Podcast số 45 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Quyền Năng Biến Đổi của Đức Tin và Chí Khí – Richard G. Scott

Bài của Anh Cả Richard G. Scott

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Một cuộc sống kiên định, ngay chính mang đến quyền năng và sức mạnh bên trong mà có thể thường xuyên chống lại ảnh hưởng đầy xói mòn của tội lỗi và sự phạm giới.

Khi được hiểu và sử dụng đúng, đức tin có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng. Đức tin như vậy có thể biến đổi cuộc sống của một người từ các sinh hoạt thông thường hằng ngày thành một khúc nhạc vui tươi và hạnh phúc. Việc sử dụng đức tin là thiết yếu cho kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng. Nhưng đức tin chân chính, đức tin nơi sự cứu rỗi, được tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô, đức tin nơi các giáo lý và những lời giảng dạy của Ngài, đức tin nơi sự hướng dẫn của vị tiên tri đã được xức dầu của Chúa, đức tin nơi khả năng khám phá ra những đặc tính và đặc điểm được giấu kín mà có thể thay đổi cuộc sống. Thật vậy, đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi là một nguyên tắc hành động và quyền năng.

Đức tin là nền tảng xây đắp sự sáng tạo. Tôi tin rằng Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, sử dụng đức tin nơi vai trò của Ngài để hành động dưới sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng. Đấng Chủ Tể đã sử dụng đức tin để sáng tạo ra các giải ngân hà xa xôi nhất cũng như tạo ra những hạt quác, là các phần tử nhỏ nhất được biết đến ngày nay. Tuy nhiên, tôi tin rằng còn có những phần tử nhỏ hơn trong sự sáng tạo kỳ diệu.

Đức tin nơi tương lai được cho thấy bởi một cặp vợ chồng được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Họ hiểu rằng qua việc tuân theo những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô và kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng, họ có thể có được một cuộc sống chung đầy vui sướng. Họ nhận biết rằng khi những thử thách nhằm mang đến cơ hội tăng trưởng xảy đến, thì họ sẽ tìm ra cách khắc phục những thử thách này bằng những cách thức hữu ích và xây đắp chí khí, như đã được Đức Thánh Linh thúc giục.

Đức tin và chí khí liên quan chặt chẽ với nhau. Đức tin nơi quyền năng của việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế sẽ rèn luyện sức mạnh của chí khí mà sẽ có sẵn cho các anh chị em trong những lúc khẩn cấp. Chí khí như vậy không được phát triển trong những lúc gặp nhiều thử thách và cám dỗ. Đó là khi các anh chị em có ý định sử dụng chí khí. Việc sử dụng đức tin của các anh chị em trong những nguyên tắc chân chính xây đắp chí khí; chí khí được củng cố làm nới rộng khả năng của các anh chị em để sử dụng thêm đức tin. Do đó, khả năng và lòng tin của các anh chị em để chế ngự những thử thách của cuộc sống được gia tăng. Chí khí của các anh chị em càng được củng cố thì các anh chị em càng được quyền hưởng lợi ích từ việc sử dụng sức mạnh của đức tin. Các anh chị em sẽ khám phá cách đức tin và chí khí tác động lẫn nhau để củng cố nhau như thế nào. Chí khí được tạo nên bằng cách kiên nhẫn áp dụng các nguyên tắc, giáo lý và sự vâng lời.

Chủ Tịch Hugh B. Brown nói: “Trong cuộc sống, con người chỉ có thể đạt được các giá trị thuộc linh lớn lao qua đức tin mà thôi. Con người không thể sống mà không có đức tin vì khi cuộc sống lâm nguy, thì vấn đề chính là xây đắp chí khí—không phải là kết quả của sự hợp lý hóa mà là kết quả của đức tin trong mô hình lý tưởng và lòng tận tụy hy sinh cho mô hình lý tưởng đó.” (trong Conference Report, tháng Mười năm 1969, 105). Chúng ta sử dụng đức tin bằng cách làm việc. Joseph Smith nói rằng “đức tin [là] nguyên tắc của hành động và quyền năng” (Lectures on Faith [1985], 72).

