Podcast số 89 – Hiểu Được Phước Lành Tộc Trưởng của Anh Chị Em – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018- Allie Arnell & Margaret Wilden

Tác giả Allie Arnell sống ở Illinois, Hoa Kỳ, và Margaret Wilden sống ở New York, Hoa Kỳ.

Việc nhận ra những phần của phước lành của mình có thể giúp anh chị em tìm thấy hướng đi cho cuộc sống của mình.

Cuộc sống là biển đời mênh mông không biết phương hướng: Tôi nên đi học ở đâu? Tôi nên học gì? Tôi có nên đi truyền giáo không? Tôi nên kết hôn với ai? Nếu được trao cho một tấm bản đồ cá nhân để hướng dẫn các quyết định của cuộc sống, thì anh chị em sẽ tuân theo không?

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đã ban cho chúng ta một loại bản đồ như vậy—phước lành tộc trưởng—để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Mặc dù chúng ta được ban cho ân tứ quyền tự quyết để tự ý đưa ra các quyết định, nhưng phước lành tộc trưởng có thể cho chúng ta biết được con đường nào sẽ mang đến hạnh phúc lớn lao nhất.

Nhưng chỉ có một tấm bản đồ không thôi thì không đủ. Chúng ta phải học, hiểu và áp dụng ý nghĩa ở trong bản đồ. Tương tự như vậy, khi anh chị em bắt đầu hiểu được lời lẽ được sử dụng trong phước lành tộc trưởng của mình—sự hướng dẫn cho cá nhân anh chị em trong cuộc sống—thì anh chị em sẽ có thể nhận thức được mình là ai trong mắt của Thượng Đế và con người mà anh chị em có thể trở thành.

Khám Phá Dòng Dõi của Anh Chị Em

Quan trọng hơn hết, phước lành tộc trưởng tuyên bố dòng dõi của anh chị em, hay chi tộc rõ ràng trong số mười hai chi tộc của Gia Cốp (là người sau này được gọi là Y Sơ Ra Ên) mà anh chị em thuộc vào. Mặc dù chúng ta đều không phải là con cháu thực sự của Gia Cốp nhưng thánh thư dạy chúng ta rằng các tín hữu Giáo Hội được chấp nhận vào gia tộc Y Sơ Ra Ên: “Và ta sẽ ban phước cho họ qua danh của ngươi; vì tất cả những ai tiếp nhận Phúc Âm này sẽ được gọi theo tên của ngươi, và sẽ được xem như dòng dõi của ngươi, và sẽ đứng lên chúc phước cho ngươi là tổ phụ của họ” (Áp Ra Ham 2:10).

Shelisa Schroeppel ở Utah, Hoa Kỳ, nói: “Việc biết được rằng tôi thuộc vào gia tộc của Gia Cốp giúp tôi hiểu được mục đích của mình trong cuộc sống này và lý do tại sao tôi được kêu gọi vào những chức vụ kêu gọi nhất định trong Giáo Hội.”

Phước lành tộc trưởng của anh chị em cũng có thể mô tả bất cứ phước lành liên quan nào mà đi kèm với chi tộc cụ thể của anh chị em. Ví dụ, nhiều tín hữu của Giáo Hội thuộc vào chi tộc Ép Ra Im, một chi tộc có trách nhiệm duy nhất là truyền bá sứ điệp của phúc âm phục hồi cho thế gian (xin xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:13–17GLGƯ 133:26–34).

Tìm Kiếm Lời Khuyên Bảo Cá Nhân

Khi được sử dụng đúng cách, một bản đồ giữ cho người hành trình không bị lạc đường. Tương tự như vậy, trong cuộc hành trình trần thế này, phước lành tộc trưởng của anh chị em có thể đưa ra lời khuyên bảo và hướng dẫn cho cuộc sống của anh chị em. Phước lành tộc trưởng của anh chị em không nhằm cho anh chị em biết phải làm gì, nhưng có thể cung cấp những sự hiểu biết sâu sắc cho cá nhân anh chị em về những con đường nào mà—nếu đi theo với đức tin—thì có thể giúp anh chị em biết được khi nào anh chị em sống cuộc sống của mình phù hợp với ý muốn của Cha Thiên Thượng. Khi nghiên cứu phước lành tộc trưởng của mình và tìm cách sống theo cách để có thể mời Thánh Linh của Chúa đến, thì anh chị em có thể tìm thấy sự an toàn, niềm vui, và sự hướng dẫn.

