Podcast số 39 – Trang Mạng tháng 9, 2021 – Tình Yêu Thương Dành Cho Tất Cả Mọi Người – Stephen C.K. Lai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (September 2021)

Tình Yêu Thương dành cho Tất Cả Mọi Người

Bài của Anh Cả Stephen C.K. Lai

“Mặc dù chúng ta nợ Đấng Cứu Rỗi của mình một món nợ vĩnh cửu mà không thể hoàn trả, tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta là hãy yêu thương Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và phát triển tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.”

Tình yêu thương là một biểu hiện phổ biến vượt qua mọi ngôn ngữ, văn hóa, quốc gia, tôn giáo. Không có tình yêu thương, chúng ta thường thấy hỗn loạn, đau khổ, hận thù, buồn phiền, và chết chóc. Đấng Ky Tô đã tiên tri và báo trước rằng “vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần,” [1] là điều trái với thiên tính của Ngài.

Kế hoạch cứu rỗi cho phép chúng ta hối cải để sự chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô có thể đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng [ta], hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng [ta] không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện.” [2] Một trạng thái như vậy mang lại tình yêu thương thuần khiết của Đấng Ky Tô trong chúng ta. Điều đó giúp chúng ta nhìn thấy mỗi con người, dù họ tốt hay xấu, qua con mắt của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta vì “dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao.” [3]

Để được tôn cao, chúng ta cần phải trở nên giống như Đấng Ky Tô về bản tính. Nếu chúng ta yêu thương Ngài, chúng ta sẽ tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. [4] Chúng ta sẽ lắng nghe “những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình.” [5] Sau đó, chúng ta sẽ “được xét thấy là vô tội trước mặt Thượng Đế.” [6]

Anh Cả Russell M. Nelson từng dạy, “Không phải chúng ta đều là con cái Thượng Đế sao? Thực sự, không một ai trong chúng ta có thể từng ngừng làm con của Thượng Đế cả!” [7]

Không một thời khắc nào Đấng Ky Tô ngừng yêu thương chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta nên có gắng phát triển tình yêu thương dành cho tất cả mọi người, đồng thời tuân giữ các giao ước báp têm và đền thờ của chúng ta.

Khi Đấng Ky Tô ở trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, Ngài đã thực hiện một sự chuộc tội vô hạn cho mọi linh hồn con người – trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều đó đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ. Ngài cũng không quên kẻ tà giáo; tất cả mọi người, người Do Thái lẫn người Dân Ngoại, đều như nhau trước mặt Thượng Đế.” [8]

Đấng Ky Tô đã làm gương cho sự hoàn hảo và lòng bác ái:

1.     Ngài mang đầy lòng trắc ẩn khi Ngài chữa lành cho một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm” [9]

2.     Ngài đã ban lòng thương xót cho một người đàn bà bị bắt quả tang về tội tà dâm. [10]

3.     Ngài thấy Ma Thi Ơ không phải như một người thu thuế mà giống một vị sứ đồ và một nhân chứng đặc biệt cho Ngài. [11]

4.     Ngài chữa lành mười người phung, mặc dù chỉ một người trở lại tạ ơn Ngài. [12]

5.     Trên cây thập tự tàn nhẫn ở Đồi Sọ, bất chấp sự đau khổ của mình, Ngài đã cầu xin một cách cao cả, Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” [13]

Nê Phi đã đưa ra lời khuyên hữu ích về cách phát triển tình yêu thương thuần khiết này của Đấng Ky Tô. Ông khuyên chúng ta rằng phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hi vọng hết sức xán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.” [14]

Chúng ta học cách nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô bằng cách trước tiên dâng lên một lời cầu nguyện mỗi ngày. Qua đó mời gọi Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta vui hưởng lời của Đấng Ky Tô, điều mà hấp dẫn hơn hết thảy mọi trái khác.” [15] Sau đó, chúng ta có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên trong ngày với việc đọc thánh thư trước những điều khác.

Chủ Tịch Russell M. Nelson hi vọng rằng chúng ta sẽ cảm nhận được tác động thanh tẩy của Đấng Ky Tô khi chúng ta sẵn lòng hối cải và háo hức lắng nghe Ngài.

“Tôi đã nghĩ đến việc mỗi người chúng ta cần loại bỏ những mảnh vụn cũ trong cuộc sống của mình với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là một phúc âm về sự hối cải. Nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, phúc âm của Ngài mang đến lời mời gọi phải tiếp tục thay đổi, phát triển và trở nên thanh sạch hơn. Đó là một phúc âm về niềm hy vọng, về sự chữa lành và sự tiến bộ. Do đó, phúc âm là một sứ điệp về niềm vui! Phần thuộc linh của chúng ta vui mừng với mỗi bước tiến nhỏ mà chúng ta thực hiện.” [16]

Tình yêu thương của mọi người và sự tha thứ gắn bó chặt chẽ với nhau. Bời vì tình yêu thương vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta, Cha Thiên Thượng không bao giờ ngừng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta hối cải về những việc làm sai trái và chấp nhận sự chuộc tội của Đâng Ky Tô và sự biện hộ của Ngài thay cho chúng ta trước Cha Thiên Thượng. Mặc dù chúng ta nợ Đấng Cứu Rỗi của mình một món nợ vĩnh cửu mà không thể hoàn trả, tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta là hãy yêu thương Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và phát triển tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.

Để giúp đỡ chúng ta, Đấng Ky Tô đã truyền lệnh cho chúng ta phải hối cải và rằng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người.” [17] Khi chúng ta cố gắng “Nghe Lời Người” [18] và cố gắng chấp nhận để phát triển tình yêu thương thuần khiết nơi Đấng Ky Tô, chúng ta khiêm nhường gia tăng tinh thần hối cải cho những tội lỗi của chúng ta và sự tha thứ cho những tội lỗi của người khác. Hi vọng chúng ta có thể làm như vậy, để chúng ta trở thành con cái của Thượng Đế; để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy; để chúng ta có hy vọng ấy; ngõ hầu chúng ta được thanh khiết giống như Ngài thanh khiết vậy.” [19]