy.”2

Mẹ nó đáp: “Con bắt đầu từ hôm nay vậy.”

Mẹ của Ruby sẽ làm gì để “bắt đầu từ hôm nay” vậy? Làm thế nào chúng ta với tư cách là cha mẹ, ông bà và những người lãnh đạo có thể bắt đầu giữ cho con cái của mình—giới trẻ của chúng ta—ở trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu? Chúng ta cần phải “làm gương cho các tín đồ.”3

Tiên Tri Brigham Young nói: “Chúng ta đừng bao giờ cho phép mình làm bất cứ điều gì mà chúng ta không muốn thấy con cái mình làm. Chúng ta cần phải nêu cho chúng tấm gương mà chúng ta muốn chúng bắt chước theo.”4 Mỗi người chúng ta có thể bắt đầu từ hôm nay bằng cách nêu gương tốt đó.

Hôm nay, tôi muốn mời các anh chị em hãy “làm gương cho các tín đồ bằng đức tin, [và] sự tinh sạch”5—đó là hai nguyên tắc cần thiết cho sự cứu rỗi.

Làm gương cho các tín đồ bằng đức tin. Hãy tích cực củng cố đức tin và chứng ngôn của các anh chị em về Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách chuẩn bị làm chứng bằng lời nói và tấm gương cho con cái của các anh chị em.

Tôi xin kể cho các anh chị em nghe về một người mẹ tuyệt vời mà cuộc sống của bà là một tấm gương về đức tin. Khi Tiên Tri Joseph Smith còn nhỏ, ông đã nhìn thấy và học hỏi về đức tin nơi Thượng Đế từ mẹ của ông, là Lucy Mack Smith. Lucy tìm kiếm câu trả lời bằng cách tra cứu thánh thư,6 và Joseph cũng có lối thực hành đó, giở đến Kinh Thánh để có sự hướng dẫn giống như mẹ ông đã có.7

Lucy cũng giải quyết những vấn đề trong gia đình bằng cách kín đáo tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa qua việc cầu nguyện. Một ngày nọ, khi trải qua mối bất hòa trong gia đình của bà về vấn đề tôn giáo, Lucy nói bà “đã đi vào một khu rừng cây anh đào hoang xinh đẹp gần đó và cầu nguyện lên Chúa…”8

Lucy cũng cầu nguyện với đức tin lớn lao khi gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của cá nhân, khi Joseph gần mất cái chân của ông vì viêm xương tủy, và khi chị của Joseph, là Sophronia, gần chết vì sốt thương hàn. Lucy đã viết như sau về căn bệnh của Sophronia: “Tôi nhìn con tôi… chồng tôi và tôi nắm chặt tay nhau, quỳ xuống cạnh bên giường và dâng mối buồn phiền và lời khẩn nài lên Chúa.”9 Sophronia đã được sống. Tôi tin rằng con cái của Lucy thường thấy bà cầu nguyện với đức tin, và nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện đó.

Lucy cầu nguyện trong đức tin để có được sự hướng dẫn, và Joseph cũng đi vào khu rừng cây nơi mà ông đã cầu nguyện với đức tin, tìm kiếm sự đáp ứng từ Chúa như mẹ ông đã làm.

Giống như Lucy, chúng ta cần phải cho con cái và giới trẻ của mình thấy cách củng cố đức tin và chứng ngôn của chúng về Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách củng cố đức tin và chứng ngôn của mình, qua việc học thánh thư và qua việc cầu nguyện riêng cũng như chung với chúng.

Không giống như Lucy Smith, ngày nay chúng ta được ban phước để có nhiều thứ hơn là Kinh Thánh. Chúng ta có các thánh thư ngày sau và những lời của các vị tiên tri ngày sau của mình, để “hướng dẫn chúng ta một cách an toàn”10 trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Từ Sách Mặc Môn, chúng ta biết về những người ở trên con đường “tay luôn luôn giữ chặt thanh sắt,”11 so sánh với “lời của Thượng Đế.”12 Trên thế gian ngày nay, vì có quá nhiều cám dỗ, nên có thể rất khó để “giữ chặt,” vì Sa Tan trong những cách thức quỷ quyệt của nó cố gắng lôi kéo chúng ta ra khỏi đường lối của Thượng Đế. Nếu chỉ có một tay bám vào thanh sắt và tay kia thì nắm thế gian, thì chúng ta đặt con cái và giới trẻ của chúng ta vào cơ nguy đánh mất cơ hội của chúng trên con đường. Nếu tấm gương của chúng ta đầy rắc rối thì như những lời của Gia Cốp, chúng ta làm mất “sự tin tưởng của con cái mình, vì [chúng ta] nêu gương xấu.”13