Gabriel Paredes ở Lima, Peru, nói: “Tôi mới chỉ hoàn toàn áp dụng một số lời khuyên dạy được ban cho tôi trong phước lành của tôi với gia đình tôi sau khi được làm lễ gắn bó với vợ tôi.

“Mới gần đây chúng tôi đã tự hỏi mình có thể làm gì để củng cố và xây đắp gia đình mới của chúng tôi. Câu hỏi của chúng tôi đã được giải đáp qua phước lành tộc trưởng của tôi. Trong phước lành đó, tôi được khuyên dạy phải đặt lòng tôn trọng, lòng khoan dung, và tình yêu thương làm ưu tiên trong gia đình tôi, vì đây là một số nền tảng quan trọng của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

“Bằng cách tập trung vào việc này, vợ chồng tôi đã có thể khắc phục được các vấn đề. Thỉnh thoảng gia đình chúng tôi vẫn gặp thử thách, nhưng chúng tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy như Chúa đang nhắc nhở tôi cách tôi có thể có được gia đình mà Ngài đã hứa với tôi. Tôi biết rằng Chúa phán qua các phước lành tộc trưởng và rằng lời khuyên dạy trong phước lành tộc trưởng phải được sử dụng trong cuộc sống của chúng ta.”

Lưu Tâm đến Những Lời Khuyên Nhủ

Một bản đồ sẽ không nhất thiết phải đánh dấu tất cả mọi mối nguy hiểm trên đường đi, nhưng may mắn thay, phước lành tộc trưởng thường đưa ra những lời cảnh báo để bảo vệ chúng ta trong cuộc sống. Một số những lời khuyên nhủ này giúp bảo vệ chúng ta khỏi ảnh hưởng của Sa Tan; những lời khuyên nhủ khác có thể giúp chúng ta biết cách có thể khắc phục được con người thiên nhiên ở bên trong mình.

Đối với Caitlin Carr ở Utah, một số lời khuyên nhủ trong phước lành tộc trưởng của chị không được rõ ràng ngay tức khắc, nhưng về sau việc nghiên cứu phước lành tộc trưởng này của chị đã mang lại những sự hiểu biết sâu sắc mới.

“Khi nhận được phước lành tộc trưởng, tôi đã được cảnh báo về những người sẽ cố gắng nói chuyện khéo léo ngọt ngào để thuyết phục tôi lìa xa lẽ thật. Tôi không lưu ý nhiều đến điều đó; Tôi đã có một niềm tin vững chắc nơi các giáo lý mà tôi đã được dạy.

“Tuy nhiên, năm kế tiếp, tôi đã gặp phải những ý tưởng và triết lý mà thoạt tiên dường như bắt nguồn từ sự công bằng và tình yêu thương nhưng thật ra không phải là vậy. Các thông điệp này dường như đến từ khắp mọi nơi: các phương tiện truyền thông, trường học, ngay cả bạn bè thân thiết. Mặc dù biết rằng những triết lý này trái ngược với kế hoạch của Thượng Đế, nhưng tôi thấy mình muốn hỗ trợ những ý tưởng trần tục mới mẻ này  Giáo Hội. Tôi sớm nhận biết rằng ‘chẳng ai được làm tôi hai chủ’ (Ma Thi Ơ 6:24) và rằng tôi không nên dựa vào sự khôn ngoan của con người. Cha Thiên Thượng giải quyết những mối nghi ngờ của tôi qua thánh thư và phán bình an cho tâm trí tôi. Do đó chứng ngôn của tôi đã được củng cố và tôi trở nên vững chắc hơn trong việc bênh vực điều tôi biết là chân chính.”

Phát Triển Các Ân Tứ và Tài Năng

Phước lành tộc trưởng của anh chị em cũng có thể đề cập đến các ân tứ thuộc linh và tài năng mà Chúa đã ban cho anh chị em để xây đắp vương quốc của Ngài. Nếu phước lành tộc trưởng của anh chị em đề cập đến một tài năng xa lạ với anh chị em, thì đây có thể là vì anh chị em có thể chưa có cơ hội để khám phá hay phát triển tài năng này. Qua việc siêng năng tìm kiếm và sự giúp đỡ của Chúa, anh chị em có thể trở nên thành thạo trong việc sử dụng tài năng này cùng với nhiều tài năng khác nữa.

