Podcast số 73 – Thông Điệp Giáng Sinh: Thắp Sáng Thế Gian cho Lễ Giáng Sinh năm 2021

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã phát động sáng kiến thường niên Thắp Sáng Thế Gian cho Lễ Giáng Sinh với nỗ lực để “Thắp Sáng Thế Gian với Tình Yêu Thương,” và lấy đó làm chủ đề cho năm nay.

“Chúa Giê Su Ky Tô là ánh sáng của thế gian,” Anh Cả Marcus B. Nash, một Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Trung Ương đã nói. “Những ai theo Ngài sẽ sống trong ánh sáng, niềm vui, và hy vọng—kể cả trong những thời kỳ tăm tối (Giăng 8:12). Khi chúng ta tưởng nhớ sự sinh ra của Ngài trong mùa Giáng Sinh này, cũng hãy nhớ đến cuộc sống gương mẫu của Ngài và những điều Ngài đã dạy chúng ta.”

Chúng ta có thể giơ cao sự sáng của Ngài bằng cách làm như Ngài đã làm: yêu thương Thượng Đế và yêu thương người lân cận của mình qua việc nâng đỡ những ai đang suy sụp, giúp đáp ứng nhu cầu của những người cần sự giúp đỡ, và an ủi những người bị tổn thương,” Anh Cả Nash nói thêm. “Làm như vậy sẽ giúp ánh sáng của Ngài tỏa chiếu từ trong chúng ta và sẽ mang lại ánh sáng cùng sự bình an đến cho từng người một trong thế giới rối ren của chúng ta. Chúng tôi mời tất cả mọi người—ở bất kỳ nơi đâu—tham gia cùng chúng tôi để tưởng nhớ sự giáng sinh của Ngài và để Thắp Sáng Thế Gian với Tình Yêu Thương.”

Chúng tôi tại podcast “Phúc Âm Trọn Vẹn” thân ái gửi quý anh chị em thính giả của podcast mỗi ngày một sứ điệp đặc biệt về Giáng Sinh trong suốt 12 ngày sắp tới để chia sẻ lòng yêu thương của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô với tất cả chúng ta