Podcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock

Sa Tan làm mọi điều nó có thể làm để lừa gạt chúng ta. May thay chúng ta có sự giúp đỡ thiêng liêng để tránh những cạm bẫy của nó.

Một ảo thuật gia búng tay một cái là quả bóng biến mất ngay trước mắt chúng ta.

Thật tuyệt vời!

Rồi ông ấy lôi một con thỏ ra khỏi một cái mũ chóp rỗng và khiến một vật gì đó xuất hiện để bay lên.

Hay quá! Làm sao ông ấy làm được như thế?

Các ảo thuật gia đã tìm ra cách để khiến mọi người tin là họ đã chứng kiến một điều gì đó bất khả thi, trong khi thực tế, họ chỉ thấy những gì mà ảo thuật gia muốn họ thấy.

Đúng thế! Các ảo thuật gia không thực sự cắt đôi những người phụ giúp họ. Họ tìm được những cách thức tài tình để làm chúng ta mắc mưu với suy nghĩ rằng chúng ta đã trông thấy một điều gì đó mà thực sự đã không xảy ra. Bí mật nằm ở trong những sự ảo giác và lừa gạt.

Mặc dù tất cả những điều này là nhằm để vui chơi giải trí, nhưng các kiểu ảo giác và lừa gạt khác lại rất nguy hiểm—cả về mặt thể xác lẫn thuộc linh.

Một Kẻ Tạo Ảo Giác và Lừa Gạt Nguy Hiểm

Sa Tan là kẻ thù của tất cả mọi sự ngay chính và không muốn bất cứ ai noi theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Nó muốn chúng ta phải đau khổ như nó vậy (xin xem 2 Nê Phi 2:27).

Để làm được như vậy, nó làm mọi điều nó có thể làm để khiến chúng ta nghi ngờ hoặc làm ngơ các lẽ thật vĩnh cửu. Nó nỗ lực không ngừng để làm cho chúng ta hoang mang và tin tưởng rằng lành là dữ và dữ là lành (xin xem Ê Sai 5:20). Đây là lý do tại sao đôi khi nó được gọi là cha đẻ của mọi lời dối trá và kẻ lừa gạt quỷ quyệt (xin xem Môi Se 4:4). Và nó đã làm như vậy từ lâu, rất lâu rồi.

Sự Sa Ngã

Trong Vườn Ê Đen, Thượng Đế truyền lệnh cho A Đam và Ê Va không được ăn trái của cây hiểu biết về điều thiện và điều ác. Nếu họ ăn, thì họ sẽ phải rời khỏi Vườn Ê Đen và rồi họ phải chết. Nhưng Thượng Đế phán bảo với họ rằng họ có thể chọn lựa (xin xem Môi Se 3:16–17).

Sa Tan muốn hủy hoại kế hoạch của Thượng Đế. Nó cố gắng cám dỗ Ê Va ăn trái cấm. Nó nói dối và nói rằng nàng sẽ không chết (điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Thượng Đế phán). Nó cũng nói với nàng nửa sự thật (xin xem Môi Se 4:11).

Cuối cùng, cả A Đam và Ê Va đều ăn trái cây ấy và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Thượng Đế. Thánh thư gọi đây là “cái chết thuộc linh.” Họ cũng sẽ trở thành hữu diệt, có nghĩa là họ có thể chết về mặt thể xác. Đây được gọi là Sự Sa Ngã.

Là con cháu của A Đam và Ê Va, chúng ta cũng bị tách rời khỏi sự hiện diện của Thượng Đế và sẽ trải qua cái chết thể xác. Chúng ta cũng bị thử thách với những khó khăn của cuộc sống và những cám dỗ của Sa Tan.

Nghe có vẻ như đây là một điều xấu xa, nhưng Sự Sa Ngã là một phần quan trọng trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Kế hoạch đó cho chúng ta cơ hội để học hỏi và phát triển bằng cách sử dụng quyền tự quyết của mình để chọn làm điều tốt. Và nhờ Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, chúng ta có thể hối cải khi chúng ta phạm tội và chuẩn bị để nhận được cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả những gì xảy ra với Sự Sa Ngã, Chúa Giê Su Ky Tô đều làm cho đúng. Sa Tan đã không ngăn được kế hoạch của Thượng Đế.

Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Sa Tan

Ngày nay, Sa Tan vẫn tiếp tục cố gắng dụ dỗ và lừa gạt chúng ta. Nó làm như vậy bằng một vài cách sau đây:

1. Cám Dỗ

Sa Tan thích đặt những ý nghĩ không trong sạch và không tử tế trên con đường của chúng ta. Nó muốn những ý nghĩ này xâm nhập vào tâm trí chúng ta và để chúng ta làm theo những ý nghĩ đó. Chúng ta có thể chống lại cám dỗ này bằng cách bảo Sa Tan cút đi (xin xem sứ điệp của Anh Cả Stevenson ở trang 4). Một trong những sự bảo vệ quan trọng nhất của chúng ta chống lại cám dỗ là cầu nguyện luôn luôn (xin xem An Ma 13:283 Nê Phi 18:15). Chúng ta cũng có thể đọc và học thánh thư. Những điều này mang Thánh Linh vào tấm lòng chúng ta, trấn an chúng ta về điều gì là đúng, và thêm sức cho chúng ta chống lại cám dỗ trong tương lai.

Ngày nay, Sa Tan vẫn tiếp tục cố gắng dụ dỗ và lừa gạt chúng ta.

2. Những Lời Dối Trá và Lừa Gạt

Đôi khi Sa Tan nói cho chúng ta những điều như: “Ngươi không bao giờ làm điều gì đúng cả,” “Ngươi có quá nhiều tội lỗi để được tha thứ,” “Ngươi không thể thay đổi được,” hoặc là “Ngươi thật vô dụng và không một ai quan tâm đến ngươi cả.”

Đó là những lời dối trá. Đừng tin những lời đó! Đây là lẽ thật: Thượng Đế yêu thương các em và vui mừng vì các em là con của Ngài. Các em thật tuyệt vời! Các em có rất nhiều tiềm năng, và khi các em noi theo Ngài, tương lai của các em sẽ rất xán lạn! Thậm chí khi các em đã mắc sai lầm, thì các em vẫn có thể có hy vọng và thay đổi cùng với Đấng Ky Tô.

Các em có thể luôn luôn tin là Sa Tan sẽ nói cho các em những lời nói dối. Các em cũng có thể trông cậy vào Thánh Linh luôn luôn phán bảo cho các em lẽ thật (xin xem Gia Cốp 4:13). Đó là một lý do quan trọng để luôn luôn cố gắng có được Thánh Linh ở cùng chúng ta.

Chúng ta cũng có thể nhận ra và kháng cự những lời nói dối của Sa Tan bằng cách thường xuyên đọc thánh thư và các sứ điệp của các vị lãnh đạo Giáo Hội. Các em có thể tìm thấy các đoạn thánh thư hoặc trích dẫn làm nâng cao tinh thần để nhắc nhở các em về các lẽ thật mâu thuẫn với những lời nói dối của Sa Tan. Các em có thể học thuộc các đoạn hoặc câu đó hoặc để chúng ở nơi các em thường xuyên thấy.

3. Tuyệt Vọng

Sa Tan rất thích thú khi chúng ta cảm thấy nản lòng. Nó muốn chúng ta tin rằng bất kỳ điều gì làm chúng ta nản lòng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng thật sự điều đó không đúng.

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ dạy rằng Sa Tan muốn chúng ta tin điều này vì “[Sa Tan] biết rằng  không thể cải thiện được,  không thể tiến triển, thế giới là vô tận  sẽ không bao giờ có một tương lai xán lạn. Nó là một kẻ khổ sở với những hạn chế vĩnh cửu, và nó muốn [các em] cũng phải khổ sở. Đừng tin lời nó.”1

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô muốn các em được hạnh phúc. Nếu chúng ta tìm đến Hai Ngài, Hai Ngài có thể giúp đỡ các em chịu đựng thử thách và tìm được sự bình an và niềm vui.

Chúng Ta Biết Là Cuối Cùng Ai Sẽ Chiến Thắng

Đấng Cứu Rỗi mời chúng ta phải “hướng về [Ngài] trong mọi ý nghĩ; chớ nghi ngờ, và chớ sợ hãi” (Giáo Lý và Giao Ước 6:36). Khi chúng ta làm theo lời mời này, ân điển chuộc tội và quyền năng của Ngài sẽ luôn luôn mạnh mẽ hơn nỗ lực của Sa Tan để lừa gạt chúng ta. Chúng ta không cần phải làm mồi cho các thủ đoạn của Sa Tan. Chúng ta có thể có được can đảm và sức mạnh để khắc phục những cám dỗ của Sa Tan và chịu đựng những thử thách của cuộc đời.

Đấng Cứu Rỗi phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Ngài cũng phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Chúa Giê Su Ky Tô có thể nâng đỡ chúng ta và củng cố chúng ta chống lại bất kỳ thủ đoạn nào mà Sa Tan sử dụng để chống lại chúng ta. Khi chúng ta nhớ đến Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài, chúng ta có thể nhìn xuyên thấu những mưu mẹo và những ảo giác và nhìn nhận “những điều đúng với sự thật hiện hữu” (Gia Cốp 4:13).

Chúa Giê Su Ky Tô nâng đỡ và củng cố chúng ta chống lại bất kỳ thủ đoạn nào mà Sa Tan cố gắng sử dụng.