Chúng ta trở thành con người mình muốn trở thành bằng cách tiếp tục làm con người mà mình muốn trở thành như vậy mỗi ngày. Chí khí ngay chính là một biểu hiện quý báu về con người chúng ta sẽ trở thành. Chí khí ngay chính quý báu hơn bất cứ mục tiêu vật chất nào mà các anh chị em có, bất cứ kiến thức nào mà các anh chị em đã đạt được qua việc học tập hoặc bất cứ mục tiêu nào các anh chị em đã đạt được cho dù có được nhân loại ca ngợi nhiều đến đâu đi nữa. Trong cuộc sống mai sau, chí khí ngay chính của các anh chị em sẽ được đánh giá để ước tính xem các anh chị em đã sử dụng đặc ân của cuộc sống hữu diệt hữu hiệu như thế nào.

Sa Tan cũng như bất cứ quyền lực nào khác cũng không thể làm suy yếu hoặc hủy diệt chí khí mạnh mẽ của các anh chị em. Các anh chị em chỉ có thể bị suy yếu hoặc hủy diệt như vậy qua việc bất tuân mà thôi. Một chí khí tốt thật sự bị biến đổi thành tro tàn vô giá trị khi bị sự lừa gạt hoặc sự phạm giới làm xói mòn.

Chí khí đạo đức mạnh mẽ phát sinh từ những điều chọn lựa đúng liên tục trong những nỗi gian nan và thử thách của cuộc sống. Những điều lựa chọn như vậy được thực hiện với sự tin cậy vào niềm tin của các anh chị em và khi các anh chị em hành động theo như niềm tin đó thì những điều lựa chọn này được xác nhận.

Đức tin dựa trên một số nguyên tắc đầy quyền năng nào?

 • Sự tin cậy nơi Thượng Đế và nơi sự sẵn lòng của Ngài để ban cho sự giúp đỡ khi cần thiết dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy đi nữa.
 • Việc tuân theo các lệnh truyền của Ngài và sống một cuộc sống để chứng tỏ rằng Ngài có thể tin cậy nơi các anh chị em.
 • Sự bén nhạy đối với những thúc giục êm ái của Đức Thánh Linh.
 • Lòng can đảm để thi hành theo thúc giục đó.
 • Lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết khi Thượng Đế để cho các anh chị em vất vả tăng trưởng và khi những lời đáp ứng được ban cho từng chút một trong một thời gian dài.

“Đức tin là những gì người ta hy vọng nhưng không trông thấy được; vậy thì các người chớ nên tranh biện vì lẽ mình không trông thấy được, vì các người không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin của các người đã được thử thách” (Ê The 12:6). Do đó, mỗi lần các anh chị em “thử thách đức tin của mình”—nghĩa là, xứng đáng hành động theo một ấn tượng—thì các anh chị em sẽ nhận được bằng chứng xác nhận của Thánh Linh. Khi hành động theo sự hiểu biết tốt nhất của mình, nhưng các anh chị em vẫn còn ngờ vực về điều phải làm, nếu các anh chị em sử dụng đức tin thì các anh chị em sẽ được dẫn dắt để tìm ra những giải pháp mình không thể nào tìm ra được bằng cách nào khác. Cho dù các anh chị em có đức tin mãnh liệt nhất, Thượng Đế cũng vẫn không tưởng thưởng các anh chị em ngay theo như ước muốn của các anh chị em. Thay vì thế, Thượng Đế sẽ đáp ứng với điều trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài là điều tốt nhất cho các anh chị em, khi mà điều đó sẽ có lợi thế nhiều nhất. Hãy biết ơn rằng đôi khi Thượng Đế để cho các anh chị em vất vả rất lâu trước khi sự đáp ứng đó được ban cho. Điều đó khiến cho đức tin của các anh chị em gia tăng và chí khí của các anh chị em tăng trưởng.

Nền tảng của chí khí là tính liêm khiết. Chí khí xứng đáng sẽ củng cố khả năng của các anh chị em để nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Linh và tuân theo sự hướng dẫn đó. Việc các anh chị em luôn luôn sử dụng đức tin xây đắp chí khí mạnh mẽ. Một nền tảng vững chắc cho chí khí đang tăng trưởng của các anh chị em được thiết lập bằng cách đặt Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài thành trọng tâm cuộc sống của mình.

