Podcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018

Kể từ khi trở thành Chủ Tịch thứ 17 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào ngày 14 tháng Một năm 2018, qua các đại hội trung ương, truyền thông xã hội và các phương tiện khác, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã đưa ra một số lời mời đến các Thánh Hữu Ngày Sau trên toàn thế giới— những lời mời để hành động trong đức tin.

Chủ Tịch Nelson đã lặp lại nhiều lời mời này trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội vào ngày 1 tháng Một dành cho những người muốn đặt ra quyết tâm cho năm mới. Những gợi ý của ông bao gồm việc củng cố nền tảng thuộc linh, để cho Thượng Đế ngự trị, loại bỏ sự tranh chấp, và kiên trì trong những nỗ lực để “nghe lời Ngài.”

Vào lúc bế mạc đại hội trung ương tháng Mười năm 2021, Chủ Tịch Nelson—bác sĩ phẫu thuật tim, nhà nghiên cứu y học nổi tiếng thế giới, trước khi bắt đầu sự phục vụ toàn thời gian cho Giáo Hội vào năm 1984 — đã khẩn nài các thính giả toàn thế giới chống lại những cám dỗ của thế gian bằng cách dành thời gian cho Chúa hằng ngày. Ông nói: “Không có điều gì mời gọi Thánh Linh hơn là việc chuyển hướng sự tập trung của anh chị em vào Chúa Giê Su Ky Tô.”

Để đánh dấu bốn năm của ông với tư cách là lãnh đạo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, sau đây, chúng ta hãy nhìn lại một số lời mời lịch sử của Chủ Tịch Nelson.

Ở Lại trên Con Đường Giao Ước

Trong một cuộc họp báo vào tháng Một năm 2018, sau khi được sắc phong trở thành Chủ Tịch Giáo Hội, Chủ Tịch Nelson đã nói: “Bây giờ, tôi xin nói với mỗi tín hữu của Giáo Hội, hãy tiếp tục ở trên con đường giao ước. Sự cam kết của anh chị em để noi theo Đấng Cứu Rỗi bằng cách lập giao ước với Ngài và rồi việc tuân giữ các giao ước đó sẽ mở ra cánh cửa cho mọi phước lành và đặc ân thiêng liêng dành sẵn cho nam giới, phụ nữ và trẻ em ở khắp mọi nơi.”

Cho dù một tín hữu đang đi trên con đường giao ước, nhưng rời khỏi con đường đó hay không thể thấy được lối đi từ nơi họ đứng, Chủ Tịch Nelson đã nói với các anh em chức tư tế trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2019: “Tôi nài xin các anh em hãy hối cải. Hãy cảm nhận quyền năng củng cố của sự hối cải hằng ngày—để mỗi ngày làm tốt hơn và trở nên tốt hơn một chút.”

Cải Thiện Khả Năng Thuộc Linh và ‘Nghe Lời Ngài’

Trong đại hội trung ương đầu tiên của ông với tư cách là vị Tiên Tri, Chủ Tịch Nelson đã thúc giục các Thánh Hữu Ngày Sau gia tăng khả năng thuộc linh của họ để nhận sự mặc khải. Ông nói: “Trong những ngày phía trước, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được về mặt thuộc linh nếu không có ảnh hưởng dìu dắt, chỉ dẫn, an ủi và liên tục của Đức Thánh Linh.”

Qua chương trình đặt trọng tâm vào mái gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ mà được nhấn mạnh trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2018, Chủ Tịch Nelson đã mời các cá nhân và gia đình sửa đổi nhà của họ thành “nơi trú ẩn của đức tin” và “trung tâm học hỏi phúc âm.” Ông hứa: “Những thay đổi trong gia đình của anh chị em sẽ rất đáng kể và bền bỉ.”

Để giúp các chị em phụ nữ gia tăng khả năng thuộc linh của họ, Chủ Tịch Nelson đã mời họ trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2019 thành tâm nghiên cứu Giáo Lý và Giao Ước tiết 25 và “tất cả các lẽ thật mà các chị em có thể tìm thấy về quyền năng của chức tư tế.”

