Podcast số 103 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2003 – Hãy Tìm , Sẽ Gặp – Craig Christensen

Bài của Anh Cả Craig C. Christensen

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Khi chúng ta sử dụng đức tin của mình và cam kết nghị lực của mình để đến gần Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta bắt đầu hiểu trọn vẹn hơn Ngài là ai.

Thưa các anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện rằng tôi có thể được Thánh Linh của Chúa hướng dẫn trong khi tôi chia sẻ với các anh chị em những cảm nghĩ riêng tư và chứng ngôn của tôi.

Một trong những lời mời gọi đầy thuyết phục và thâm thúy nhất do Đấng Cứu Rỗi đưa ra thì được tìm thấy trong câu nói giản dị: “hãy tìm, sẽ gặp.”

Mặc dù tiến trình tìm kiếm gồm có lời cầu nguyện và van xin, nhưng nó còn thâm thúy hơn nữa. Tìm kiếm còn có nghĩa là một tiến trình liên tục chứ không phải chỉ là một sự kiện. Tôi ví nó với việc làm một cuộc nghỉ mát dài hạn xuyên bang. Mặc dù chúng ta biết điểm đến cuối cùng của chúng ta là gì, nhưng kinh nghiệm dồi dào và sự học hỏi thật sự đến từng ngày trong khi chúng ta tiến đến gần mục tiêu của mình.

Khi chúng ta tìm kiếm những sự việc của Thượng Đế, thì chúng ta phải hạ mình trước Ngài, nhớ rằng chính là nhờ vào ân điển của Ngài mà chúng ta mới nhận được những sự việc đó, và tập trung tư tưởng, lời cầu nguyện, đức tin và ước muốn của mình, ngay cả tất cả nghị lực của lòng mình để chúng ta có thể nhận được ánh sáng và sự hiểu biết trực tiếp từ Đấng Cha Thiên Thượng nhân từ.

Mẫu mực tìm kiếm những câu trả lời từ Thượng Đế thì rất giản dị để giải thích nhưng khi được áp dụng thì riêng tư hơn nhiều. Để bắt đầu, chúng ta được mời gọi nghiên cứu trong tâm trí mình và suy ngẫm trong lòng những sự việc mà chúng ta mong muốn nhận được nhất từ Ngài. Tiến trình suy ngẫm này mang đến sự am hiểu và soi dẫn cho tâm hồn chúng ta. Rồi chúng ta được chỉ dẫn để trình bày ý tưởng và ước muốn của mình lên Cha Thiên Thượng trong lời cầu nguyện chân thành với lời hứa rằng, nếu chúng ta cầu xin Ngài, trong tôn danh của Đấng Ky Tô, nếu điều chúng ta đang tìm kiếm là đúng, và nếu chúng ta “cầu xin với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thực sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho [chúng ta] biết bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.” Chính là “nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh” mà chúng ta “biết được lẽ thật của tất cả mọi sự vật.”

Và chúng ta nên tìm kiếm điều gì?

Thánh thư dạy chúng ta rằng chúng ta nên “thực tâm tìm kiếm các ân tứ tốt đẹp [nhất],” chúng ta nên tìm kiếm lời thông sáng và sự hiểu biết và “chuẩn bị mọi vật cần thiết.” Chúng ta được khuyên nhủ nên quên mình trong khi phục vụ những người khác và tìm kiếm những “điều đạo đức, đáng yêu chuộng hay có tiếng tốt hay đáng khen.”

Đồng thời, chúng ta cũng được cảnh cáo chớ nên tìm kiếm những điều ô uế của thế gian. Chủ Tịch Hinckley đã nói: “Có rất nhiều điều xấu xa, điều xấu xa cám dỗ trên thế gian. Các anh chị em hãy lảng xa nó. Hãy tránh nó. Nó là một bệnh cấp tính. Nó là thuốc độc mà sẽ hủy diệt các anh chị em. Hãy lánh xa nó.” Trong sách A Mốt, chúng ta đọc: “Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê Hô Va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi.”

Chúng ta tìm kiếm điều gì trước tiên và trước hết, trên hết tất cả những điều khác, là “vương quốc của Thượng Đế và sự ngay chính của Ngài.” Chúng ta tìm kiếm để biết “Thượng Đế chân chính duy nhất và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng mà [Ngài đã] gửi đến.”

Trong một lối mời gọi rất riêng tư để tìm kiếm, Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Các ngươi hãy lại gần ta, và ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ thấy ta.”

Và việc tìm kiếm Ngài có nghĩa là gì?

Khi chúng ta sử dụng đức tin của mình và cam kết nghị lực của mình để đến gần Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta bắt đầu hiểu trọn vẹn hơn Ngài là ai. Khi chúng ta tận tụy tìm kiếm Ngài, chúng ta đạt được một chứng ngôn sâu xa và bền vững về tình yêu thương vô song của Ngài, cuộc sống và tấm gương toàn hảo của Ngài, và các phước lành của sự hy sinh chuộc tội lớn lao của Ngài. Khi chúng ta đến gần Ngài hơn, chúng ta thực sự bắt đầu tìm ra Ngài và nhận biết Ngài là Đấng Sáng Tạo thế gian, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, Vua của các Vua, Hoàng Tử Bình An.

Chúng ta càng tìm kiếm nhiều, thì chúng ta bắt đầu biết ơn thêm vai trò của Ngài là Đấng Giê Hô Va Vĩ Đại của Kinh Cựu Ước và Đấng Mê Si Thánh của Kinh Tân Ước. Chúng ta bắt đầu hiểu trọn vẹn hơn sứ điệp vĩnh cửu của Ngài về sự cứu rỗi và sự tôn cao. Chúng ta thấy rằng Ngài tiếp tục ra hiệu cho chúng ta đi theo Ngài, những lời giảng dạy của Ngài là chắc chắn và có thể áp dụng ngày nay cũng như thời xưa trong suốt các thế hệ trước. Chúng ta bắt đầu biết, với lòng biết ơn sâu xa hơn, những gì đã xảy ra trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên Đồi Gô Gô Tha. Mặc dù Ngài đã bị buộc tội và kết án sai, nhưng Ngài đã sẵn lòng hy sinh mạng Ngài, và để ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài, Ngài đã phục sinh vào ngày thứ ba. Ân tứ vô giá này mang đến sự bất diệt cho tất cả mọi người và cuộc sống vĩnh cửu cho những người biết vâng lời và trung tín.

Khi chúng ta bắt đầu nhận biết rằng sứ điệp của Ngài từng và hiện dành cho tất cả nhân loại ở khắp nơi, chúng ta chấp nhận, với lòng nhiệt tình lớn lao, câu chuyện thánh thư về việc Ngài đến viếng các dân cư thời xưa ở lục địa Mỹ Châu. Chúng ta hân hoan với sự ra đời của Sách Mặc Môn là chứng thư thứ nhì—quả thật một chứng thư khác—về sứ mệnh của Đấng Mê Si là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Thế. Chúng ta thừa nhận rằng con người có thể đến gần Ngài bằng cách tra cứu và cầu nguyện về Sách Mặc Môn hơn là học hỏi bất cứ sách nào khác.

Khi chúng ta cố gắng tìm kiếm Ngài, chúng ta nhận được bằng chứng về việc Ngài đích thân, cùng với Đức Chúa Cha của Ngài, đến viếng vị tiên tri còn niên thiếu, Joseph Smith, đánh dấu sự khởi đầu một “gian kỳ trọn vẹn” đã chờ đợi từ lâu.

Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta nhận biết rằng Ngài đã phục hồi Giáo Hội của Ngài trên thế gian, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và bên trong Giáo Hội của Ngài, Ngài đã ban quyền năng và thẩm quyền để cung ứng những giáo lễ thiết yếu mà sẽ cho phép chúng ta trở về sống với Ngài một lần nữa.

Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta thấy rằng Ngài tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội của Ngài qua vị tiên tri tại thế của Ngài, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, và tổ chức của Giáo Hội Ngài được xây dựng trên nền móng của các vị sứ đồ và các tiên tri, chính “Đấng Ky Tô là tảng đá chính góc nhà.”

Khi chúng ta tận tụy tìm kiếm Ngài, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta và hiểu rõ hơn sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của mình. Chúng ta thừa nhận rằng qua Thánh Linh của Ngài, chúng ta tìm thấy “sự khôn ngoan cùng những kho tàng hiểu biết lớn lao, là những kho tàng đã bị giấu kín vậy,” và đạt được ước muốn lớn lao để sống đúng theo các giáo lệnh và sự hướng dẫn của Ngài.

Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta thấy rằng Ngài là “sự sáng và sự sống của thế gian.”.  Thưa các anh chị em, khi chúng ta tìm kiếm Ngài, quả thực chúng ta sẽ tìm thấy Ngài và trải qua sự bình an nội tâm mà Ngài đã hứa ban cho chúng ta. Tôi làm chứng như thế, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.