Podcast số 11 – Bạn Hữu tháng 1, 2021 – Tôi Yêu Thương Các Em – Russell M. Nelson

Một Sứ Điệp Từ Vị Tiên Tri

Tôi Yêu Thương Các Em

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson

Trích từ “Restoration Conversations with President Russell M. Nelson,” video collection, Gospel Media library

Chủ Tịch Nelson đã gặp gỡ một số trẻ em trong Hội Thiếu Nhi tại một ngôi nhà gỗ ở Palmyra, New York, Hoa Kỳ. Nó trông giống như căn nhà nơi mà Joseph Smith đã sống khi ông có Khải Tượng Thứ Nhất. Sau đây là một số điều mà Chủ Tịch Nelson chia sẻ với các em.

Tất Cả Mọi Người Đều Là Con Cái của Thượng Đế

Các em sinh ra ở đâu hoặc lá cờ nào các em vẫy hay ngôn ngữ nào các em nói thì cũng không quan trọng. Tất cả chúng ta đều là con cái của Cha Thiên Thượng và chúng ta sẽ lớn lên để giống như Ngài.

Nỗ Lực và Những Phần Thưởng

Việc trở thành một vị tiên tri cần nhiều công sức và nhiều học hỏi. Mọi điều liên quan đến việc trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn thì đều cần có nỗ lực. Khi Thượng Đế muốn ban Mười Điều Giáo Lệnh cho Môi Se thì Ngài đã phán bảo Môi Se phải đi đâu? Đó là đi lên đỉnh Núi Si Nai. Thế là Môi Se phải đi bộ và leo tuốt lên trên đỉnh ngọn núi đó để nhận Mười Điều Giáo Lệnh. Chúa yêu thích nỗ lực vì nỗ lực mang đến những phần thưởng mà không thể có được nếu thiếu nỗ lực.

Gia Đình của Vị Tiên Tri

Chúng tôi có mười đứa con, chín đứa con gái xinh đẹp và một đứa con trai. Hai trong số chúng đang sống trên thiên đàng bây giờ. Hai đứa đó đã sống một thời gian ngắn trên thế gian và chúng cổ vũ khuyến khích chúng tôi trên thiên thượng. Chúng tôi đã được kết hợp trong lễ hôn phối đền thờ, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ ở bên nhau vĩnh viễn sau khi tất cả chúng tôi đều đã sống một thời gian ngắn trên thế gian.

Một Công Thức cho Hạnh Phúc

Thánh thư giống như một cuốn sách dạy nấu ăn. Nếu các em không có một cuốn sách dạy nấu ăn, và các em chỉ bắt đầu trộn bột và sữa cùng trứng thì các em có thể không có một cái bánh ngon. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một công thức cho hạnh phúc, và được gọi là các giáo lệnh.

Từ giáo lệnh nghe có vẻ giống như một mệnh lệnh giống như chúng ta được bảo cho điều mình phải làm. Nhưng thực sự đó là một cách học hỏi nhanh và dễ dàng. Ví dụ, Ngài truyền lệnh cho chúng ta không được uống rượu hoặc hút thuốc lá và các chất gây hại khác. Tại sao? Để cho các em sống lâu hơn và vui vẻ hơn. Các em có nghĩ rằng tôi sẽ sống đến 95 tuổi nếu tôi hút thuốc và uống rượu không? Không. Và tôi sống vui vẻ. Và tôi có thể trượt tuyết với các cháu ngoại và nội của tôi.

Một Điều Tuyệt Vời

Sự hối cải có nghĩa là mỗi ngày, chúng ta cố gắng nhiều hơn một chút và làm nhiều hơn một chút để trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi vẫn đang hối cải. Mỗi ngày tôi đang cố gắng học hỏi nhiều hơn và trở nên giống như Chúa muốn tôi được như vậy. Và đó không phải là một sự trừng phạt. Đó là một cơ hội vui vẻ. Mỗi ngày, tôi nhảy nhanh ra khỏi giường vào buổi sáng và nói: “Ôi, một điều tuyệt vời sẽ xảy ra ngày hôm nay! Tôi sẽ trở nên giống Chúa Giê Su hơn.”

“Tôi yêu thương các em, và tôi yêu thương cha mẹ và gia đình của các em. Và tôi cầu nguyện cho các phước lành của Chúa sẽ ở với mỗi em bây giờ và vĩnh viễn.”