Podcast số 43 – Trang Mạng tháng 7, 2021 – Củng Cố Đức Tin – Peter Fletcher Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2021)

Củng Cố Đức Tin

Bài của Anh Cả Peter Fletcher Meurs, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Làm thế nào chúng ta có thể giúp các tín hữu của giáo hội gia tăng đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

“Tôi biết rằng khi chúng ta hưởng ứng những lời mời gọi đầy soi dẫn của Chủ Tịch Nelson để: Học tập, Chọn tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, Hành động bằng đức tin, Dự phần các giáo lễ thiêng liêng một cách xứng đáng, và Cầu xin sựgiúp đỡ của Cha Thiên Thượng của chúng ta trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Thì đức tin của chúng ta sẽ phát triển và cho chúng ta quyền năng qua Chúa Giê Su Ky Tô để dời những ngọn núi trong cuộc sống của mình. ”

Một vài năm trước, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã cùng nhau hội ý trong một vài tháng về câu hỏi – Làm thế nào chúng ta có thể giúp các tín hữu của giáo hội gia tăng đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

Trong Ê The 12:5, Mô Rô Ni đã dừng phần ghi chép biên sử của dân Gia Rết và đưa ra một vài lời nhận xét đầy hùng hồn: “Ê The đã nói tiên tri cho dân chúng biết những điều vĩ đại và kỳ diệu, nhưng họ không tin vì họ không trông thấy những điều ấy.”

Trong các câu tiếp theo trong Ê The, Mô Rô Ni kể lại nhiều ví dụ về quyền năng của đức tin:

  • 12:7 Chính nhờ đức tin nên Đấng Ky Tô mới hiện ra cho tổ phụ chúng ta thấy 
  • 12:11 Nhờ đức tin mà luật pháp Môi Se được ban hành
  • 12:12 Nếu không có đức tin ở giữa con cái loài người thì Thượng Đế không thể làm phép lạ ở giữa họ được
  • 12:13 Chính đức tin của An Ma và A Mu Léc đã khiến cho nhà giam phải sụp đổ xuống đất
  • 12:15 Chính đức tin của Am Môn và các anh em của ông đã làm ra được phép lạ vĩ đại giữa đám người La Man

Khi chúng ta suy ngẫm các ví dụ này, chúng ta bắt đầu hiểu lý do tại sao câu hỏi về việc gia tăng đức tin lại vô cùng quan trọng đối với các vị tiên tri và sứ đồ tại thế của chúng ta. Sự mặc khải họ đã nhận được khi cùng nhau hội ý là việc tuân giữ Ngày Sa Bát một cách trung tín hơn sẽ giúp gia tăng nhiều đức tin hơn nơi Cha Thiên Thượng và Con Trai Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, so với bất kỳ cách thức nào khác.

Trong bài nói chuyện tháng Tư năm 2015 của ông, “Ngày Sa Bát là một Ngày Vui Thích,” Anh Cả Russell M. Nelson đã dạy: “Đức tin nơi Thượng Đế nảy sinh một niềm yêu thích ngày Sa Bát; đức tin trong ngày Sa Bát nảy sinh một tình yêu mến dành cho Thượng Đế. Ngày Sa Bát thánh thật sự là một ngày vui thích.”

Trong bài nói chuyện “Đấng Ky Tô Đã Sống Lại; Đức Tin nơi Ngài Sẽ Dời Được Núi” tại đại hội Trung Ương tháng Tư năm 2021, Chủ Tịch Nelson đã đưa ra thêm những lời mời của vị tiên tri để gia tăng đức tin của chúng ta.


“Đức tin nơi Thượng Đế nảy sinh một niềm yêu thích ngày Sa Bát; đức tin trong ngày Sa Bát nảy sinh một tình yêu mến dành cho Thượng Đế. Ngày Sa Bát thán thật sự là một ngày vui thích.”ANH CẢ RUSSELL M. NELSON


“Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là nền tảng của mọi niềm tin và là cách tiếp cận quyền năng thiêng liêng.

Mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống—mọi phước lành tiềm ẩn với ý nghĩa vĩnh cửu—đều bắt đầu với đức tin. Việc để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng đức tin rằng Ngài đang sẵn lòng hướng dẫn chúng ta. Sự hối cải thực sự bắt đầu với đức tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô có quyền năng thanh tẩy, chữa lành và củng cố chúng ta.”

Ông cũng đưa ra cho chúng ta 5 lời mời gọi đầy hùng hồn để giúp chúng ta phát triển đức tin và sự tin cậy.