Thưa các bậc cha mẹ, ông bà và các vị lãnh đạo, sứ điệp của các anh chị em phải rõ ràng. Sự rõ ràng chỉ có thể có được từ việc có cả hai tay bám chặt thanh sắt và tự sống theo các lẽ thật trong thánh thư và những lời của các vị tiên tri ngày sau. Các anh chị em có thể không nuôi nấng một vị tiên tri như Lucy, nhưng các anh chị em chắc chắn nuôi nấng những người lãnh đạo trong tương lai và hành động của các anh chị em hiển nhiên liên kết đức tin với con cái mình.

Kế đến, làm gương cho các tín đồ bằng sự tinh sạch. Cách duy nhất để chúng ta trở nên thanh khiết là nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Đối với mỗi người chúng ta, tiến trình trở nên thanh khiết bắt đầu với đức tin, sự hối cải và giao ước đầu tiên của mình là phép báp têm.

Để giúp cho con cái chúng ta sống theo giao ước báp têm của chúng, Anh Cả Robert D. Hales khuyên: “Chúng ta giảng dạy chúng ngay giây phút chúng bước ra khỏi nước báp têm, chúng bước ra khỏi thế gian và bước vào vương quốc của Thượng Đế. Qua giao ước, chúng đồng ý tuân theo các lệnh truyền của Ngài.”14

“Các giao ước đặt chúng ta dưới một bổn phận mạnh mẽ để tôn trọng những cam kết của chúng ta với Thượng Đế. Để tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta cần phải từ bỏ những sinh hoạt hoặc sở thích mà ngăn cản chúng ta tôn trọng các giao ước đó.”15

Sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ là một công cụ kỳ diệu để giúp giới trẻ hiểu bổn phận thiêng liêng của việc thiết lập giao ước này và các phước lành về sự thanh khiết có được từ việc tuân giữ giao ước. Sách chứa đựng những lời của các vị tiên tri ngày sau—thanh sắt mà sẽ hướng dẫn họ một cách an toàn dọc theo con đường thẳng và hẹp, xoay họ khỏi cạm bẫy của Sa Tan mà có thể làm trì hoãn sự tiến triển của họ. Trong quyển sách này, các anh chị em cũng sẽ thấy được nhiều phước lành đến từ sự vâng lời và tìm kiếm điều gì “đạo đức [và] đáng yêu chuộng.”16

Thưa các bậc cha mẹ, hãy kiếm được một quyển sách nhỏ này và đọc nó thường xuyên. Hãy tự mình sống theo các tiêu chuẩn đạo đức. Hãy có những cuộc chuyện trò chín chắn về phúc âm với giới trẻ mà sẽ giúp họ phát triển ước muốn của họ để sống theo cũng như tự mình khám phá ý nghĩa và mục đích của các tiêu chuẩn đạo đức.

Các tiêu chuẩn đạo đức trong các phần “Giải Trí và Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng” và “Cách Ăn Mặc và Diện Mạo” có thể vô cùng khó khăn vì các tiêu chuẩn này trái ngược với các tiêu chuẩn của thế gian.

Chúng ta cần phải nêu cao tấm gương đạo đức và đáng yêu chuộng bằng sự lựa chon cá nhân đối với các phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng các phương tiện mà chúng ta mời vào nhà mình không làm mờ đục khả năng nhạy cảm đối với Thánh Linh, làm hại mối quan hệ với gia đình và bạn bè chúng ta, hoặc cho thấy những ưu tiên cá nhân không phù hợp với các nguyên tắc phúc âm. Qua tấm gương, chúng ta có thể giúp con cái mình hiểu rằng việc bỏ ra nhiều thời giờ để sử dụng Internet, giao dịch trên mạng, và điện thoại di động, chơi các trò chơi video, hoặc xem truyền hình ngăn giữ chúng ta không có được những sinh hoạt hữu ích và những sự tương tác có giá trị lớn với những người khác.

