Podcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Chủ Tịch Russell M. Nelson ngỏ lời tại buổi quy tụ toàn cầu: Hãy tìm kiếm lẽ thật ‘thuần khiết’, củng cố thêm nền móng thuộc linh của anh chị em và dành thời gian cho Chúa.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời những người tham dự đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trên toàn cầu lắng nghe “lẽ thật thuần khiết, giáo lý thuần khiết của Đấng Ky Tô, và sự mặc khải thuần khiết,” củng cố thêm những nền móng thuộc linh của họ và dành thời gian cho Chúa.

Các sứ điệp tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô được Chủ Tịch Nelson, Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Các Chức Sắc Trung Ương đưa ra vào ngày 2 và 3 tháng Mười từ Trung Tâm Đại Hội gần như vắng bóng người do COVID-19 tại Salt Lake City, Utah, và phát sóng đến hàng triệu người trên khắp thế giới.

 

Tìm Kiếm Lẽ Thật Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết

Bằng việc nhấn mạnh rằng “lẽ thật tuyệt đối — lẽ thật vĩnh cửu” thật sự tồn tại, Chủ Tịch Nelson, người được các tín đồ kính trọng với tư cách là vị tiên tri của họ, đã đảm bảo với những thính giả trong phiên họp mở đầu đại hội rằng “những gì anh chị em sẽ nghe hôm nay và ngày mai sẽ tạo thành lẽ thật thuần khiết.”

Ông cũng nói về quyền năng của “giáo lý thuần khiết của Đấng Ky Tô” để thay đổi các cuộc đời và giúp con người ta ở trên con đường ngay chính. “Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử thế giới mà sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta lại thiết yếu và xác đáng hơn đối với mỗi con người,” ông nói.

Hãy tìm kiếm Đức Thánh Linh để giúp anh chị em “nghe những gì Chúa muốn anh chị em nghe,” ông nói, khi cho rằng “sự mặc khải thuần khiết” sẽ giúp giải đáp những thắc mắc trong tấm lòng của các thính giả trong khi họ tiếp nhận các sứ điệp từ Chúa qua các tôi tớ Ngài.

Củng Cố Thêm Nền Móng Thuộc Linh của Anh Chị Em

 

Bằng việc sử dụng ví dụ về việc tu bổ đang diễn ra tại Đền Thờ Salt Lake,, chủ yếu là gia cố phần móng ban đầu của đền thờ, Chủ Tịch Nelson đã nhấn mạnh vào sáng Chủ Nhật sự cần thiết của một nền móng “thuộc linh cá nhân” vững vàng trong “những thử thách gay go mới” này.

 

“Nếu anh chị em và tôi phải chống chọi với những nguy cơ và áp lực sắp tới, thì điều bắt buộc là mỗi người chúng ta phải có một nền móng thuộc linh vững vàng được xây dựng trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô,” ông nói.

Phần quan trọng nhất trong “việc củng cố đức tin và sức mạnh thuộc linh của chúng ta” chính là đền thờ, là nơi làm gia tăng sự hiểu biết về Chúa Giê Su Ky Tô, gắn kết chúng ta với Ngài qua các giao ước chức tư tế thiêng liêng và ban cho chúng ta quyền năng chữa lành và củng cố của Ngài. “Và ôi, chúng ta sẽ cần quyền năng của Ngài biết bao trong những ngày sắp tới,” Chủ Tịch Nelson nói.

Giải thích rằng “Sự Phục Hồi đang tiếp diễn cần có sự mặc khải liên tục,” Chủ Tịch Nelson nói rằng Chúa, qua những điều chỉnh gần đây và trong tương lai về các thủ tục trong đền thờ, đang “tạo cơ hội cho mỗi chúng ta củng cố các nền móng thuộc linh của mình một cách hiệu quả hơn bằng cách tập trung cuộc sống của chúng ta vào Ngài và vào các giáo lễ và giao ước trong Đền Thờ của Ngài.”

Bằng cách trung thành với các giao ước đền thờ, “khi nào trận động đất thuộc linh xảy ra, anh chị em sẽ có thể đứng vững nhờ vào nền móng thuộc linh chắc chắn và không lay chuyển của anh chị em,” ông nói.

Dành Thời Gian cho Chúa

Trong phiên họp kết thúc đại hội vào chiều Chủ Nhật, Chủ Tịch Nelson đã khẩn nài những người tham dự “chống lại sự lôi cuốn của thế gian bằng cách dành thời gian cho Chúa trong cuộc sống của anh chị em.”

Ông nói, “Hãy làm cho nền tảng thuộc linh của anh chị em được vững mạnh và có thể chịu được bài kiểm tra về thời gian bằng cách làm những điều cho phép Đức Thánh Linh luôn ở bên anh chị em.”

“Nếu hầu hết thông tin mà anh chị em nhận được là từ mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác thì khả năng của anh chị em để lắng nghe những lời thì thầm của Thánh Linh sẽ bị suy giảm,” Chủ Tịch Nelson nói.

Chúng ta mời Thánh Linh bằng cách “thay đổi sự tập trung của anh chị em vào Chúa Giê Su Ky Tô” qua lời cầu nguyện và học tập phúc âm hằng ngày, thờ phượng trong ngày Sa Bát, dự phần Tiệc Thánh và dành thời gian cho Chúa trong đền thờ.

Chủ Tịch Nelson khi ấy đã loan báo tên của 13 ngôi đền thờ mới.

“Chúa biết anh chị em và yêu thương anh chị em,” ông kết luận. “Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của anh chị em. Ngài lãnh đạo và hướng dẫn Giáo Hội của Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt và hướng dẫn anh chị em trong cuộc sống cá nhân của anh chị em nếu anh chị em chịu dành thời gian cho Ngài trong cuộc sống của mình – mỗi một ngày.”­­­