Ông hứa: “Khi sự hiểu biết của các chị em gia tăng và khi các chị em thực hành đức tin nơi Chúa và quyền năng chức tư tế của Ngài, thì khả năng tiếp cận của các chị em với kho báu thuộc linh này mà Chúa đã dành sẵn cho các chị em sẽ gia tăng.”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng Hai năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã đưa ra lời mời liên quan đến dịp kỷ niệm 200 năm Khải Tượng Thứ Nhất. Cha Thiên Thượng đã đích thân giới thiệu Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô với Joseph Smith, kèm theo một chỉ thị cụ thể là “nghe lời Ngài.”

Chủ Tịch Nelson đã viết: “Tôi mời gọi anh chị em suy ngẫm kỹ lưỡng và thường xuyên về câu hỏi then chốt này: Anh chị em nghe lời Ngài bằng cách nào?”

Cha Thiên Thượng biết rằng khi con cái Ngài bị bao vây bởi sự bất ổn và sợ hãi, “điều mà sẽ giúp chúng ta rất nhiều chính là nghe lời Con Trai của Ngài,” Chủ Tịch Nelson đã nói trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2020. “Vì khi cố gắng nghe—thật sự nghe—lời Con Trai của Ngài, chúng ta sẽ được hướng dẫn để biết phải làm gì trong bất cứ hoàn cảnh nào.”

Quy Tụ Y Sơ Ra Ên và Để Cho Thượng Đế Ngự Trị

Giáo lý về việc quy tụ Y Sơ Ra Ên đã được Chủ Tịch Nelson chú ý đến trong hơn 36 năm phục vụ với tư cách là một Sứ Đồ, ông đã nói trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2020. “Bất cứ khi nào chúng ta làm điều gì nhằm giúp đỡ bất cứ ai—ở bên này hoặc bên kia bức màn che—để lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, thì chúng ta cũng đang giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.”

Một trong những ý nghĩa của từ “Y Sơ Ra Ên” trong tiếng Hê Bơ Rơ là “hãy để cho Thượng Đến ngự trị,” Chủ Tịch Nelson nói. Sau khi đưa ra một lời mời cho các Thánh Hữu Ngày Sau phải dẫn đầu trong việc từ bỏ thái độ và hành động thành kiến, ông đã hỏi: “Anh chị em có sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình không? Anh chị em có sẵn lòng để cho Thượng Đế là ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của mình không?”

Sự quy tụ là “điều quan trọng nhất đang diễn ra trên thế gian ngày nay,” Chủ Tịch Nelson đã nói với giới trẻ trong một buổi họp đặc biệt toàn cầu vào tháng Sáu năm 2018, khi mời các em tham gia vào đội quân giới trẻ của Chúa để quy tụ Y Sơ Ra Ên. “Sự quy tụ này là quan trọng bậc nhất đối với các em. Đây là sứ mệnh mà vì đó, các em đã được gửi đến thế gian.”

Ông đã thử thách giới trẻ đọc Sách Mặc Môn hằng ngày để học hỏi thêm về sự quy tụ. Ông cũng đưa ra năm lời mời mà ông hứa là “sẽ thay đổi các em và giúp các em thay đổi thế giới”: không sử dụng mạng truyền thông xã hội trong bảy ngày, hy sinh thời gian cho Chúa hằng tuần, ở lại trên con đường giao ước, cầu nguyện hằng ngày để tất cả các con cái của Thượng Đế đều có thể nhận được các phước lành của phúc âm, và đứng lên làm một ánh sáng.

Trong bài nói chuyện của ông trong phiên họp phụ nữ trung ương vào tháng Mười năm 2018, Chủ Tịch Nelson đã đưa ra “một lời khẩn nài tiên tri” cho các phụ nữ của Giáo Hội để tham gia vào việc quy tụ Y Sơ Ra Ên. Ông mời các chị em phụ nữ không sử dụng mạng xã hội trong 10 ngày, đọc xong Sách Mặc Môn trước ngày cuối năm, và tham dự đền thờ thường xuyên cùng tham gia đầy đủ trong Hội Phụ Nữ.