Chúng ta cũng nêu cao tấm gương đạo đức và đáng yêu chuộng qua cách ăn mặc và diện mạo của mình. Là dân giao ước, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và khoác lên thân thể mình quần áo thích hợp. Chúng ta cần phải giúp cho con cái và giới trẻ của mình hiểu rằng chúng ta kính trọng thể xác của mình như là đền thờ và là ân tứ từ Thượng Đế. 17 Chúng ta nêu gương bằng cách từ chối không mua hoặc mặc quần áo không trang nhã quá chật, quá mỏng hoặc hở hang về bất cứ phương diện nào khác.

Những người tuân giữ giao ước cố gắng vâng lời “bất cứ lúc nào… và ở bất cứ nơi đâu”18 vì tình yêu mến của họ đối với Thượng Đế và các phước lành được hứa của Ngài. Một buổi chiều nọ, trong khi đi tản bộ với chồng tôi, chúng tôi đi ngang qua một buổi tiệc cưới đang tiến hành ngoài trời. Chúng tôi không biết những người này, tuy nhiên ngay tức khắc chúng tôi cảm thấy một ấn tượng về đức hạnh. Họ chọn âm nhạc và cách ăn mặc thật đáng yêu chuộng. Chiếc áo cưới cô dâu đẹp rực rỡ thì chắc chắn là trang nhã cũng như áo của các cô phù dâu. Gia đình này đã không chọn pha lẫn cách thức của thế gian với vẻ thiêng liêng của ngày đó.

Giờ đây, tôi xin được ngỏ lời cùng giới trẻ tuyệt vời của Giáo Hội chúng ta. Xin cám ơn về tấm gương ngay chính của các em đối với bạn bè, giảng viên, những người lãnh đạo và gia đình. Tôi biết rằng có nhiều em là người duy nhất trong gia đình là tín hữu của Giáo Hội. Thậm chí, các em còn đi nhà thờ một mình nữa. Tôi có lời khen các em về sự cam kết và tấm gương ngay chính của các em. Hãy kiên nhẫn và tiếp tục sống ngay chính. Có nhiều người có thể giúp các em. Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Ngay cả một gia đình gương mẫu … cũng có thể sử dụng tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ mà họ có thể có được từ những người tốt và quan tâm thật sự.”19

Hãy tìm kiếm trong tiểu giáo khu và giáo khu của các em những người lãnh đạo và bạn bè đang làm gương cho các tín đồ và học theo họ.

Khi còn là thiếu nữ, tôi đã nhận ra việc làm gương cho các tín đồ. Ngoài cha mẹ tôi ra, còn có tấm gương của Cô Carma Cutler của tôi nữa. Tôi còn nhớ rất rõ cô đã nói chuyện tại một buổi sinh hoạt đêm nói về các tiêu chuẩn đạo đức khi tôi 16 tuổi. Cô tôi đã giảng dạy về tầm quan trọng của việc sống trinh khiết và xứng đáng cho lễ hôn phối đền thờ. Tôi đã vô cùng cảm động bởi chứng ngôn của cô tôi. Tôi đã thấy cuộc sống đức hạnh của cô tôi từ khi tôi còn rất nhỏ và tôi biết cuộc sống đó phù hợp với những lời giảng dạy của cô mình. Tôi muốn noi theo gương của cô tôi.

Các em thiếu niên và thiếu nữ thân mến, các em có thể bắt đầu từ hôm nay làm gương cho các tín đồ bằng đức tin và sự tinh sạch. Hãy củng cố đức tin và chứng ngôn của các em hằng ngày qua việc học thánh thư và cầu nguyện. Hãy tuân giữ giao ước báp têm của các em mà sẽ giữ cho các em được thanh khiết và xứng đáng với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Các em có thể bắt đầu từ hôm nay để làm gương cho những người khác noi theo.

Các em đâu biết được—các em có thể là tấm gương mà bé Ruby sẽ cần đến một ngày nào đó. Còn bây giờ, Ruby đang có một sự bắt đầu tuyệt diệu trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Cha mẹ của nó đang nêu gương ngay chính trong nhà của nó, mỗi ngày bắt đầu với một quyết tâm làm gương cho các tín đồ. Hy vọng là khi sử dụng quyền tự quyết của mình, Ruby sẽ chọn để noi theo.

Tôi biết ơn về kế hoạch hạnh phúc, và tôi làm chứng rằng đó là cách duy nhất để Ruby—và mỗi người chúng ta—có thể được thanh khiết lại và sống vĩnh viễn nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Cầu xin cho mỗi người chúng ta bắt đầu điều đó từ ngày hôm nay. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.