Podcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi

Bài của Chủ Tịch M. Russell Ballard

Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Công việc mà Joseph Smith và Hyrum Smith đã bắt đầu, cùng với biết bao những người trung tín khác, vẫn tiếp tục trong Giáo Hội ngày nay.

Khi Joseph Smith đi vào khu rừng để cầu nguyện, ông trông thấy một khải tượng kỳ diệu, ngày nay được gọi là Khải Tượng Thứ Nhất.

Trong khải tượng này, Đấng Cứu Rỗi đã phán với Joseph rằng các tội lỗi của ông được tha thứ. Ngài cũng trả lời câu hỏi của Joseph và nói rằng không có giáo hội nào vào thời điểm đó “được Thượng Đế thừa nhận là giáo hội và vương quốc của Ngài.”

Joshep nhớ lại: “Cũng vào lúc đó [tôi] [đã] nhận được một lời hứa rằng sự trọn vẹn của phúc âm sẽ được biểu lộ cho tôi trong tương lai.”1

Sau khải tượng vinh quang này, Joseph bước ra khỏi Khu Rừng Thiêng Liêng để bắt đầu chuẩn bị cho mình trở thành một vị tiên tri của Thượng Đế.

Mô Rô Ni và Sách Mặc Môn

Ba năm sau, vào năm 1823, các tầng trời lại một lần nữa được mở ra như một phần của Sự Phục Hồi liên tục phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong những ngày sau cùng. Một thiên sứ tên là Mô Rô Ni đã hiện đến với ông và nói “rằng Thượng Đế có một công việc giao cho [ông] thực hiện … [và rằng] có một quyển sách đã được chôn giấu, được ghi khắc trên những bảng khắc bằng vàng” có chứa đựng “Phúc Âm trọn vẹn vĩnh viễn” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:33–34).

Cuối cùng, Joseph đã nhận được, phiên dịch, và xuất bản biên sử cổ xưa đó, ngày nay được gọi là Sách Mặc Môn.

Các Anh Em Trung Tín

Hyrum, anh trai của Joseph luôn là người hỗ trợ liên tục. Trong suốt cuộc đời của họ, Joseph và Hyrum đã cùng nhau đối mặt với những sự ngược đãi và các đám đông khủng bố. Ví dụ, họ đã mòn mỏi trong những điều kiện tồi tệ nhất trong Ngục Thất Liberty ở Missouri suốt năm tháng trời trong mùa đông lạnh giá vào năm 1838–1839.

Khi đối mặt với sự ngược đãi, Hyrum đã thể hiện đức tin vào những lời hứa của Chúa, bao gồm việc đảm bảo có thể thoát khỏi những kẻ thù của ông nếu ông muốn. Vào tháng Sáu năm 1844, Hyrum đối mặt trước sự lựa chọn giữa việc sống hoặc hy sinh mạng sống của mình để tôn vinh Thượng Đế và để “đóng ấn chứng ngôn của mình bằng chính máu mình”—bên cạnh người em trai yêu dấu của ông là Joseph (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 136:39).

Một tuần trước khi họ bị sát hại một cách tàn nhẫn, Joseph nói với Hyrum hãy đón gia đình ông và rời đi. Tôi vẫn còn cảm thấy rất xúc động khi nhớ lại câu trả lời của Hyrum: “Joseph, anh không thể bỏ em lại đây được.2

Vì vậy, Joseph và Hyrum đã đi đến Carthage, nơi mà họ đã tuẫn đạo dưới chính nghĩa và danh của Đấng Ky Tô. “Lúc sống họ không bị chia cách, và lúc chết họ cũng chẳng bị phân ly!” (Giáo Lý và Giao Ước 135:3; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Lời Kêu Gọi Hành Động

Chúng ta nên luôn luôn nhớ về cái giá mà Joseph và Hyrum Smith, cùng với rất nhiều những người nam, người nữ, và trẻ em trung tín khác, đã phải trả để thiết lập Giáo Hội để cho các em và tôi có thể tận hưởng nhiều phước lành và tất cả các lẽ thật được mặc khải cho chúng ta ngày nay. Sự trung tín của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên!

Trước khi qua đời vào năm 1844, Joseph đã viết một lá thư đầy nhiệt huyết gửi đến các Thánh Hữu. Lá thư đó là một lời kêu gọi để hành động, mà vẫn còn tiếp diễn trong Giáo Hội ngày nay:

“Hỡi các anh [chị] em, lẽ nào chúng ta không tiếp tục chính nghĩa cao quý như vậy? Hãy tiến lên, chớ lùi bước. Hãy can đảm lên, hỡi các anh [chị] em; hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng! …

“… Vậy chúng ta, là những Thánh Hữu Ngày Sau, là một giáo hội và một dân tộc, hãy dâng của lễ lên Chúa trong sự ngay chính” (Giáo Lý và Giao Ước 128:22, 24; sự nhấn mạnh được thêm vào).

“Chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ cái giá mà Hyrum và Joseph Smith đã trả. … Sự trung tín của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên!”

Hãy cân nhắc xem các em sẽ dâng lên Chúa những của lễ ngay chính nào trong những ngày sắp tới. Hãy can đảm lên—hãy chia sẻ điều đó với một người mà các em tin tưởng, và quan trọng nhất là hãy dành thời gian để làm điều đó!

Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi hài lòng khi chúng ta dâng lên Ngài một của lễ từ tấm lòng ngay chính của mình, cũng giống như Ngài đã hài lòng với những của lễ trung tín từ những người anh em phi thường ấy, là Joseph và Hyrum Smith, và tất cả các Thánh Hữu trung tín khác.