“Trước hết, học tập. Trở thành một người siêng năng học hỏi. Trở nên quen thuộc với thánh thư để hiểu rõ hơn sứ mệnh và giáo vụ của Đấng Ky Tô…

Ngài đã gánh lấy sự khốn khổ của anh chị em, những lỗi lầm của anh chị em, sự yếu kém của anh chị em và tội lỗi của anh chị em. Ngài đã trả cái giá đền bù và ban quyền năng cho anh chị em để dời được mỗi ngọn núi mà anh chị em sẽ gặp phải… Việc dời núi của anh chị em có thể cần một phép lạ. Hãy tìm hiểu về phép lạ. Phép lạ đến tùy theo đức tin của anh chị em nơi Chúa. Trọng tâm của đức tin đó là tin cậy vào ý muốn và thời gian biểu của Ngài—cách thức và khi nào Ngài sẽ ban phước cho anh chị em với sự giúp đỡ kỳ diệu mà anh chị em mong muốn. Chỉ có sự không tin của anh chị em mới ngăn Thượng Đế ban phước cho anh chị em với phép lạ để dời núi trong cuộc sống của anh chị em… Đấng Cứu Rỗi không bao giờ ở gần anh chị em hơn khi anh chị em đang đương đầu hoặc khắc phục thử thách bằng đức tin.” [Xin xem Mặc Môn 9:19-21]

“Thứ hai, hãy chọn tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Nếu anh chị em nghi ngờ về Thượng Đế Đức Chúa Cha và Con Trai Yêu Dấu của Ngài, hoặc nền tảng vững chắc của Sự Phục Hồi hay tính xác thực của sự kêu gọi thiêng liêng của Joseph Smith với tư cách là vị tiên tri, thì hãy chọn để tin [Xin xem 2 Nê Phi 33:10-11] và luôn trung tín. Hãy mang câu hỏi của anh chị em đến Chúa và các nguồn trung tín khác. Học tập với ước muốn tin tưởng thay vì với hy vọng rằng anh chị em có thể tìm thấy một khiếm khuyết trong cuộc đời của một vị tiên tri hoặc một sự khác biệt trong thánh thư. Hãy ngừng gia tăng nỗi nghi ngờ của anh chị em bằng cách thảo luận chúng với những người nghi ngờ khác. Hãy để Chúa dẫn dắt anh chị em trong cuộc hành trình khám phá phần thuộc linh của anh chị em.”

“Thứ ba, hành động bằng đức tin. Anh chị em sẽ làm gì nếu anh chị em có nhiều đức tin hơn? Hãy nghĩ về điều đó. Hãy viết về điều đó. Vậy thì hãy nhận nhiều đức tin hơn bằng cách làm một điều gì đó mà đòi hỏi nhiều đức tin hơn.”

“Thứ tư, dự phần các giáo lễ thiêng liêng một cách xứng đáng. Các giáo lễ cho phép tiếp cận quyền năng của Thượng Đế dành cho cuộc sống của anh chị em. [Xin xem GLGƯ 84:20]”

“Và thứ năm, hãy cầu xin Cha Thiên Thượng của anh chị em, trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, để được giúp đỡ.

Đức tin đòi hỏi sự làm việc. Việc tiếp nhận sự mặc khải đòi hỏi sự làm việc. Nhưng “hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.[Xin xem Ma Thi Ơ 7:8]” Thượng Đế biết điều gì sẽ giúp cho đức tin của anh chị em tăng trưởng. Hãy cầu xin và rồi cầu xin nữa.”

Chủ Tịch Nelson cũng khuyên rằng: Đừng tối thiểu hóa đức tin mà anh chị em đã có. Cần có đức tin để gia nhập Giáo Hội và luôn trung tín. Cần có đức tin để tuân theo các vị tiên tri hơn là các học giả và dư luận. Cần có đức tin để phục vụ truyền giáo trong thời kỳ đại dịch. Cần có đức tin để sống một cuộc sống trinh khiết khi thế giới ủng hộ mạnh mẽ lập luận rằng luật trinh khiết của Thượng Đế nay đã lỗi thời. Cần có đức tin để giảng dạy phúc âm cho trẻ em trong một thế giới trần tục. Cần có đức tin để khẩn cầu xin lại mạng sống của người thân, và càng cần có đức tin hơn để chấp nhận một sự đáp ứng đầy thất vọng.”

Rồi ông chia sẻ hai lời hứa hùng hồn: “Đức tin luôn tăng trưởng nơi Ngài của anh chị em sẽ dời được núi—không phải là những ngọn núi đá làm đẹp trái đất mà là những ngọn núi khổ sở trong cuộc đời anh chị em. Đức tin phát triển mạnh mẽ của anh chị em sẽ giúp anh chị em biến thử thách thành cơ hội và sự tăng trưởng vô song.”

Tôi bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho vị tiên tri chân chính của Thượng Đế là người luôn luôn giảng dạy và mời gọi chúng ta. Tôi biết rằng khi chúng ta hưởng ứng với những lời mời đầy soi dẫn của Chủ Tịch Nelson để: Học tập, Chọn tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, Hành động bằng đức tin, Dự phần các giáo lễ thiêng liêng một cách xứng đáng, và Cầu xin Cha Thiên Thượng của chúng ta giúp đỡ trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Thì đức tin của chúng ta sẽ phát triển và cho chúng ta quyền năng qua Chúa Giê Su Ky Tô để dời những ngọn núi trong cuộc sống của mình.