Podcast số 99 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Tại Thời Điểm Này – David P. Homer

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (January 2022)

Anh Cả David P. Homer, Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á

“Chúng ta tìm cách quy tụ con cái của Thượng Đế lại để Ngài có thể ban phước cho họ. Chúng ta muốn làm như vậy theo cách mà mọi người đều cảm thấy được chào đón, quý trọng và yêu thương. Rất nhiều bạn bè của chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội, cần được giúp đỡ.”

Một câu chuyện trong Kinh Cựu Ước kể về một khoảnh khắc khi Chúa mở mắt của tôi tớ Ê Li Sê để ông có thể nhìn thấy những điều mà ông chưa từng thấy trước đây. Trong một giây phút khủng hoảng, khi những kẻ thù nghịch vây quanh họ, chàng trai trẻ thấy rằng Chúa đang bảo vệ họ khi “núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê Li Sê.”[1]

Câu chuyện này dạy rằng đôi khi chúng ta cần được giúp đỡ để nhìn thấy những điều mà chúng ta có thể không thấy được. Đó có thể là trường hợp của đại dịch. Đã có quá nhiều nỗi đau đớn và đau khổ đến nỗi rất khó để thấy được nhiều điều khác. Nhưng nếu chúng ta mở đôi mắt thuộc linh ra thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa.

Chúng ta thấy rằng Chúa đã đi trước đại dịch với những sự điều chỉnh đầy soi dẫn như việc học hỏi phúc âm đặt trọng tâm vào mái gia đình, tạo ra một chương trình giảng dạy học tập tích hợp, và việc thực hiện chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Với đôi mắt thuộc linh, chúng ta thấy rằng Chúa đã dạy chúng ta những cách thức mới để làm công việc truyền giáo và phục sự lẫn nhau.

Nếu xem xét kỹ, chúng ta thấy rằng đây là một khoảnh khắc độc đáo trong lịch sử và một cơ hội để đáp ứng lời kêu gọi tiên tri của Chủ Tịch Nelson để quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán.

Sự Quy tụ Y Sơ Ra Ên, nơi mà tất cả mọi người cảm thấy được yêu thương và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Chủ Tịch Nelson đã dạy rằng: “Sự quy tụ Y Sơ Ra Ên là điều quan trọng nhất đang diễn ra trên thế gian ngày nay. Không có điều gì khác so sánh được với sự vinh hiển, không có điều gì khác so sánh được với tầm quan trọng, không có điều gì khác so sánh được với vẻ uy nghi này.”[2]

Chúng ta tìm cách quy tụ con cái của Thượng Đế lại để Ngài có thể ban phước cho họ. Chúng ta muốn làm như vậy theo cách mà mọi người đều cảm thấy được chào đón, quý trọng và yêu thương. Rất nhiều bạn bè của chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội, cần được giúp đỡ. Một số người đã mất đi những người thân yêu; những người khác bị mất việc làm. Một số người đã bị mất chỗ ở, trong khi những người khác đã bị mất kết nối với bạn bè và đức tin của họ. Tất cả đều cần các phước lành đến từ việc củng cố đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Mỗi con cái của Thượng Đế đều xứng đáng có cơ hội để nghe và chấp nhận sứ điệp chữa lành và cứu chuộc của Chúa Giê Su Ky Tô. Không có sứ điệp nào khác quan trọng hơn đối với hạnh phúc của chúng ta—bây giờ và vĩnh viễn. Không có sứ điệp nào khác tràn đầy hy vọng hơn. ”

Anh chị em có thể hỏi, “chúng ta có thể làm điều này một cách tốt nhất như thế nào?” Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ đến khi mỗi Hội Đồng, mỗi chủ tịch đoàn, mỗi nhóm túc số, mỗi lớp học, mỗi tín hữu, và mỗi người truyền giáo thành tâm cân nhắc điều họ có thể làm để quy tụ Y Sơ Ra Ên.

Cách đây nhiều năm, tôi đã đi cùng một nhóm nhỏ đến Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Hoa Kỳ. Ở đó, các nhà khoa học và kỹ sư từ nhiều quốc gia đang chuẩn bị phóng các bộ phận của Trạm Không Gian Quốc Tế. Tôi nhớ mình đã đi bộ dưới bụng của những con tàu vũ trụ đứng yên, nhìn kỹ những tấm ốp độc đáo được thiết kế để chế ngự sức nóng dữ dội khi thâm nhập vào bầu khí quyển của trái đất

Và tôi nhớ đã đến thăm các nhà kho lớn, nơi các nhóm người từ các quốc gia tài trợ đã chuẩn bị các bộ phận riêng lẻ của trạm vũ trụ để sử dụng. Khi chúng tôi bước vào từng không gian làm việc, mọi nhóm đều giải thích lý do tại sao nhiệm vụ của họ là quan trọng nhất. Họ hiểu rằng nếu không có sự đóng góp của họ, thì dự án đó sẽ thất bại. Và, đối với họ, sự thất bại không phải là một lựa chọn.

Điều đó cũng giống như vậy đối với chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng khi Chúa gấp rút làm công việc của Ngài.[4]

Tiên tri Nê Phi có lần đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa về giáo vụ của ông. Ông được phán bảo phải đóng một chiếc tàu để Chúa có thể mang gia đình ông vượt qua đại dương đến vùng đất hứa. Nê Phi không biết đóng một chiếc tàu như thế nào, nhưng điều đó không ngăn được ông. Các anh của ông gọi ông là một kẻ dại dột, nhưng Nê Phi đã thực hành đức tin lớn lao khi nói: “Nếu Thượng Đế đã truyền lệnh cho tôi phải làm mọi việc ấy thì tôi có thể làm được hết.”[5]

Vì thế, Nê Phi “thường đi lên núi, và [ông] thường cầu nguyện.”[6] “Và thỉnh thoảng Chúa đã chỉ cho [ông] cách sử dụng mộc liệu để đóng tàu.”[7] Và Nê Phi “không sử dụng mộc liệu theo cách thức mà con người đã học được…  nhưng [ông] đóng tàu ấy theo cách thức Chúa đã chỉ dạy cho [ông].”[8]

Kết quả là một con tàu được thiết kế độc đáo phù hợp với hoàn cảnh đó. Nó có thể không được đóng như các chiếc tàu khác, nhưng đã thành công khi mang Nê Phi và gia đình ông đến vùng đất hứa.

Thưa các anh chị em, khi anh chị em thành tâm tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, Ngài sẽ cung cấp sự hướng dẫn mà anh chị em cần. Mặc dù anh chị em có thể gặp những người hoài nghi, và giải pháp của anh chị em có thể khác với những người khác, nhưng Ngài sẽ giúp anh chị em xây đắp giải pháp mà anh chị em cần. Vào thời điểm độc nhất vô nhị này, tôi mời các anh chị em hãy làm phần vụ của mình để giúp quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán đến vùng đất hứa một cách an toàn để họ có thể được yêu thương và xây đắp đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô.