Podcast số 24 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Quyền Năng của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính – Alan C. K. Cheung

Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung

Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu cho công việc cứu rỗi. Mỗi chị em mang những sức mạnh riêng và độc đáo của chính mình đến cho gia đình họ và Giáo Hội. 

Năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 179 của Hội Phụ Nữ của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Từ một sự khởi đầu vô cùng khiêm tốn chỉ với hai mươi phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau ở Navoo, Illinois vào năm 1842, Hội Phụ Nữ đã phát triển thành một trong những tổ chức của phụ nữ lớn nhất trên thế giới. Mỗi ngày, có hơn bảy triệu người phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau trong 190 quốc gia và lãnh thổ khắp thế giới mang sự phục vụ giống như Đấng Ky Tô đến cho gia đình, cộng đồng của họ, và Giáo Hội. Trong cơn đại dịch, các chị em từ nhiều nơi trên thế giới làm và quyên tặng khẩu trang, túi vệ sinh, gói quà tặng, và thiết bị bảo hộ cho cộng đồng và những người thân yêu của mình. Nhiều cuộc đời đã được ban phước bởi sự phục vụ từ thiện và vô vị kỷ của các chị em này. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của họ và những phước lành đến từ tấm lòng yêu thương, thời gian, và sự quan tâm chăm sóc của họ được cảm nhận khắp thế giới. 

Chúng ta có vô số tấm gương về sự ảnh hưởng mạnh mẽ của những người phụ nữ ngay chính trong thánh thư. Ê Xơ Tê là một người phụ nữ dũng cảm, đã được Thượng Đế chuẩn bị, được sinh ra “hiện lúc này” nhằm cứu giúp dân giao ước của Ngài (Ê Xơ Tê 4:14). Ta Bi Tha là một người Ky Tô Hữu cải đạo đầy đức tin ở thành Giốp-bê đã giúp nhiều người đến mức thánh thư lưu danh bà trong lịch sử như là “người làm nhiều việc lành và hay bố thí.” Vị Sứ Đồ Phi E Rơ đã mang bà ra khỏi cái chết và sau đó có nhiều người “tin theo Chúa.” (Xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 9: 36-43)  A Bích, một người đầy tớ khiêm nhường, đóng một vai trò thiết yếu trong việc dẫn dắt hàng ngàn đồng bào dân La Man của mình “tới sự hiểu biết về Chúa” (An Ma 23:5). Những người mẹ ngay chính của 2.000 chiến binh trẻ tuổi đã nuôi nấng một thế hệ những người con trai trung tín và trung thành mà đã gia nhập vào đội quân Nê Phi, chiến đấu quả cảm, hứng chịu nhiều vết thương, nhưng không hề bị giết. Mẹ của họ đã dạy họ, “nếu họ không nghi ngờ, Thượng Đế sẽ giải thoát họ,” và những người con trai được củng cố và bảo vệ bởi đức tin này bảo với Hê La Man rằng “Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc mẹ chúng tôi đã biết như vậy.” (An Ma 56:48).  Ngày nay, chúng ta vẫn có nhiều Ê Xơ Tê, Ta Bi Tha, A Bích, và những người mẹ ngay chính như những người mẹ của các chiến binh trẻ tuổi.  

Vài năm trước đây, tôi vô tình nghe một cuộc trò chuyện giữa hai chị phụ nữ sau một buổi sinh hoạt học hỏi của Hội Phụ Nữ. Một chị hỏi chị cố vấn Hội Phụ Nữ liệu chị ấy có thể lấy thêm về nhà một món đồ đã hoàn tất được không. Chị cố vấn nói, “Dĩ nhiên là được! Chị sẽ tặng món đồ này cho ai?” Chị ấy đáp lại, “Một người chị em phụ nữ mà tôi đang phục sự không thể đến dự tối nay. Tôi muốn mang một món cho chị ấy vì tôi nghĩ chị ấy có thể thích nó.” Thật là một chị phụ nữ thiên thần!  Khoảng hai năm về trước, tôi viếng thăm một chị phụ nữ ở Châu Á. Chị phụ nữ này hào hứng cho tôi xem hồ sơ phả hệ có hơn mười ngàn tên mà chị đã thu thập được. Chị nói với tôi là mỗi khi chị mang một trong những cái tên đó đến đền thờ, chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì chị biết tổ tiên của chị có thể tiếp nhận cùng những giáo lễ cứu rỗi mà chị đã được nhận. Đây chỉ là hai trong nhiều ví dụ nữa. Chúng ta có thể viết đầy nhiều quyển sách với những tấm gương tuyệt vời về sự ảnh hưởng mạnh mẽ của những người phụ nữ ngay chính thời nay.    

Chủ Tịch Nelson dạy: “Ảnh hưởng mà những người phụ nữ đó để lại sẽ không thể nào đo lường được, không phải chỉ đối với gia đình mà còn đối với Giáo Hội của Chúa, với tư cách là những người vợ, người mẹ, và người bà; là chị em và cô dì; là giảng viên và người lãnh đạo; nhất là tấm gương mẫu mực và là những người tận tình bênh vực cho đức tin…”[1]  

Cũng tương tự thế, Anh Cả M. Rusell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ bảo với các chị em phụ nữ là họ thiết yếu như thế nào khi ông nói “không có điều gì trên thế gian này lại có ảnh hưởng riêng tư, nuôi dưỡng hoặc thay đổi cuộc sống như ảnh hưởng của một phụ nữ ngay chính.”[2]

Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu cho công việc cứu rỗi. Mỗi chị em mang những sức mạnh riêng và độc đáo của chính mình đến cho gia đình họ và Giáo Hội. Anh Cả James E. Faust nói điều này về người phụ nữ trong Giáo Hội.

“Tôi không biết lấy lời gì để bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn và ngưỡng mộ của tôi đối với các chị em là những người phụ nữ tuyệt vời. Các phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi trong Giáo Hội này đã được ban cho một ân tứ thương xót đầy thiêng liêng chỉ dành cho phái nữ. Chúng tôi thấy khiêm nhường trước các hành động đầy đức tin, tận tụy, vâng lời và yêu thích phục vụ và tấm gương ngay chính của các chị em. Giáo Hội này không thể đạt được thành quả của nó nếu không có các phụ nữ tận tâm, trung tín, là những người, trong sự ngay chính của họ, đã củng cố Giáo Hội rất nhiều.” [3]

Tôi đã được ban phước nhờ vào nhiều người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống của tôi: bà nội, bà ngoại của tôi, mẹ của tôi, vợ của tôi, chị em của tôi, con gái của tôi, và nhiều chị em Thánh Hữu Ngày Sau khác. Tất cả họ đều đã giúp tôi trở thành người như hôm nay và chỉ cho tôi cách biết tử tế, yêu thương và độ lượng về mọi mặt.  

Các chị em thân mến, xin cảm ơn các chị em về tấm gương và sự phục vụ tuyệt vời của các chị em. Chúng ta tiếp tục cần sức mạnh, đức tin, sự hiểu biết, và sự lãnh đạo của các chị em trong việc xây đắp vương quốc của Chúa.  Dù sự kêu gọi của mình có là gì đi nữa, và dù đang ở bất cứ nơi nào, tấm gương ngay chính của các chị em sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến con cái, gia đình, cộng đồng của các chị em, và Giáo Hội.