Hạnh phúc của các anh chị em trên thế gian cũng như sự cứu rỗi vĩnh cửu của các anh chị em, đòi hỏi nhiều quyết định đúng đắn, mà không một quyết định nào trong số đó là khó làm cả. Các quyết định đó cùng rèn luyện một chí khí chống lại những ảnh hưởng có khả năng xói mòn của tội lỗi và sự phạm giới. Chí khí cao thượng giống như một đồ sứ quý báu được làm ra từ những vật liệu thô sơ chọn lọc, được tạo ra với đức tin, được tô điểm kỹ lưỡng với kỹ xảo nhờ những hành động ngay chính liên tục và đuợc nung trong lò lửa của kinh nghiệm nâng cao tinh thần. Đó là một đồ vật đẹp tuyệt vời và vô giá. Tuy nhiên nó có thể bị hư hại trong một giây phút bằng cách phạm giới, mà điều này đòi hỏi nỗ lực đau đớn, lâu dài để làm lại. Khi được bảo vệ bởi tính tự chủ, chí khí ngay chính sẽ tồn tại đến thời vĩnh cửu.

Vật chất tự chúng không đem lại hạnh phúc, niềm mãn nguyện và niềm vui của sự thành đạt trên thế gian, cũng như chúng không đưa chúng ta đến sự tôn cao. Chính chí khí cao quý, tức là sức mạnh bên trong và sự tin chắc được tạo thành bởi vô số quyết định ngay chính, mới mang đến cho cuộc sống sự hướng dẫn của nó. Một cuộc sống kiên định, ngay chính mang đến quyền năng và sức mạnh bên trong mà có thể thường xuyên chống lại ảnh hưởng đầy xói mòn của tội lỗi và sự phạm giới. Đức tin của các anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và việc tuân theo các lệnh truyền của Ngài sẽ củng cố chí khí của các anh chị em. Chí khí của các anh chị em là tiêu chuẩn để đánh giá con người mà các anh chị em sẽ trở thành. Đó là bằng chứng về cách các anh chị em sử dụng thời giờ của mình trên thế gian hữu hiệu như thế nào trong thời kỳ thử thách của mình.

Một chân lý mà chúng ta đều hiểu là tiền nào của nấy. Điều đó cũng đúng với những vấn đề thuộc linh. Các anh chị em nhận được điều mình làm trong sự vâng lời, trong đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, trong việc siêng năng áp dụng các lẽ thật mình học được. Điều các anh chị em nhận được là tạo ra chí khí, tăng trưởng trong khả năng và thành công trọn vẹn của mục tiêu trần thế của mình để được chứng tỏ và có được niềm vui.

Các anh chị em không thể sống một cách tiêu cực, nếu không cuối cùng con người thiên nhiên sẽ làm suy yếu nỗ lực của các anh chị em để sống xứng đáng. Các anh chị em trở thành giống như điều mà các anh chị em làm hoặc điều mà các anh chị em nghĩ đến. Việc không có chí khí dẫn một người bị áp lực để thỏa mãn lòng ham muốn hoặc tìm kiếm lợi lộc cá nhân. Các anh chị em không thể thành công trong việc ủng hộ một chí khí yếu đuối nhưng lại ra vẻ mạnh mẽ.

Cuối cùng, một người có những quyết định dựa trên hoàn cảnh thì hầu như chắc chắn sẽ cầm chắc sự phạm giới nghiêm trọng. Nếu không có thanh sắt của lẽ thật để giữ người đó trên con đường đúng, thì người ấy sẽ tiếp tục gặp nhiều cám dỗ tinh vi để xa rời các lệnh truyền. Những điều lựa chọn đó được biện minh bằng lý lẽ rằng chúng không tệ hại lắm, rằng chúng được xã hội chấp nhận nhiều hơn và mang đến càng nhiều bạn bè hơn. Một cá nhân thông minh mà không có các nguyên tắc nền tảng thì đôi khi có thể đạt được những thành tích tạm thời gây ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, sự thành đạt đó cũng giống như một lâu đài cát. Khi chí khí bị thử thách thì sự thành đạt đó sụp đổ, thường kéo theo những thành đạt khác. Cho dù người phạm giới có cẩn thận cố gắng giấu kín việc vi phạm các lệnh truyền đến đâu đi nữa, thì cuối cùng hầu như lúc nào mọi người cũng đều biết. Chính Sa Tan đã bảo đảm là điều đó phải xảy ra như thế. Nó và những kẻ đi theo nó quyết tâm gây ra điều tai hại nhất nếu có thể được cho mỗi con cái của Cha Thiên Thượng. Một hành động bất tuân nghiêm trọng hoặc đánh mất lòng tin luôn luôn đưa đến câu hỏi là còn có những tội lỗi khác như vậy nữa không. Niềm tin và sự tin cậy của những người khác nơi chí khí của cá nhân đó đã bị suy yếu rồi.