#GiveThanks (Biết Ơn)

Để mang lại hy vọng và sự chữa lành trong thời gian bất ổn và biến động toàn cầu, vào tháng Mười Một năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã kê một toa thuốc thuộc linh có “tác dụng nhanh chóng và lâu dài” cho thế gian. Ông đưa ra hai lời mời liên quan đến “quyền năng chữa lành của lòng biết ơn.”

“Trước tiên, tôi mời anh chị em — chỉ trong bảy ngày tiếp theo — hãy biến các trang mạng xã hội thành nhật ký bày tỏ lòng biết ơn của riêng anh chị em. Hằng ngày, hãy đăng các bài viết về những gì và những người mà anh chị em biết ơn, cùng lý do tại sao anh chị em biết ơn họ,” ông nói trong một sứ điệp qua video vào ngày 20 tháng Mười Một năm 2020, khi mời tất cả sử dụng hashtag #GiveThanks (Biết Ơn).

“Thứ hai, chúng ta sẽ hiệp một để cảm tạ Thượng Đế qua lời cầu nguyện hằng ngày. Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện bằng cách trước tiên phải bày tỏ lòng biết ơn Thượng Đế, và rồi khẩn xin Ngài những điều chúng ta cần. Lời cầu nguyện sẽ mang lại phép lạ.”[1] 

Gia Tăng Đức Tin nơi Đấng Ky Tô

Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là quyền năng lớn nhất có sẵn trong cuộc sống này, Chủ Tịch Nelson đã nói như vậy trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2021.

“Anh chị em thân mến, tôi xin kêu gọi anh chị em trong buổi sáng lễ Phục Sinh này là phải bắt đầu ngay hôm nay để gia tăng đức tin của mình,” ông tuyên bố. “Qua đức tin của anh chị em, Chúa Giê Su Ky Tô sẽ gia tăng khả năng của anh chị em để dời núi trong cuộc đời của anh chị em, mặc dù những thử thách cá nhân của anh chị em có thể to lớn như núi Everest.”

Chủ Tịch Nelson đã đưa ra năm gợi ý để giúp các Thánh Hữu Ngày Sau phát triển một đức tin và sự tin cậy như thế:

  • Trước hết, học tập. Trở thành một người siêng năng học hỏi.
  • Thứ hai, hãy chọn tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
  • Thứ ba, hành động bằng đức tin.
  • Thứ tư, dự phần các giáo lễ thiêng liêng một cách xứng đáng.
  • Thứ năm, hãy cầu xin Cha Thiên Thượng, trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, để được giúp đỡ.

Củng Cố Nền Tảng Thuộc Linh

Khi công việc đại trùng tu Đền Thờ Salt Lake Temple được hoàn tất, sẽ không có nơi nào an toàn hơn là ở bên trong ngôi đền thờ đó nếu có động đất ở thung lũng Salt Lake, Chủ Tịch Nelson đã nói như vậy trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2021. Ông kêu gọi các Thánh Hữu Ngày Sau thực hiện “các biện pháp phi thường” để củng cố nền tảng thuộc linh cá nhân của họ.

“Anh chị em thân mến, đây là những ngày sau. Nếu anh chị em và tôi phải chống chọi với những nguy cơ và áp lực sắp tới, thì điều bắt buộc là mỗi người chúng ta phải có một nền móng thuộc linh vững vàng được xây dựng trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.”

“Vậy thì tôi hỏi mỗi anh chị em: ‘Nền móng của anh chị em vững chắc đến mức nào? Và cần thêm sự củng cố nào cho chứng ngôn và sự hiểu biết của anh chị em về phúc âm?’ …. Xin hãy tin tôi khi tôi nói rằng khi nền móng thuộc linh của anh chị em được xây dựng vững chắc dựa trên Chúa Giê Su Ky Tô thì anh chị em không cần phải sợ hãi.”