Việc phát triển tài năng của anh chị em giúp anh chị em nhận ra những điều độc đáo mà anh chị em đóng góp cho công việc của Chúa. Johanna Blackwell ở California, Hoa Kỳ, suy ngẫm về các ân tứ và tài năng trong phước lành tộc trưởng của chị khi chị cảm thấy bị cám dỗ để so sánh bản thân mình với những người khác: “Khi đọc những lời trong phước lành tộc trưởng của mình, tôi nhớ rằng mình đã được ban phước với các ân tứ mà cá nhân tôi cần có để khắc phục những thử thách và tham gia vào việc gấp rút làm công việc của Chúa.

“Phước lành tộc trưởng của tôi cho tôi biết về khả năng của mình để yêu thương, tha thứ, và có can đảm để giao tiếp với những người xung quanh. Khi tôi thực hành các ân tứ này, Chúa đã ban phước cho tôi với nhiều ước muốn hơn để gặp gỡ và kết nối với các nền văn hóa và những người mới. Do đó, chứng ngôn của tôi đã phát triển để biết rằng chúng ta đều là con cái của Cha Thiên Thượng nhân từ, và tôi đã có thể phục vụ những người khác khi mỗi người chúng ta tìm cách trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn.”

Tìm Kiếm Các Phước Lành đã Được Hứa

Cuối cùng, phước lành tộc trưởng của chúng ta cho thấy các phước lành đã được Cha Thiên Thượng hứa với chúng ta nếu chúng ta vẫn trung tín với Ngài. Không có sự bảo đảm là khi nào những lời hứa này sẽ được làm tròn, nhưng chúng ta có thể biết được rằng nếu chúng ta biết vâng lời và sống theo phúc âm, thì những lời hứa đó sẽ được làm tròn, cho dù trong cuộc sống này hay cuộc sống mai sau.

Sergio Gutierrez ở Nevada, Hoa Kỳ, dựa vào một lời hứa trong phước lành tộc trưởng của mình bất cứ khi nào anh cảm thấy lo lắng về kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai của mình: “Đôi khi, tôi cảm thấy lo lắng về sự bấp bênh trong tương lai của mình, nhưng có một lời hứa trong phước lành tộc trưởng của tôi mà luôn luôn làm cho tôi bớt lo lắng. Lời hứa này giúp tôi biết rằng nếu tôi làm việc siêng năng và luôn luôn trung tín thì tôi sẽ có các phương tiện cần thiết để có thể chăm sóc cho gia đình tôi và xây đắp Giáo Hội. Tôi không biết chính xác con đường sự nghiệp tôi muốn theo đuổi, nhưng việc có lời hứa này mang lại cho tôi đức tin và sự tin tưởng.”

Nếu anh chị em có bao giờ tự hỏi ý muốn của Cha Thiên Thượng dành cho mình là gì, thì không phải là chỉ một mình anh chị em thắc mắc như vậy đâu. Chúa hiểu rằng anh chị em sẽ đứng trước nhiều con đường khác nhau mà anh chị em có thể theo đuổi trong cuộc sống của mình, vì vậy Ngài đã ban cho anh chị em một bản đồ cá nhân để giữ cho cuộc sống của anh chị em phù hợp với phúc âm của Ngài. Phước lành tộc trưởng không thể đưa ra những quyết định của chúng ta thay cho chúng ta, nhưng có thể dẫn chúng ta đến sự mặc khải cá nhân của chúng ta. Qua phước lành tộc trưởng của mình, chúng ta được cho thấy chúng ta là một thành phần như thế nào trong kế hoạch của Chúa để quy tụ Y Sơ Ra Ên bằng cách biết về chi tộc của mình; chúng ta được ban cho lời khuyên dạy, lời khuyên nhủ, và lời hứa cá nhân; và chúng ta được dạy về các ân tứ và tài năng độc đáo mà Cha Thiên Thượng đã ban cho để phục vụ Ngài. Nếu cố gắng để sống phù hợp với tất cả các yếu tố của phước lành tộc trưởng của mình, thì anh chị em có thể biết rằng các quyết định của anh chị em được phù hợp với ý muốn của Chúa dành cho cuộc sống của anh chị em.