Cuộc sống trần thế này là một nơi thử thách. Cách chúng ta đáp ứng những thử thách của cuộc sống này hữu hiệu như thế nào xác định chí khí của chúng ta sẽ mạnh mẽ ra sao. Đức tin của các anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài củng cố chí khí của các anh chị em.

Tôi đã đích thân kiểm chứng rằng những khái niệm như đức tin, việc cầu nguyện, tình yêu thương và lòng khiêm nhường không có ý nghĩa lớn lao cũng như không đưa đến phép lạ nào cho đến khi chúng trở thành một phần sống động của chúng ta qua kinh nghiệm của mình, được sự thúc giục dịu dàng của Đức Thánh Linh giúp đỡ. Trong thời thơ ấu, tôi đã thấy rằng tôi có thể học hỏi những điều giảng dạy của phúc âm về mặt trí tuệ rồi qua khả năng lý luận và phân tích, nhận biết rằng những điều giảng dạy này không có giá trị quan trọng. Nhưng quyền năng và khả năng lớn lao của những điều này đã mang tôi vượt quá những giới hạn của óc tưởng tượng và khả năng của tôi không trở thành sự thật cho đến khi lối thực hành kiên nhẫn, kiên định cho phép Đức Thánh Linh dần dần giảng dạy cùng nới rộng ý nghĩa của chúng trong lòng tôi. Tôi thấy rằng trong khi tôi chân thành phục vụ những người khác thì Thượng Đế rèn luyện chí khí của tôi. Ngài khiến cho tôi có một khả năng phát triển để nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Linh. Sự xuất sắc của kế hoạch phúc âm là bằng cách làm những điều mà Chúa dạy chúng ta phải làm, chúng ta được ban cho mọi sự hiểu biết và mọi khả năng cần thiết để mang lại bình an và nhiều điều mãn nguyện trong cuộc sống này. Tương tự như thế, chúng ta đạt được sự chuẩn bị cần thiết cho hạnh phúc vĩnh cửu nơi hiện diện của Chúa .

Một chứng ngôn được củng cố bởi những ấn tượng thuộc linh mà xác nhận giá trị của một điều giảng dạy hoặc một hành động ngay chính. Sự hướng dẫn như vậy thường được kèm theo nỗi xúc động mạnh mẽ làm rơi nước mắt và làm cho khó thốt ra lời. Nhưng một chứng ngôn không phải là nỗi xúc động mà là một phần thiết yếu của chí khí và chí khí được tạo ra bởi vô số quyết định đúng. Những điều lựa chọn này được tạo ra từ việc tin cậy nơi những điều đã tin tưởng và ít nhất thoạt đầu đều không thấy được. Một chứng ngôn mạnh mẽ mang đến bình an, an ủi và đảm bảo. Nó phát sinh sự tin chắc rằng khi những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi được tuân theo một cách liên tục, thì cuộc sống sẽ được tuyệt mỹ, tương lai được bảo đảm và chúng ta sẽ có khả năng để khắc phục những thử thách trong cuộc sống của mình. Một chứng ngôn tăng trưởng từ việc hiểu biết lẽ thật, dần dần có được từ việc cầu nguyện và suy ngẫm giáo lý thiêng liêng. Một chứng ngôn được nuôi dưỡng bằng cách sống theo các lẽ thật đó với đức tin bám chặt trong sự tin tưởng chắc chắn rằng sẽ nhận được các kết quả đã được hứa.

Chứng ngôn của các anh chị em sẽ được làm cho mạnh mẽ qua việc sẵn lòng tuân theo luật thập phân và của lễ nhịn ăn, rồi Chúa sẽ ban phước dồi dào cho các anh chị em vì sự vâng lời đó. Khi chứng ngôn của các anh chị em được củng cố, Sa Tan sẽ cố gắng nhiều hơn để cám dỗ các anh chị em. Hãy chống lại các nỗ lực của nó. Các anh chị em sẽ trở nên vững mạnh hơn và ảnh hưởng của nó đối với các anh chị em trở nên suy yếu hơn.

Ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Sa Tan trên thế gian được cho phép mang đến một bầu không khí mà trong đó chúng ta phải tự chứng tỏ. Trong khi nó khiến cho sự tàn phá xảy ra ngày nay, số phận cuối cùng của Sa Tan đã được Chúa Giê Su Ky Tô định đoạt qua Sự Chuộc Tội và Phục Sinh của Ngài. Quỷ dữ sẽ không thắng. Ngay cả bây giờ, nó cũng cần phải hoạt động trong giới hạn do Chúa quy định. Nó không thể lấy đi bất cứ phước lành nào đã nhận được. Nó không thể thay đổi chí khí đã được tạo ra từ những quyết định ngay chính. Nó không có quyền năng để hủy diệt mối ràng buộc vĩnh cửu gắn bó trong đền thờ thánh giữa vợ chồng và con cái. Nó không thể dập tắt đức tin chân chính. Nó không thể lấy đi chứng ngôn của các anh chị em. Vâng, những điều này có thể bị mất đi do việc chịu thua các cám dỗ của nó. Nhưng nó không có quyền năng bên trong và thuộc về nó để hủy diệt những điều này.

Để tóm lược:

 • Thượng Đế sử dụng đức tin của các anh chị em để tạo ra chí khí của các anh chị em.
 • Chí khí ngay chính là một biểu hiện quý báu về con người chúng ta sẽ trở thành.
 • Chí khí mạnh mẽ là từ việc lựa chọn đúng và kiên định mà ra.
 • Nền tảng của chí khí là tính liêm khiết.
 • Chí khí của các anh chị em càng được củng cố thì các anh chị em càng được cho phép sử dụng quyền năng của đức tin.

Lòng khiêm nhường là đức tính cho phép chúng ta được giảng dạy từ trên cao qua Thánh Linh, hoặc được giảng dạy từ những nguồn gốc chính là sự soi dẫn từ Chúa, như thánh thư và những lời nói của các vị tiên tri. Lòng khiêm nhường thật là quý báu và cần có để phát triển chí khí ngay chính. Hạt giống của sự tăng trưởng cá nhân nẩy mầm trong lòng khiêm nhường. Khi được vun bồi qua việc sử dụng đức tin, tỉa xén bởi sự hối cải, và củng cố bởi sự vâng lời và những việc thiện lành, các hạt giống như vậy sinh ra kết quả quý báu của sự hướng dẫn thuộc linh. Rồi sự soi dẫn và quyền năng thiêng liêng đưa đến—sự soi dẫn để biết được ý muốn của Chúa, quyền năng để cung ứng khả năng thực hiện ý muốn đầy soi dẫn đó.

Tôi xin được chia sẻ bốn nguyên tắc đã mang đến những cảm nghĩ sâu xa về sự bình an và hạnh phúc đến với cuộc sống của riêng tôi. Chúa đã thiết lập những nguyên tắc cơ bản này trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài và mỗi nguyên tắc này đều là thiết yếu. Tất cả các nguyên tắc đều cùng hoạt động chung với nhau trong việc hòa hợp và củng cố lẫn nhau. Khi các nguyên tắc này được áp dụng một cách siêng năng và kiên định, thì chúng sinh ra sức mạnh của chí khí, gia tăng khả năng để biến đổi những thử thách của cuộc sống thành bàn đạp của hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi. Các nguyên tắc này là:

 • Đức tin nơi Chúa Chúa Giê Su Ky Tô và chương trình của Ngài để có được quyền năng để hoàn thành.
 • Sự hối cải để sửa chỉnh hậu quả của những lỗi lầm về sự phạm tội vô tình hay cố ý.
 • Sự vâng theo các lệnh truyền của Chúa để cung ứng sức mạnh và hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta.
 • Sự phục vụ vị tha làm phong phú cuộc sống của những người khác.

Nếu các anh chị em đã quyết tâm sống một cách ngay chính, thì đừng trở nên chán nản. Bây giờ, cuộc sống có thể dường như khó khăn, nhưng hãy bám chặt vào thanh sắt lẽ thật đó. Các anh chị em tiến triển nhiều hơn mình biết được. Những nỗi vất vả của các anh chị em rõ ràng là chí khí, kỷ luật và sự tin tưởng nơi những lời hứa của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi khi các anh chị em kiên định tuân theo các lệnh truyền của hai Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh thúc giục các anh chị em luôn có những quyết định mà củng cố chí khí của các anh chị em cùng mang đến niềm vui và hạnh phúc, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.